YH-Intresset fortsätter öka - 12823 inlämnade ansökningar till IHM

Den 3 maj var sista dagen att ansöka till höstens 24 utbildningsstarter vid IHM Yrkeshögskola. När omgången stängde vid midnatt var totalt 12 823 ansökningar inlämnade - det högsta resultatet någonsin för IHM Yrkeshögskola.

Intresset för studier vid Yrkeshögskolan fortsätter att växa, både för IHM Business School och för studieformen i stort. Förra våren slog IHM Yrkehögskola rekord med 10 647 inlämnade ansökningar och nu utökas rekordet med ett resultat på nästan 12 823 ansökningar till höstens 24 YH-starter.

– Det är ett fantastiskt resultat men jag är inte lika förvånad som jag var förra året. Det är tydligt att pandemin bidrar till ett ökat intresse för utbildning, det är många som tar chansen att studera nu, säger Anna Weinsjö, antagningschef för IHM Yrkeshögskola.

Digital marketing bild.jpeg

Utbildningar inom digital marknadsföring toppade intresset bland ansökningarna till IHM:s yrkeshögskola i år

De utbildningar som fått flest antal ansökningar rör sig kring ämnena digital marknadsföring och E-handel. Utbildningar som E-commerce Manager, Digital Analytics Specialist, men även nykomlingar som E-commerce Logistiker och Visual Merchandiser - Unified commerce är alla mycket populära. I Stockholm har utbildningen Digital Marketing Specialist tagit emot 1375 ansökningar och i Göteborg har samma utbildningen fått in 1048 ansökningar, trots det kommer enbart 40 personer i slutändan få plats i respektive klass.

Tommy Persson, affärsområdeschef för IHM Yrkeshögskola, är nöjd med det höga resultatet och säger att IHM:s närhet till företagen starkt bidrar till det höga söktrycket.

– Vi har utvecklat långsiktiga och bra relationer med företagen och tillsammans kunnat ringa in de kompetensområden som yrkesrollerna kommer behöva behärska. För oss handlar det om att skapa den absolut bästa matchningen mellan näringslivets kompetensbehov och individernas möjlighet att framtidssäkra sin kompetens på arbetsmarknaden, och jag tycker vi lyckas väl i det arbetet, säger han.


Som YH-företag formar du framtiden för din bransch!

Vill ditt företag ta emot LIA-studenter eller föreläsa på IHM?


Totalt sett så är snittet 12 sökande per utbildningsplats för höstens YH-utbildningar vid IHM, men Anna Weinsjö understryker att man inte ska tappa hoppet även om man hamnar på en reservplats till utbildningen man sökt sig till.

Anna Weinsjö 900x.jpg

Anna Weinsjö, ansökningschef IHM Yrkeshögskola

– Jag anar att vi kommer att se liknande mönster som förra året med mycket rörelse i reservlistorna under hela sommaren, men framför allt runt utbildningsstart i augusti/september. Man bör därför inte ge upp även om ens reservnummer är högt. Jag rekommenderar också alla sökande att göra urvalstestet eftersom det kan öka chanserna till att man får platsen, säger hon.