Hoppa till innehåll
None None 08/30/2023, 08:20 d0793c98-0f0d-487b-8e0f-d9b67e6f06eb
hero1
Alla utbildningar/

Digital Analytics Specialist

Om utbildningen

Vill du ha en efterfrågad roll i dagens och framtidens digitala samhälle? Digital Analytics Specialist ger dig kompetensen att arbeta med digital och datadriven affärsutveckling och förmågan att analysera digitala beteenden.

Data är, och kommer vara, ett av de viktigaste tillgångarna ett företag har för att vara konkurrenskraftigt i framtiden. Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig specialiserade färdigheter att följa trafikströmmar, beteende, konsumtion och engagemang i digitala medier.

Utbildningen omfattar ämnesområden som mätning och datainsamling i digitala medier, webbteknik, insiktsdrivet analysarbete, spårnings- och scripthantering, datavisualisering, data storytelling samt statistisk och prediktiv analys.

Du kanske även är intresserad av utbildningarna Customer Data Developer och Customer Experience Specialist.


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?


Utbildningsmål

Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig eftertraktad kompetens inom spårning och identifiering i digitala plattformar, data och insikter med syfte att driva affärsnytta, användarbarhetstestning & digital analys i syfte att optimera digitala kundupplevelsen, statistisk beräkning inom dataanalys samt statistisk modellering för prediktiv analys, avancerad analysuppsättning & tag management samt verktyg inom rapportering/visualisering, konverteringsoptimering och effektiva dataflöden i en datadriven organisation med datavisualisering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Specialiserade kunskaper inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom business intelligence, data science och digital marknadsföring.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet.
 • Lösa sammansatta problem inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet på såväl svenska som engelska.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.
 • Övervaka arbete inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet samt slutföra förelagda projekt.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Digital Analytics Specialist
 • Digital analytiker
 • Konverteringsoptimerare
 • CRO-specialist
 • Data Visualisation Specialist
 • Implementationsspecialist

Ansökan

Ansökan är stängd.

Ansökan öppnar i februari 2024.
Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad.

Skicka intresseanmälan

Ort och startdatum

Stockholm

 • Augusti 2024 (Preliminär)

Malmö

 • Augusti 2024 (Preliminär)

Omfattning

Platsbunden 83 v heltid inkl. 24 v praktik (LiA)

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 415 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Se våra inspelade infomöten

Se serien Resan mot IHM

Kontakta oss här eller ring på tel. 031-335 21 39

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Data Storytelling (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i presentation av data, samt hur dataflöden och en data-driven organisation bedrivs.

Databaskommunikation (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom databaser och databaskommunikation samt hur man kombinerar data från olika datakällor.

Datadrivna organisationer (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad förståelse och kunskap för digitalt och datadrivet affärsmannaskap, samt hur analys och data genomsyrar en organisations infrastruktur.

Datavisualisering & Business Intelligence (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i verktyg och metoder inom visualisering av data.

Digital analys, affärsriktad (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom mät- och arbetsmetodiker inom affärsinriktad digital analys.

Digital analys, grundläggande (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och grundläggande färdigheter inom digital analys.

Digital analys, system och teknik (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom teknisk digital analys samt system och verktyg inom digital analys.

GDPR & Juridik för dig som analytiker (10 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande får kunskaper inom de regelverk och lagar som berör datahantering och analys av data internt och externt inom en organisation/företag.

Konverteringsoptimering (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i konverteringsoptimering inom digitala medier och hur metodik inom området bedrivs.

Omnichannel Analytics (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom analysarbetet över hela medielandskapet med fördjupade kunskaper i hur analys bedrivs över både digitala och analoga beröringspunkter.

Prediktiv analys (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom analys av stora datamängder, kartläggning av generella beteendemönster, prognostisering av beteende samt verktyg och metoder inom prediktiv analys.

Lärande i Arbete 1 (50 poäng) & 2 (70 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Examensarbete - Business Case (30 poäng)

Kursens syfte är att fördjupa den studerandes förvärvade kompetens samt att utveckla praktiska färdigheter kring mätning, insamling, testning, analys och rapportering av digitalt beteende. Kursen genomförs i form av ett projektarbete. Respektive projekt ska omfatta digitalt och datadrivet affärsmannaskap, digital analys, konverteringsoptimering samt data storytelling och datavisualisering, vilket är de områden/ämnesdelarna som utbildningen syftar till, vilket ska reflekteras tydligt i projektets utformning och genomförande.

image

Digital analys eller digital marknadsföring?

Väljer du mellan utbildningarna Digital Marketing Specialist och Digital Analytics Specialist? Ta hjälp av vårt test som guidar dig i vilken utbildning som passar dig bäst.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänt i:

 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Matematik 2 (Matematik B)


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Ansökan är öppen för sen anmälan vilket betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till eventuella reservplatser. Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder behöriga sökande reservplats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ansöka så snart som möjligt och ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet. När platserna är fyllda stänger ansökan.

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Om din sena ansökan blir aktuell för antagning kontaktar vi dig. Fram till utbildningens start kan förändringar ske i antagningslistan, eftersom en del väljer att tacka nej till sin plats. Det innebär att ditt eventuella antagningsbesked kan dröja, ibland kort inpå studiestart.

Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Jessica Pap

Sagt om

Kontaktuppgifter till Deniz Yildiz

Roll: Fd. studerande och lärare

– Det är på de flesta företags agenda att göra någon typ av digital omställning - eller digital transformation om jag använder ett slitet uttryck. Coronaeffekten har skyndat på det här - just nu accelererar många bolag sin omställning vilket gör att efterfrågan ökar på de tjänster vi utbildar.

Kontaktuppgifter till Fredrika Edler

Roll: Studerande

– Tack vare utbildningen har jag gjort en ordentlig karriäromställning! Jag valde att stänga ner min e-handel efter 1,5 år och istället satsa på att hjälpa andra entreprenörer som saknar kunskap om digital marknadsföring. Under utbildningen fick jag fick jobb på Google digitalakademin där jag arbetade som digital coach och föreläste om grunderna i digital marknadsföring (allt från hur man bygger upp kundresor till webanalys och A/B-test). Idag har jag min praktik på Spotify och jag hade inte varit här utan min utbildning och tidigare erfarenheter.

Kontaktuppgifter till David Nachmann

Roll: Utvecklingsledare IHMs digitala YH-utbildningar

– Den digitala analytikerns roll är att kartlägga användares beteende i digitala medier: vilka besöker vår hemsida, vem tittar på våra annonser i sociala medier och så vidare. Vi lever i en digital miljö och då gäller det att kunna mäta den miljön, och sedan dessutom kunna avgöra om den insamlade datan är korrekt. En analytiker behöver också kunna särskilja vilken specifik data som är viktig för den egna verksamheten, det är fortfarande ett stort problem för många företag att avgöra detta.

Kontaktuppgifter till Magnus Sundin

Roll: Searchmint - Ledningsgruppsrepresentant

– Min centrala drivkraft är att hjälpa ambitiösa människor, företag och idéer att växa. På IHM får jag chansen att hjälpa ambitiösa människor att göra just det. IHM är nästintill ett kulturarv när det gäller professionell utbildning i Sverige och för mig känns det självklart att jobba nära dem för att säkerställa att de förblir detta.

Kontaktuppgifter till Veronica Ermanbrik

Roll: Studerande

– Är du intresserad av data och av hur människor fungerar är detta en utbildning för dig. Det är lätt att tro att det bara handlar om data och inget om människor - men inget kunde vara mer fel. Digital marknadsföring har allt med människor att göra! Det här är framtiden och vill man ha en plats där så behöver man kunna och förstå onlinemarknadsföring. Jag är överväldigad över hur eftertraktade vi elever är på marknaden. Branschen skriker efter vår kompetens!

Kontaktuppgifter till Magnus Äng

Magnus Äng har arbetat med digital kommunikation och försäljning i över 25 år, både med svenska och internationella företag, och är ett känt namn inom E-handelsvärlden. Idag driver Magnus den digitala marknadsföringsbyrån Topvisible där en stor del av arbetet omfattar samspelet mellan sälj- och marknadsavdelningen.

Kontaktuppgifter till Alexander Bjernvinge

Roll: Studerande

– Idag vill kunden söka informationen när det finns tid till det och i sin egen takt, vår roll blir att tillhandahålla det som kunden efterfrågar när det gäller information och inspiration, sedan tar kunden själv kontakt med sälj eller genomför sitt köp digitalt.

Kontaktuppgifter till JOHN AXELSSON

Roll: Partner, Be Better Online

Be Better Online arbetar med digital marknadsföring och hjälper företag bli mer effektiva och lönsamma online. En stor del av vår organisation består idag av personer som besitter de kompetenser som IHMs utbildning tillhandahåller vilket gör utbildningen extremt intressant för oss ur rekryteringsperspektiv framåt.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Adwise Mediabyrå | Be Better Online AB | Ctrl Digital | Knowit | Volvo Cars | HiQ | DB schenker | Jobtip | Qvalento | Polestar | Conversionista |Inst för didaktik och pedagogisk profession - Pedagogen B | TSKAB | Contentor | Egmont Publishing | Synlighet | IKEA Ingka | Topvisible | On a Wednesday afternoon | Axis communication | Assa Abloy | Adding Insight | Maximize | Synlighet | Conversionista | NoA Connect | Merkle Outfox | Ericsson | Salientpartner | Curamando AB | Salientpartner | Always on media | Precisdigital | Electrolux

Vanliga frågor & svar

Vad är skillnaden mellan utbildningarna digital analytics specialist och e-commerce manager?

Digital Analytics Specialist är mer inriktad mot analys och bearbetning av data medan E-commerce Manager är mycket kundkontakt och arbetet består av att bygga upp e-handeln på ett företag med vinst i fokus. Här presenterar vi några av våra digitala YH-utbildningar i fyra korta filmer.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Är utbildningen csn-berättigad?

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Data Storytelling & Visualization

Kurser
16 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digital Marketing Specialist

80 veckor  |  Heltid