Möjlighet #2 – Driv utvecklingen i din bransch

Ett syfte företag kan ha med Content Marketing är att etablera sig som experter och ledande inom sin bransch. Den här posten handlar om hur man gör och varför det kan vara relevant.

Det här är min sjunde post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing.

I den första posten gav jag min definition på vad Content Marketing är. Därefter kom fyra poster om olika utmaningar – att ta reda på vad vi egentligen vill åstadkomma med Content Marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring samt hur vi mäter.

Detta är den andra posten på temat möjligheter, där den första handlade om att bli sina kunders bästa vän.

Tankeledaren

Begreppet thought leader (tankeledare eller branschledare) har fått ett stort utrymme inom content marketing, särskilt bland B2B-företag. Resonemanget är att etablera en position som expert i målgruppens ögon som sedan resulterar i att de väljer dina lösningar vid ett köp.

Flera stora företag som IBM, SAP och i Sverige Ericsson har prövat det. Även inom bilindustrin har t.ex Audi försökt göra anspråk på en ledarroll inom utveckling, om än mer med traditionell reklam än Content Marketing.

Fördelen med att försöka erövra en position som branschledare är just det att expertis och innovation inger förtroende och är en bra utgångspunkt i relationsbyggandet med potentiella kunder. Nackdelen är att det ställer krav både på företaget och innehållet.

Metoder

Etablering som tanke- eller branschledare bygger i hög grad på att ditt företag har egna experter som kan diskutera frågor inom t. ex innovation, lösningar och trender på ett trovärdigt sätt. Dessa experter kan du använda för att skapa innehåll som hjälper målgruppen att bli klokare och samtidigt lär dem att ditt företag är en av de drivande för branschens utveckling.

Det är bra med ett varierat innehåll – både i format (text, bild, ljud, film mm) och i kanaler (egna kanaler, sociala medier, köpta och förtjänade medier). Med andra ord, satsa på tyngre innehåll såväl som lättare bitar, blanda formaten och se till att det finns i kanaler din målgrupp faktiskt använder.

Krav

Om ditt företag ska kunna ta en position som tanke- eller branschledare så räcker det inte med att ni har experter i organisationen. De måste få uttrycka sina åsikter också och de måste kunna inta ett större perspektiv än det egna företagets intressen.

Det ska vara hela branschens utveckling och ofta delar av samhällets utveckling som ska vara fokus för vad de gör. Det kan i sin tur innebära att en del av vad ni gör, förespråkar eller förbättrar även kommer att vara till godo för konkurrenterna.

Ytterligare ett krav är att ha en budget och kapacitet som gör det möjligt att arbeta långsiktigt. Content Marketing är i sig själv ingen quick fix, det tar tid att leverera resultat. Att ta och hålla en position som branschledare tar ännu längre tid. Det är viktigt att ditt företag verkligen har resurser innan ni sätter igång.

Rätt skött kan tanke- eller branschledarskap vara en mycket värdefull position, med positiva effekter för såväl försäljning som för varumärkesbyggande. Det finns även fruktbara kopplingar till köpt och förtjänad media.

Slut för denna gång. I nästa post tar jag upp möjlighet nummer tre - hur du kan använda sociala medier i din Content Marketing. Tills dess, om du har frågor eller funderingar, mejla mig.

Pontus Staunstrup är digital strateg med fokus på Content Marketing. Han är medförfattare till boken Content Marketing för alla och flitig föreläsare/lärare i ämnet.