Lärande i arbete

Lärande i Arbete, LIA eller praktik, är en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom yrkeshögskoleutbildning. LIA är den del av utbildningen då studerande får tillfälle att skarpt agera på en arbetsplats genom att utföra arbetsuppgifter kopplade till sin framtida yrkesroll.

Under LIA-perioden får den studerande praktisk arbetslivserfarenhet kopplad till utbildningen, företaget får influenser från kompetenta studerande inom området och kontakt med potentiella framtida medarbetare.

Vill du ta emot IHM-studenter på LIA?

Här kan du skicka in intresse om LIA samt LIA-annons. Du kan även anmäla dig till våra Näringslivsdagar, vilket är ett perfekt tillfälle att nätverka och hitta rätt talang!


Varför LIA?

Syftet med LIA är att den studerande ska kunna förena de kunskaper och färdigheter hen lärt sig under utbildningen med praktiska tillämpningar i yrkeslivet. LIA-perioden utformas så att erfarenheterna från de arbetsplatser ger en avgörande del av den praktiska kompetens som den studerande inhämtar i IHMs yh-utbildningar.


LIA-perioder och längd

Alla IHMs examensgrundande YH-utbildningar innehåller LIA och innefattar ca en tredjedel av hela utbildningen. De flesta av IHMs YH-utbildningar innehåller två LIA-perioder. Den första sker år ett, mellan 10-12 veckor, och den andra år två, mellan 14-16 veckor.


En ”win-win” för företag och den studerande

Många av de företag IHMs studerande genomför sin LIA på ser det som en effektiv kanal att kunna rekrytera aktuell och kompetent personal. Det är på så sätt en ”win-win” för både den studerande som företaget

  • Introducera en studerande, och potentiell framtida medarbetare, till branschen
  • Utbilda framtida kompentens genom Lärande I Arbete.
  • Bygg en djupare förståelse för vilka yrkesroller och krav på kompetens som finns
  • Ge den studerande arbetslivserfarenhet i branchen
  • Få en naturlig rekryteringskanal
  • Knyt kontakter som leder till nya medarbetare efter, eller under, utbildningen

Har du frågor? Ring oss på 031-3352039

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/inspiration/yh-foretag/ca-liten.jpg

Processen

Så här går processen till innan, under och efter LIA-perioden.

Läs mer
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/inspiration/yh-foretag/dis_ihm.se.png

Perioder

Se alla kommande LIA-perioder för IHMs YH-utbildningar.

Läs mer
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/inspiration/yh-foretag/auc-3x2.jpg

Anmälan

Lägg upp en annons eller gör en intresseanmälan för kommande LIA-perioder.

 

Läs mer