7 av 10 experter tror att cirkulär ekonomi kommer gå om linjär – men hur tar vi oss dit?

Under oktober 2021 samlade IHM Business School ett antal branschexperter på cirkulär ekonomi. De kom från företag som H&M, Coop, Schibsted, Repamera, Matsmart och Erikshjälpen. Av de här experterna svarade 7 av 10 att de tror att cirkulär ekonomi kommer gå om linjär - men hur tar vi oss dit? När branschexperterna samlades lyftes den frågan. Här delar vi med oss av de centrala punkterna.

Cirkulärt ger stora möjligheter för företagsfinanserna

De finansiella möjligheterna med cirkulära affärsmodeller lyftes allra mest. Experterna menar att cirkulära affärsmodeller kan hjälpa företag att ta marknadsandelar, hitta nya intäktsströmmar, tjäna mer pengar och nå nya kundgrupper.

Experterna lyfte även aspekter som att skapa långsiktighet och framtidssäkra verksamheten och affären.

Kunderna var också ett återkommande ämne. Att behålla de företaget har idag, få med dem på omställningsresan och att säkra morgondagens kunder.

En annan möjlighet som togs upp återkommande var miljöperspektivet och hållbarhetsperspektivet generellt. Dels att kunna närma sig zero waste, genomföra utveckling och få tillväxt utan att döda planeten. Men också att bidra till lokal och global sysselsättning.

Så vill experterna omsätta möjligheterna i handling

För att omsätta möjligheterna i handling vill experterna bland annat:

  • Utvecklas med kundernas input
  • Utveckla nya koncept och analysera bidraget till hållbarhet under processen
  • Arbeta med digitala affärsmodeller

Omställningen i sig en utmaning

När det kommer till utmaningar var omställningen i sig en stor fråga för experterna. Det lyftes att övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller innebär en stor omställning som kräver mod, kunskap och kapital. En utmaning kan enligt experterna vara att få med sig alla, både näringsliv och konsumenter. Under övergången ska man dessutom klara nuvarande och framtida krav.

Även att få lagar och förordningar på plats tillräckligt snabbt lyftes som en utmaning.

Experterna tog också upp det svåra i att hitta rätt samarbetspartners och samarbetsformer.

Bristande kompetens lyftes som en ytterligare svårighet.

Så vill experterna bemöta utmaningarna

För att bemöta utmaningarna föreslog experterna bland annat detta:

  • Driva påverkansarbete för lagar och policys
  • Öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller
  • Visa upp positiva exempel

Sammanfattning

Enligt experterna är framtiden för cirkulär ekonomi ljus. De flesta av dem tror att cirkulärt kommer gå om linjärt.

Möjligheterna handlar framförallt om företagsekonomiska fördelar, långsiktighet och framtidssäkring, kunder och hållbarhet. De här möjligheterna vill experterna nyttja genom att utvecklas med kundernas input, utveckla koncept som bidrar till hållbarhet och arbeta med digitala affärsmodeller.

Utmaningarna handlar framförallt om själva omställningen, lagar och förordningar, samarbeten och kunskapsbrist. Som lösning tänker sig experterna att driva på för att ändra lagar och policys, öka kunskapen och visa positiva exempel.

Vill du också jobba med resan mot en cirkulär ekonomi? Då kan vi bland annat rekommendera våra korta utbildningar: