Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 3b721bce-0132-4377-a7b2-daa284cbbd9c
hero1

IHM:s nya kostnadsfria utbildningar möter arbetsmarknad i kris

Författare: 2020-04-21

Näringsliv och arbetsmarknad är hårt pressat. För att möta situationen har IHM tagit fram två nya YH-utbildningar med syfte att framtidssäkra kompetensen hos yrkesverksamma - Fokus är riktat på hållbar och digital E-handel.

– Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda korta utbildningar inom Digitala och hållbara affärer där vi idag ser hur efterfrågan på kompetens ökar mycket snabbt. Vi gör det här för att vi hoppas kunna bidra till att möta krisen med att framtidssäkra både deltagarnas jobb och företagens kompetensförsörjning, säger Tommy Persson, ansvarig för IHM Yrkeshögskola.

Tommy2020.jpg

Det som utmärker de nya YH-utbildningarna är kortare studieperiod, en digital och hållbar pedagogisk linje och att de kommer genomföras helt på distans.

– Utbildningarna riktar sig till yrkesverksamma, karriärväxlare och omställare med behov av fördjupning eller breddning inom digital marknadsanalys eller hållbar e-handel, säger Tommy Persson.

Yrkeshögskolan är idag ett av Sveriges snabbast växande utbildningskoncept och dess hastiga expansionstakt beror på hur effektivt systemet matchar samman människor och arbetstillfällen. Redan innan Covid-19 arbetade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) med att utöka antalet utbildningsplatser, från 30 000 utbildningsplatser 2019 till 45 000 platser 2022. I och med krisläget har regeringen valt att stödja utbildningsformen ytterligare och det är i det arbetet som IHM nu beviljats utbildningarna nedan.

Peter Haaland Svensson är utbildningsledare vid IHM Business School och har lång erfarenhet av digital kompetsutveckling och distansupplägg. Han berättar att den nya YH-satsningen är mycket viktig för svensk arbetsmarknad.

– I tider av kriser och snabba omställningar så är det viktigt att hitta nya sätt för att hjälpa folk till omställning med till exempel specialiserande utbildningar som dessa.

Vad kommer vi se mer från IHM:s yrkeshögskola framöver?

– Det kommer uppstå fler flexibla, korta och mer tillpassade YH-utbildningar än vad vi tidigare sett. Framöver kommer företagen både kunna kompetensutveckla sin befintliga personal och göra nyrekryteringar genom Yrkeshögskolan.

Se samtliga yrkeshögskoleutbildningar

Korta YH på IHM

Hållbarhet inom e-handel

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digital & Social Selling

Kurser
16 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Public Bid Manager

24 veckor  |  

Affärsutveckling Unified Commerce

Kurser
12 veckor  |  Heltid

Revenue Management för besöksnäringen

Kurser
20 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

E-commerce Coordinator YH

24 veckor  |  

Konceptutveckling digitala & hållbara event

Kurser
28 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb