Därför är LIA en nyckel till att säkra kompetens på ditt företag

Lärande i arbete (LIA) är Yrkeshögskolans term för att praktisera sin kompetens ute i verkligheten hos företag. Så vad vinner du på företagssidan med att erbjuda LIA för IHM-studerande?

Fördelar för företag med LIA

Att ta emot IHM-studerande för LIA ger ditt företag tillgång till ny och aktuell kompetens, ett fräscht utifrånperspektiv och öppnar upp för framtida rekrytering. När ert företag samarbetar med IHM kan ni räkna med att studenterna har relevanta grundkunskaper förankrade i näringslivets behov vilket bäddar för ett lyckat utbyte.

Många företag ser LIA som en effektiv kanal att öppna upp för framtida rekryteringar. Under LIA-perioden får ditt team möjlighet att lära känna personen, som inom ett år är examinerad och redo att ta sig an yrkesrollen med sin högaktuella kunskap.

I och med det är LIA en win-win för de studerande och företagen de gör LIA hos.

Vill du ta emot IHM-studenter för LIA?

LIA (Lärande i Arbete) är en win-win för studenterna och företagen.

Så enkelt är det att anmäla dig för att ta emot LIA

Vi vill göra det enkelt för dig att ta emot LIA ifrån oss. Därför stöttar vi dig hela vägen från första kontakt till genomförande och utvärdering. Det finns olika sätt för dig från företagssidan att anmäla intresse. Du kan skapa en annons till de studerande och på så sätt medverka i vår LIA-databas, men det finns också möjligheter att delta exempelvis våra näringslivsdagar eller gästföreläsa för våra studerande.

Annons

Skapa en annons för den utbildning du vill ta emot studerande från och berätta vad ni vill erbjuda. Du kan till exempel ta upp information om företaget, vad arbetsuppgifterna skulle innebära, vad ni förväntar er av den studerande och eventuella möjligheter till framtida anställning.

Vi publicerar din annons på vår interna LIA-portal, som de studerande kan titta på när de själva ska söka sin LIA-plats.

Databasen för LIA-företag

De företag som finns i vår LIA-databas kan vi på IHM söka bland och kontakta inför LIA-perioder och Näringslivsdagar. Att anmäla dig till databasen passar om du ofta söker ny kompetens inom våra utbildningsområden.

Näringslivsdagarna

Våra Näringslivsdagar fungerar som mötesplatser mellan våra studenter och företag som söker deras kompetens. Här får du möjlighet att knyta kontakter bland våra drivna studerande – inför LIA och deras framtida yrkesliv.

Så säkrar våra samarbeten med näringslivet relevant kompetens

Vi vill att våra utbildningar och kompetensen de förmedlar ska matcha näringslivets behov. På så sätt får företagen möjlighet att rekrytera kunniga studerande – och de studerande får rätt start för att nå sina mål med karriären!

För att uppnå det här har vi ett nära samarbete med ett stort antal företag. LIA är en viktig del i det här kvalitetsarbetet, men vi samarbetar även på flera andra sätt.

Inte minst bjuder vi in företag från relevanta branscher när vi ska ta fram nya YH-utbildningar där företagen som ingår får redovisa sina kompetensbehov på ett område, definiering av yrkesrollen och vilka uppgifter en examinerad person bör kunna ta sig an. Utifrån det kan vi skapa en utbildning som ger både studerande och deras framtida arbetsgivare så mycket värde som möjligt.

När förslaget på en ny utbildning så småningom har godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan formar vi en ledningsgrupp där bland annat företagsrepresentanter ingår. Företagsrepresentanterna är sedan med och formar kursens innehåll, visar upp affärscase och erbjuder även LIA-platser.

Vi har tusentals partnerföretag som ingår i ledningsgrupper och i utvecklingen av våra utbildningar för att vi ska hålla oss uppdaterade om vilka kompetenser som efterfrågas idag och imorgon.

Samarbetet slutar inte när en utbildning är igång. Vi utvärderar och uppdaterar utbildningarna löpande med näringslivets input. Allt för att uppläggen ständigt ska vara relevanta för verkligheten. Genom de här täta avstämningarna mellan er ute i näringslivet och oss som utbildningsaktör kan vi snabbt fånga upp förändringar – och justera utbildningsprogrammet därefter. På så sätt kan vi leverera vassare kompetens.

Lärarna på IHM är eller har varit aktiva i näringslivet på relevanta områden. Det stärker ytterligare kopplingen till verkligheten ute på arbetsplatserna.

Fråga oss om att ta emot LIA

Vi hoppas att du har fått upp ögonen för den affärsmässiga möjlighet som LIA är! Har du frågor eller är intresserad av att erbjuda våra studerande LIA vill vi gärna höra från dig.