Hoppa till innehåll
None None 08/31/2023, 09:10 87a3d12d-5f3d-4ff2-9903-cc20c28d9d47
hero1
Alla utbildningar/

Customer Experience Specialist

Om utbildningen

Vill du arbeta med att hjälpa företag och organisationer integrera kundupplevelsen i alla processer, stärka varumärket och behålla sina befintliga kunder? Customer Experience Specialist ger dig en kombination av kompetenser som bygger på tekniska, kommunikativa, analytiska och strategiska kunskaper kopplade till flöden i kundupplevelsen.

Kundresan förflyttas allt mer från mänskliga möten till digitala kontaktytor och genomsyras av krav på en sömlös upplevelse. Tillit till, och upplevelsen av, varumärket har stor påverkan på köpbeslut. Företag och organisationer konkurrerar i allt större utsträckning på kundupplevelsen vilket har bidragit till att efterfrågan på specialiserad kompetens inom Customer Experience har ökat kraftigt. De företag som medverkar i utbildningen uttrycker ett stort anställningsbehov av Customer Experience Specialists.

Customer Experience Specialist

Som Customer Experience Specialist får du en holistisk syn på alla kundresans touchpoints – fysiska, digitala och kommunikativa. Du lär dig arbeta strategiskt och operativt utifrån tolkning och analys av data samt hantera Marketing Technologies, organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor.

Utbildningen passar dig som har ett analytiskt tankesätt, är intresserad av kundbeteenden och nyfiken på att lära dig hantera nya teknologier. Som Customer Experience Specialist kan du arbeta strategiskt, analysera flöden och processer och hantera data för olika kontextberoende ändamål.

Du kanske även är intresserad av utbildningen Customer Data Developer.


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?


Utbildningsmål

Utbildningen ger dig efterfrågad specialistkompetens inom tekniska system och digitala plattformar kopplade till kundupplevelse, lär dig hantera och använda marknadsteknologier, digital analys, AI, Machine Learning och konvertering. Du får förståelse för organisationsprocesser och lär dig att operativt hantera automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Teoretisk och praktisk kundupplevelsehantering - hantering av tekniska system och digitala plattformar inom customer experience och marketing technologies samt strategisk och operativ hantering av organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor i yrkesrollen som Customer Experience Specialist.
 • Angränsande yrkes- och kompetensområden såsom machine learning/AI, data science och organisationsutveckling.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk
  kundupplevelsehantering - hantering av tekniska system och digitala plattformar inom customer experience och marketing technologies samt strategisk och operativ hantering av organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor i yrkesrollen som Customer Experience Specialist.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom kundupplevelsehanteringsarbete - tekniska system och digitala plattformar inom customer experience och marketing technologies samt organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor i yrkesrollen som Customer Experience Specialist.
 • Lösa sammansatta problem inom kundupplevelsehanteringsarbete; tekniska system och digitala plattformar inom customer experience och marketing technologies samt organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor i yrkesrollen som Customer Experience Specialist.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom kundupplevelsehanteringsarbete; tekniska system och digitala plattformar inom customer experience och marketing technologies samt organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor på såväl svenska som engelska i yrkesrollen som Customer Experience Specialist.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk kundupplevelsehantering - hantering av tekniska system och digitala plattformar inom customer experience och marketing technologies samt strategisk och operativ hantering av organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor, på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Customer Experience Specialist.
 • Övervaka teoretiskt och praktiskt kundupplevelsehanteringsarbete - tekniska system och digitala plattformar inom customer experience och marketing technologies samt organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Customer Experience Specialist.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Customer Experience Specialist
 • Customer Experience Solutions Operator
 • Marketing Technology Specialist
 • Marketing Automation Specialist
 • Growth Technology Specialist
 • CX & Marketing Operator

Ansökan

Ansökan är stängd.

Ansökan öppnar i februari 2024.
Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad.

Skicka intresseanmälan

Ort och startdatum

Stockholm

 • Augusti 2024 (Preliminär)

Omfattning

Platsbunden 84 v heltid inkl. 23 v praktik (LiA)

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 420 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Se våra inspelade infomöten

Se serien Resan mot IHM

Kontakta oss här eller ring på tel. 031-335 21 39

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Customer Journey & Customer Experience (40 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande introduktion till kundupplevelse, CX, samt kunskaper och färdigheter i de olika processer som kundrese- och kundupplevelsekartläggning omfattar samt hur dessa integreras i organisationen och kopplas till affärsnytta.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla och bearbeta kundresor och kundkartläggningar både strategiskt och operativt för en integrerad kundupplevelse.

Marketing Technology (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande orientering och kunskaper inom martech-landskapet och dess ekosystem.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna orientera sig i system och plattformar inom marknadsföring och försäljning.

