Hållbar affärsutveckling inom besöksnäringen

Sprid hållbara affärsidéer
12 veckor
Öka konkurrenskraften
Gör skillnad i din verksamhet
YH-kurs på distans
Arbetar eller driver du eget inom besöksnäringen och vill ställa om till en mer hållbar verksamhet? Saknar du verktyg och tid för att på egen hand nå dit? Denna kurs rustar dig för att klara av och ta tillvara möjligheterna med en hållbar omställning och därmed stärka konkurrenskraften i ditt företag.

Om utbildningen

Förmågan till affärsutveckling utifrån krav på hållbarhet kommer att vara alltmer affärskritiskt för alla som är verksamma inom besöksnäringen. Att utveckla en verksamhet som både är hållbar och lönsam är samtidigt en utmaning för många i branschen.

Denna kurs ger dig den kompetens och verktyg som krävs för att utveckla och realisera hållbara och gröna affärsidéer för besöksnäringen och detta utifrån ett lönsamhetsperspektiv.  I kursen arbetar du utifrån din egen verksamhet och utvecklar en plan för att ställa om till hållbar och lönsam besöksnäring. 

Utbildningen är digitalt baserad och sker på distans vilket gör det möjligt att studera var du än bor eller befinner dig.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Genom denna utbildning får du kunskaper kring hur hållbarhetsinvesteringarna blir lönsamma utifrån de tre dimensionerna i Agenda 2030; ekonomiskt, socialt och miljö/klimat. Du får förståelse för hur den största megatrenden påverkar din verksamhet men även hur du kan skapa och utveckla nya affärsmöjligheter utifrån denna.

Kursen ger dig kunskap och förståelse för det digitala landskapet, den digitala teknikens potential och hur den kan bidra till en hållbar omställning. 

Du tar samtidigt fram en handlingsplan för verksamheten/projekt som tar avstamp i de globala målen för Agenda 2030. Därmed får du inte bara viktig kompetenspåfyllnad utan även en plattform för nästa steg, dvs att faktiskt genomföra en hållbar omställning i praktiken.

Nyhet för företag: Köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Kursen kostar 16.900 kr per deltagare. Sista anmälningsdatum är den 29 februari.

Erbjudandet är inte längre aktuellt men här kan du läsa mer om hur det fungerar och se vilka andra YH-kurser som är köpbara för företag.

Kurser

30 poäng

 • Kunskap om de globala mål och Agenda 2030 samt hur du sätter egna mål utifrån det
 • Förståelse för hur megatrenderna påverkar din verksamhet och skapar affärsmöjligheter
 • Kunskap om olika certifieringar
 • Stärka regional/lokal samverkan för att utveckla hållbara affärsidéer/koncept
 • Digital omställning - möjligheter och utmaningar
 • Hållbart ledarskap - genom insikt, praktiska övningar, diskussion och handledning utvecklar du ditt ledarskap

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Sagt om

Karolina Flink

CEO, Avisita

Hela rese- och turistbranschen genomgår en snabb förändring. Vårt resande kommer se annorlunda ut framöver och besöksnäringen behöver utveckla sina koncept, affärer och erbjudande till en förändrad efterfrågan.

Mariah ben Salem Dynehäll

VD, Drivhuset

Det finns ett stort behov av den här utbildningen, inte minst med bakgrund av att hela besöksnäringen drabbats extremt hårt av pandemins effekter och konsekvenserna av de radikala förändringar som sker på marknaden är både kortsiktiga och långsiktiga. Vi kommer dagligen i kontakt med personer som har stort behov av att stärka sin kompetens kring just dessa frågor för att kunna skapa mer värde i branschen. Och företagen söker stöd och hjälp i att förändra sina affärsmodeller utifrån de dramatiska förändringar som har skett på marknaden, samtidigt som osäkerheten är stor vad gäller hur marknaden kommer att te sig på längre sikt.

Omfattning

12 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 30 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt minst ett års yrkeserfarenhet från marknad, försäljning, administration, ledning och/eller kundservice inom besöksnäringen eller närliggande område.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor om Hållbar affärsutveckling inom besöksnäringen

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.