Vill du bli ledare 3.0?

Chefsrollen har som bekant förändrats radikalt de senaste åren. En framgångsrik chef är inte den som vet bäst och mest, idag är den framgångsrika chefen den skapar resultat genom att få andra att växa och synas - en ledare 3.0.

– Att vara ledare och chef är ett tufft yrke och du bör veta vad du ger dig in på när du tackar ja till rollen. Det är du som bestämmer om du vill vara chef eller inte, säger Sara Rönnqvist, senior affärskonsult på IHM, i en artikel i Kollega.

Rollen som ledare är idag både tuff och svårgreppbar, och har precis som samhället i övrigt utvecklats i rasande fart det senaste decenniet. Idag är ledarens roll att underlätta teamets arbete - inte tvärtom, och för att lyckas leda sina medarbetare snarare än att styra dem så behöver man tänka i nya banor.

Att leda andra chefer är inte det samma som att leda medarbetare

IHM-utbildningen Strategiskt ledarskap ger dig verktygen som krävs


Den uppdaterade ledaren

Ledarskap 3.0 eller Management 3.0 presenterades ursprungligen av holländaren Jurgen Appelo och är ett mindset som vill möta den föränderliga ledarrollen med ett tydligt agilt tänk där happiness, glädje, för teamet är grundläggande. I en intervju med nyhetsbyrån The Percept uttrycker sig Jurgen Appelo så här om ledarskapsmodellen:

– Det handlar om att styra systemet, inte människorna. I traditionella organisationer så styr ofta cheferna medarbetarna genom att ge dem individuella mål och sedan styra vad de presterar etc. I Management 3.0 är det annorlunda. Systemet omfattar medarbetarna så de kan ge sig själva och varandra mål, samt mäta varandras prestationer.

Tillit.jpg

Team fulla av tillit skapar resultat

Studier visar tydligt att medarbetare som känner sig sedda, samt delaktiga i övergripande mål presterar bättre resultat. Detta tar ledare 3.0 och IHM Business Schools fasta på och samtliga av våra ledarskapsutbildningar lyfter ledarrollen som den som ska knyta samman teamet och dess övergripande resultat, inte kapa ner det i olika skikt och individuella delmål. Så här sammanfattar exempelvis Anders Jansson, HR-chef vid Wästbygg, utbildningen Indirekt ledarskap.

– Utbildningen ger en modell som visar och förklarar på ett bra sätt det indirekt ledarskapet, hur man genom att skapa tillit bygger ett förtroende i en organisation genom andra chefer.

En riktigt bra chef agerar föredöme, inspirerar men har också modet att konfrontera, och likt en idrottare som vill vara på topp, krävs träning i form av kompetensutveckling.

Vill du också bli en ledare 3.0 - ta hjälp av IHM:s ledarskapsutbildningar

Förändringsledning
Mål och verksamhetsstyrning
Personligt ledarskap
Strategisk ledning
Verksamhetsutvecklande ledarskap

Vilken utbildning passar din situation bäst?