Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Growth & Marketing Strategy

Om utbildningen

Det finns en rad konkurrensfördelar att vinna på att förstå vad som får varumärken att växa. Det övertaget vill vi ge dig som har eller är på väg in i organisationens säljledning, marknadsledning eller produktfunktion.

Calle Peyron berättar om utbildningen Growth and Marketing Strategy

Vad du lär dig

Målet är att du ska framkalla en marknadsstrategi som skapar tillväxt och är affärsmässigt hållbar. I Growth & Marketing Strategy utvecklas därför dina kunskaper inom varumärkesutveckling, produktutveckling och tjänsteutveckling.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan utveckla och genomföra en verkningsfull marknadsstrategi utifrån företagets affärsutmaning
 • Du kan bedöma marknadsstrategins genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och affärsrisk
 • Du har ett helhetsperspektiv på varumärkesutveckling, värdeerbjudande, tjänstedesign och produktutveckling
 • Du kan analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer som uppkommer i arbetet med en marknadsstrategi (både inom B2C och B2B)
 • Du är ett steg närmare en Marknadsekonom DIHM-examen

SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Anmälan

Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Stockholm

 • 7 september 2021

Distans

 • 9 mars 2022
 • 22 september 2021

Göteborg

 • 3 februari 2022

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen 13.00 -19.00.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten.

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SeQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå.

Utgör även del av examen Marknadsekonom DIHM

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr*

Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Kontakta mig gärna

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till rätt utbildning.

carolina_elmqvist_536x536.png

Carolina Elmqvist
Utbildningsrådgivare

Telefon: 031- 335 20 05
E-post: carolina.elmqvist@ihm.se

Kursmoment

1. Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

I den här delen lär du dig hur du utifrån företagets affärsutmaning i produktkategorin, bedömer styrkor och svagheter i varumärket och det utbud som erbjuds under varumärkets namn. Du lär dig även att identifiera och bedöma de konkurrens- och omvärldsfaktorer som präglar den tillväxtfas som kännetecknar produktkategorin i nuläget. Dina iakttagelser och slutsatser blir sedan utgångspunkt för valet av inriktning för hur marknadsstrategin ska framkalla tillväxt.

 • Affärsstrategi och marknadsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Inriktningen på företagets produktutveckling/tjänsteutveckling
 • Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

2. Utformning av marknadsstrategin

I den här delen utvecklar du din förmåga att utforma varumärket och det utbud som erbjuds utifrån olika förutsättningar i verksamheten och tillväxtfaser i produktkategorin. Du möter praktiska sammanhang där du behöver bemästra variationer i kundernas krav och behov likväl som konkurrens och omvärldsförändringar.

En annan utmaning när du ska genomföra en marknadsstrategi är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför organisationen. Vid genomförandet av en marknadsstrategi ställs du inför olika mål- och intressekonflikter och i din roll som marknads- och produktansvarig behöver du hantera dessa.

 • Varumärkesutveckling
 • Utveckling av värdeerbjudandet
 • Samspelet i utvecklingsarbetet mellan varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn
 • Metoder för analys och utvärdering samt mått för uppföljning
 • Värdera marknadsstrategins affärsnytta och risk

3. Att bestämma inriktning på marknadsstrategin för en produktkategori

I den här avslutande delen utforskar du i grupp med andra deltagare en affärsutmaning i en produktkategori och utifrån dina iakttagelser bestämma du vilken inriktning på marknadsstrategin som ska väljas för att framkalla tillväxt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget i produktkategorin
 • Identifiera och precisera affärsutmaningen
 • Utvärdera marknadsstrategiska handlingsalternativ
 • Rekommendera inriktning på marknadsstrategin för produktkategorin
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
image

Webinar: Brand positioning - så får du varumärken att lyfta

Varumärkespositionering blir allt viktigare inom strategisk marknadsföring. Hög ”mental marknadsandel” är lika viktigt som hög ”Share of search” om du vill påverka efterfrågan. Men hur gör man för att verkligen sätta varumärket på kartan? 

Välkomna på ett spännande webinar om varumärkesstrategier
 
När: 13:e oktober klockan 12.00- 13.00
Var: Online
Pris: Kostnadsfritt
image

Test: Vad är ditt nästa steg

Vill du bli eller utvecklas som marknadschef, försäljningschef, ekonomichef eller VD.

Gör vårt test och få tips på vad som skulle kunna vara ett bra steg vidare.

Fler röster om Growth and Marketing Strategy

Kontaktuppgifter till Camilla Dahlén

Roll: Vitamin Well

Som Brand manager ville jag helt inrikta mig på marknadsföring. Utbildningen passade mig bra, med ganska mycket ur säljarens perspektiv. Vitamin Well är ett expansivt företag, där sälj och marknad jobbar väldigt nära varandra för att uppnå våra mål. Utbildningen passar jättebra med mitt nya jobb och jag känner direkt nytta av det när jag jobbar med sälj och säljtänket, bra att få upp de tankarna.

Kontaktuppgifter till Malin Selander

Roll: SAS Scandinavian Airlines

Jag har absolut användning av utbildningen i jobbet. Jag har lärt mig ett helt nytt språk! Nu ser jag helheten och affärsmannaskapet, och har större inblick på det kommersiella planet. Jag har också lärt mig extremt mycket om mig själv. Det gäller t.ex. vikten av struktur och ordning och reda vilket gör att jag kan vara driven och kravställande på ett helt annat sätt. Jag gillar att jobba under press och älskar deadlines, det är då jag får puls. Nu har jag bättre självinsikt och vet hur jag själv fungerar.

Kontaktuppgifter till Karl Corneliusson

Roll: Viridis

Man kan ju inte veta det på förhand, men att börja på IHM var ett av mina bästa beslut i livet. På två år gick jag från att vara fotbollsspelare till att jobba med precis det jag vill jobba med. Med hjälp av de erfarenheterna jag fick av klasskamraterna upplever jag att jag har lyckats överbrygga de 12 år jag spelade fotboll på heltid.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Testa oss genom att komma på en provlektion

Har du fler frågor?

Vill vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image

Företagsanpassa utbildningen

Vill du skräddarsy ett upplägg som passar just ditt företag?
Alla våra utbildningar går att anpassas efter just dina förutsättningar. Vill ni ha en egen grupp eller vill ni att vi ska vara på plats hos er, vill ni ha fler moment eller andra moment? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Region Stockholm
Kontakta Johan Walkendorff  tfn: 0730-43 74 76

Region Väst och Syd
Kontakta Charlotta Jelkeby, tfn: 0705-18 96 42

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professionals - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna

hero1

Ta del av frågor och svar

Ta mig till FAQ-sidan

Relaterade utbildningar

Business Finance

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Framgångsrik förhandling

Kurser
3 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Sales & Marketing Management

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb