Kunskap

Som affärsskola ligger kunskap oss närmast till hands - ta del av nya rön, kloka tankegångar och utforskande undersökningar från vårt kunskapsarkiv.

/globalassets/i-fokus/bilder/02_staunstrup_hopplos.jpg

Utmaning #3 – Hjälp, vi har inget att säga!

Kärnan i Content Marketing är ju att ta fram relevant innehåll för en definierad målgrupp. Ändå är det vanligt att efter en inledande rusch så sinar posterna, filmerna och annat innehåll.
Läs mer
/globalassets/i-fokus/bilder/03_staunstrup_1312x640.jpg

Utmaning #2 – Vilka vill vi nå och hur gör vi det?

Har ditt företag en tydligt identifierad målgrupp för er Content Marketing? Och har ni även lagt ned tid på att lära känna målgruppen?
Läs mer
/globalassets/i-fokus/bilder/01_staunstrup_1312x640.jpg

Utmaning #1 – Vad vill vi egentligen åstadkomma?

Om man inte har ett tydligt mål som man jobbar emot är det svårt att veta om man lyckas med det man företar sig. Detta gäller all form av marknadsföring, men det blir extra tydligt inom Content Marketing.
Läs mer
/globalassets/i-fokus/bilder/04_staunstrup_yes.jpg

Utmaningar och möjligheter med content marketing

Content marketing är säkert ett välbekant begrepp för dig. Det har under de senaste åren varit ett hett ämne, inte minst därför att andra typer av marknadsföring får allt svårare att nå fram till relevanta målgrupper.
Läs mer
/globalassets/bloggbilder/blogg_hjarnans_funktioner_1312x540.jpg

Hjärnans funktioner styr inlärningsprocessen

The Neuroscience of Learning
Läs mer
/globalassets/bloggbilder/blogg_utveckla_foretagets_varumarke_1312x540.jpg

Därför måste VD och ledningsgrupp äga ansvaret för att utveckla företagets varumärke.

Åter på svensk mark efter att ha deltagit på BRITE ’14, en konferens som anordnats av Columbia Business School i New York. Temat för konferensen var "Branding, Innovation and Technology".
Läs mer
/globalassets/i-fokus/bilder/tjej-kille-ute-nara.jpg

Sex on the brain

How do gender differences play out, at work? Is there any difference between male and female brains? What would you do differently if you knew that there were differences, and what they were?
Läs mer
/globalassets/i-fokus/bilder/funktionell-dumhet.jpg

Brain Fitness

Businesses are more focused than ever on excellent performance and a competitive edge through coaching, Leadership development etc.
Läs mer