Logistikchefen: E-handel är en Formel 1-bil

Supply-chain specialisten Anton Hellström har befunnit sig i framkanten av den logistiska utvecklingen i tio års tid. Idag leder han både Akademibokhandelns och Bokus logistik mot en framtid där E-commerce logistik helt dominerar.

Anton Hellström.jpg

Anton Hellström är Head of Supply Chain & Logistics vid Bokhandelsgruppen och har varit rådgivande i formandet av IHM:s YH-utbildning E-Commerce Logistiker.

Vad har hänt under dina år i logistikens värld?

– När jag startade för tio år sedan var logistik ett nödvändigt ont för företagen, en kostnadspost egentligen. Idag är logistik istället det många företag kretsar kring, särskilt i retailbranschen där framförallt E-handeln blir en viktigare del av handeln.


Vill du jobba med att utveckla hållbara och kunddrivna logistikflöden för e-handeln?

E-commerce Logistiker ger dig specialiserad kompetens inom e-handelslogistik och digital handel.


Vad beror förändringen på?

– E-handeln har varit loket i utvecklingen. E-handeln var tidigare var ganska nischad är nu istället väldigt bred, ta Volvo som till och med säljer bilar online som ett exempel.

Vad skiljer traditionell logistik från E-commerce logistik?

– Man kan säga så här, för tio år sedan var skillnaden enorm, antingen fyllde man på butiker eller så var man oftast renodlad E-handlare. Men idag när man kan hämta ut onlinebeställda paket i en butik, vad är då en E-handel och vad är en fysisk butik? Gränserna suddas snabbt ut. Traditionell logistik brukar jag jämföra med en skolbuss som åkte ganska tryggt och säkert och i maklig takt. E-handeln är en formel 1 bil. Jag vet vilken jag tycker känns mest spännande att köra i alla fall...

Så utvecklingen inom E-commerce går snabbt?

– Jag hörde en forskare som sa att marknaden globalt kommer förändra sig mer de kommande fem åren än den gjort de senaste 50 åren. Så man behöver hela tiden se runt hörnet. Det kommer nya konkurrenter, nya leveranslösningar, ja ett ständigt flöde av nya pusselbitar som man kan bygga grejer med och de som kommer bli framgångsrika är de som kommer vara duktiga på att sätta ihop de här pusselbitarna.

Hur viktig kommer rollen E-commerce logistiker bli i det arbetet?

– Inom retail tror jag att alla som idag jobbar med logistik kommer bli E-commerce logistiker vad det lider, vi kommer inte ha kvar ”logistikerna”. De som utbildar sig till E-commerce Logistiker utbildar sig för något som behövs redan nu, men också för något som kommer behövas ännu mer i framtiden. Jag skulle tippa att de bolag som både har en fysisk butik och en E-handel idag, lägger ungefär 95 procent av sitt krut och sin tankekraft på E-handeln just nu.

Hur ser kompetensbehovet ut på arbetsmarknaden?

– Idag finns det i princip inte ett retailbolag som inte har en E-handel så kompetensbehovet är ofrånkomligt. Det finns väldigt många, likt mig själv, som har lärt sig E-commerce logistik genom Learning by doing. Man har kanske i bästa fall en utbildning inom Supply-Chain, men saknar spets mot just E-handel logistik.

Vad ingår i rollen E-commerce logistiker?

– För mig handlar rollen om en person som har en väldigt djup förståelse av E-handeln. Det handlar om att kunna följa flöden, KPI:er (Key Performance Indicator) och SLA:er (Service Level Agreement) mot leverantörer och kunna se hur företaget mår, som E-commerce logistiker måste man också se till att kunderna, vad de än har köpt och var det än bor, blir nöjda. En person som läser utbildningen E-commerce Logistiker kommer kunna förstå sammanhanget, hur kundresan fungerar i ett digitalt sammanhang.

Hur ser det logistiska arbetet ut idag?

– Du har massor saker som ska från A till B, dels från leverantörer och dels ut till kund eller butiker. Idag så handlar det extremt mycket om att ständigt skapa förbättringar, vilken exempelvis kan handla om att:

  • Kunden ska får varor snabbare
  • Kunden ska få varor på nya sätt
  • Få varukedjan billigare och smidigare

Man blir liksom aldrig färdig med det här vilket jag tycker är det roliga med arbetet. Utvecklingen är också driven av en internationell kontext där det finns aktörer som Amazon, Alibaba, JD.com och så vidare, som smittar av sig på den svenska marknaden varken vi vill det eller inte.

I din roll som logistikchef, hur mycket tid behöver du lägga på att vara Up-to-date med utvecklingen?

– Jag måste hela tiden försöka hålla mig ajour. För fem år sedan tittade vi väldigt mycket på USA och idag tittar vi istället väldigt mycket på Kina. Det handlar om infrastruktur och det handlar om ekosystem - att hela köpupplevelsen ska bli något mer än att bara trycka på en köpknapp.

Vad tror du generellt kommer hända generellt inom logistikens värld?

– Det är en stor fråga, men det man kan säga säkert är att digitaliseringen kommer slå på bred front inom alla branscher. Logistik är väldigt integrerat mot IT och det är också det som kommer påverka E-commerce logistikerns vardag oavsett om man jobbar på Sandvik, eller SKF, eller H&M, eller Akademibokhandeln eller Bokus.

Vilken är din bakgrund Anton?

– Jag läste på Handels i Göteborg med inriktning mot logistik och Supply Chain för ungefär tio år sedan, efter det så började jag jobba inom klädindustrin. Sedan gick jag över till blommor och växter på Plantagen där jag var chef över hela varustyrning i Sverige, Norge och Finland. När jag började vid Bokhandelsgruppen 2015 hade man två Supply Chain-avdelningar, en för Akademibokhandeln och en för Bokus som vi sedan slog ihop till en stor Supply Chain-avdelning. Den avdelningen ansvarar jag för sedan hösten 2016.


Ansökningsprocessen till IHM:s Yrkeshögskola är igång - Ta chansen!