Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 5896f8a5-3105-4955-bde4-b8a4cc237c30

LIA-processen

Det finns många viktiga punkter att tänka på i processen som leder fram till att en studerande från IHM gör LIA på ett företag.

Introduktion av LIA

I början av utbildningen introducerar IHM Lärande I Arbete (LIA) för de studerande. Utbildningsledaren ger praktisk information om LIA och att söka LIA-företag. IHM samarbetar med rekryteringsföretag som guidar i hur man söker LIA och skriver sitt CV. IHM är behjälpliga vid CV-granskning och informerar om LinkedIn. Tidigare studerande delar med sig av sina LIA-erfarenheter.


Att söka LIA-studenter

Som företag kan ni komma i kontakt med våra studerande inför LIA-perioder genom Näringslivsdagarna, LIA-annonsering och LIA-databasen.

 • Näringslivsdagar – vi genomför alltid näringslivsdagar där du som företag kan medverka och träffa studerande antingen från flera av våra utbildningar eller vissa specifika utbildningar.
 • LIA- och praktikannons – vi har en portal för de studerande där vi löpande publicerar annonser från företag som söker IHM-studerande för LIA. Det är ett mycket bra sätt för er att nå de studerande samt för dem att på ett effektivt sätt se vad ni söker.
  Läs mer och skicka in en LIA-annons
 • IHMs databas för LIA-företag – söker ni som företag frekvent efter nya kompetens och arbetskraft in IHMs utbildningsområden, då kan ni som företag anmäla er till IHMs LIA-databas. På sätt blir ni sök- och kontaktbara för IHM att kontakta er inför näringslivsevenemang, men även för de studerande gällande LIA hos ert företag.
  Läs mer och anmäl ert företag i LIA-databasen

Se alla aktuella LIA-perioder för IHMs YH-utbildningar


Att utforma LIA-perioden

När ni har kommit överens om att den studerande från IHM ska genomföra sin LIA hos er ska ni utse en LIA-handledare, genomgå kvalitetssäkring och ta fram ett LIA-avtal.

 • LIA-handledare – Som företag ska ni utse en ansvarig LIA-handledare för den studerande. Handledaren är övergripande ansvarig för LIA-periodens utformning, genomförande och uppföljning.
 • Kvalitetssäkring – Det är viktigt att LIA-perioden innehåller de arbetsuppgifter och affärsområden som är relevanta för den studerandes utbildning. Därför sker kvalitetssäkring av LIA-perioden:
  - Informationsblad som beskriver företagets, den studerandes och skolans ansvar och krav under LIA-perioden.
  - Kursplanen för LIA-perioden stäms av och gås igenom av studerande tillsammans med ansvarig person på företaget så att LIA-kursens målsättning nås.
  - Handlingsplan upprättas mellan LIA-företaget och den studerande för att tydliggöra vad perioden ska innehålla.
  - Kontakt med IHM för att säkerhetsställa kvaliteten genom bl.a. handledarutbildning på plats eller distans, information som den studerande rapporterar till IHM, information kommuniceras till handledaren, etc
 • LIA-avtal innehållande kontaktuppgifter för företaget, den studerande och ansvarig på IHM undertecknas digitalt. Avtalet är en garanti och kontrakt för alla involverade gällande LIA-perioden, fungerar som en kvalitetssäkring, och är ett krav för att den studerande ska vara försäkrad av yrkeshögskolan under LIA-perioden.

Att genomföra LIA-perioden och uppföljning

Inför, under och efter LIA-perioden sker viktiga hållpunkter för att samarbetet ska flyta på; handledarintroduktion, guidning och uppföljningar.

 • IHM erbjuder alltid LIA-handledaren och företaget en handledarintroduktion inför perioden - genom en fysisk träff på IHM eller på distans.
 • Ansvarig utbildningsledare på IHM fungerar som en handledare för företaget om frågor, funderingar eller problem uppstår.
 • IHM gör en uppföljning med klassen halvvägs igenom LIA-period. Det är ett tillfälle för de studerande att mötas, diskutera och reflektera över sin LIA-period.
 • IHM gör en uppföljning med företag och/eller den studerande under LIA-perioden.
 • Uppföljning och utvärdering genomförs efter avslutad LIA-period. Ansvarig på IHM kontaktar LIA-handledaren med mer information.

Har du frågor? Ring oss på 031-3352039

Processen

Så här går processen till innan, under och efter LIA-perioden.

Perioder

Se alla kommande LIA-perioder för IHMs YH-utbildningar.

Anmälan

Lägg upp en annons eller gör en intresseanmälan för kommande LIA-perioder.