Customer Experience Management (40 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i aktuella och relevanta arbetsmetoder och processer i utveckling, implementering och optimering av god kundupplevelsehantering. 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna hantera de processer och metoder, inom en organisation, som krävs för att heltäckande hantera en kunds upplevelse med en organisation och dess varumärke produkt och/eller tjänst.

Customer Insights Fundamentals (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i undersökning, analys och utvärdering av uppfattningar, intentioner och beteenden hos befintliga och potentiella kundgrupper. 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna använda sig av insiktdrivet arbete i de processer som innefattas inom kundupplevelsehantering.

Teknik för digitala plattformar (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i webbteknik och förståelse för märk- och scriptspråk för digitala plattformar. 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna brygga kunskap från det operativa kundupplevelsearbetet i digitala system och plattformar med den tekniska kompetens som krävs för implementering och utveckling i dessa system och digitala plattformar.

CRM Customer Relationship Management (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i arbets- och kundrelaterade processer inom kundrelationshantering/CRM.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna analysera, strukturera och förbättra kundrelaterade processer och kundrelationer med användning av kundrelationshantering – CRM.

GDPR & Juridik (10 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom de regelverk och lagar som berör kundhantering, kundrelation, kundupplevelse och datahantering både nationellt som internationellt. 

Målet med kursen är att den studerande ska utföra strategiska och operativa processer inom customer experience med hänsyn till gällande regelverk och lagar.

Customer Experience Platforms (40 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i hur kundcentrerat och kundupplevelsebaserat arbete sker data- och insiktdrivet i applikationer och plattformar inom customer experience. 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna använda applikationer och plattformar för att kunna skapa, hantera, betjäna och vårda varaktiga kundrelationer.

Customer Insights Digital Analytics (30 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i analys- och insiktsarbete av uppfattningar, intentioner och beteenden hos befintliga och potentiella kundgrupper inom webb, app och digitala medier. 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna genomföra data- och insiktdrivet arbete för kundupplevelserelaterade processer och applikationer inom webb, app och digitala medier.

Customer Insights Surveys & Interviews (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i analys- och insiktsarbete av uppfattningar, intentioner och beteenden hos befintliga och potentiella kundgrupper med enkäter, undersökningar, djupintervjuer och fokusgrupper. 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna genomföra data- och insiktdrivet arbete för kundupplevelserelaterade processer och applikationer med enkäter, undersökningar, djupintervjuer och fokusgrupper.

AI och maskininlärning inom Customer Experience (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom maskinlärning och artificiell intelligens och hur området utvecklar och påverkar möjligheterna inom customer experience. 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna utföra strategiska och operativa processer inom customer experience med hänsyn till de möjligheter maskinlärning och artificiell intelligens ger.

Examensarbete (30 poäng)

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa förvärvad kompetens inom utbildningens områden samt utveckla praktiska färdigheter inom utveckling, implementering och optimering av kundupplevelserelaterade metoder och processer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla yrkespraktisk kompetens i yrkesrollen som Customer Experience Specialist.

Lärande i arbete 1 & 2

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Vi valde IHM Yrkeshögskola!

Över 6000 personer har tagit en YH-examen på IHM - här kan du lära känna några av dem.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänd i kurserna:

 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Matematik 2 (Matematik B)


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre.  Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Sabrina Sidmalm

Roll: Customer Experience Manager, ICA Banken

– Customer Experience Specialist är en utbildning som möter framtidens behov och den kompetens som kommer att vara eftertraktad. En högst aktuell och relevant utbildning som kopplar ihop affärsvärde och vikten av den emotionella upplevelsen, såväl som AI och analytics.

Kontaktuppgifter till Linda Öhling

Roll: Head of Customer Experience, Trygg-Hansa

– Utbildningen ligger så rätt i tiden då allt fler bolag önskar stärka sitt fokus på och sin förmåga att leverera en riktigt bra kundupplevelse. Kurserna spänner över ett flertal centrala områden så som exempelvis kundresemetodik, juridik, teknik, data samt analys och därmed får deltagarna en bred grund för att kunna verka inom olika Customer Experience-roller. Utbildningen passar dig som söker en framtida roll där du får möjlighet att bidraga med att leverera både kund- och affärsvärde.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Postnord | Telia Company | BMW Group | Discovery Networks Sweden | Trygg-Hansa | EnlightMe | Merkle Outfox | infunnel AB | Above Agency | Mackmyra Svensk Whisky | Verisure Sverige AB | Dustin AB

Vanliga frågor & svar

Är utbildningen csn-berättigad?

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Praktik under utbildningen - hur fungerar det?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Hur många platser finns det per utbildning?

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Digital Analytics Specialist

83 veckor  |  Heltid

Customer Data Developer

80 veckor  |  Heltid

Digital Marketing Specialist

80 veckor  |  Heltid