LIA - bästa sättet att testa varann

Att erbjuda LIA-plats för YH-studenter kan tyckas omständligt. Ditt företag har högar av andra projekt som måste prioriteras och tiden räcker inte till, men sanningen är att LIA (Lärande i arbete) inte tar resurser, det ger resurser.

Auktoriserade redovisningskonsulten Karin Lingsell vid Aspia, före detta PWC har länge arbetat med LIA-studerande och hon ser processen som en viktig del av hur hennes bransch utvecklas.

karin_lingsell_1200x800.jpg

– För oss har LIA varit bra och en viktig rekryteringskanal. Målet för oss när vi tar emot en studerande på LIA är att personen skall få utföra så många olika arbetsuppgifter som möjligt med bra coachning. Det slutgiltiga målet är att det ska bli en anställning om allt fungerat bra. Därför har vi medvetet inte tagit emot flera personer samtidigt, utan det ska finnas uppgifter att göra och tid för handledning. Vid de flesta tillfällen har vi anställt personen som utfört sin LIA hos oss.

– Hur ser det ut för er med kompetens på marknaden? Finns det tillräckligt?

– Att anställa direkt från universitet och skola är inte jättesvårt, men att hitta erfarna medarbetare är något svårare. Samtidigt känns det inte som det är ett överflöd som kommer ut på marknaden från yrkeshögskolor. Branschen har en stor efterfrågan på ny personal. Av de som tog examen från IHM i år så hade i princip samtliga fått jobb direkt när de gick ut.

Vad innebär LIA rent praktiskt?

Jo, LIA är två kurser som ingår i alla IHM:s tvååriga YH-utbildningar där de studerande ska omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken ute på ett företag. Syftet är att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska utföra det arbete som ligger inom ramen för yrkesrollen. IHM:s studerande vet att tiden de spenderar ute på ett företag är oerhört viktig för deras fortsatta karriär, eftersom det ger möjlighet att få in foten i den professionella verkligheten utanför skolan.

Receptet för att locka till sig de bästa LIA-studerande från YH-utbildningar till just ditt företag är inte svårare än att vara en attraktiv arbetsgivare, men man kan även underlätta processen genom att kontakta IHM och anmäla sitt intresse för att ta emot studerande på LIA.

Attityd viktigare än kunskap

Hur ska då LIA-studerande själva tänka för att få den perfekta LIA:n? Vi frågade Karin Lingsell vid Aspia vad de ser som viktiga egenskaper hos de studerande som söker sin LIA hos dem.

– Vi förväntar oss inte att du ska vara en stjärna på redovisning när du kommer till oss, men vi förväntar oss att du ställer frågor när du inte förstår, vill lära och tar till dig av den feedback du får. Egenskaper som är viktiga för oss på Aspia är att man kan kommunicera, att man är lyhörd och har rätt attityd. Har du därtill erfarenhet av redovisning är det givetvis ett extra plus. Jag tror även det kan vara bra att försöka prova på både byrå och företag, om man får möjlighet, då det skiljer sig en hel del åt i hur man arbetar.