Myndigheten för Yrkeshögskolan på digitalt besök i Malmö

Det blev en lyckad träff när IHM Malmö öppnade dörrarna för Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för Yrkeshögskolan. Från studerande, lärare, utbildningsadministration och inte minst Malmö-företagare gavs en klar bild av betydelsen som IHM:s YH-verksamhet har för regionens näringsliv.

Den 29 april var det dags för Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) att besöka IHM Yrkeshögskola i Malmö för en presentation av arbetet med att kompetensförsörja regionens näringsliv. Förutom gruppen från MYH så deltog även studerande, lärare, företagare och utbildningsadministration under mötet som genomfördes helt digitalt beroende på rådande omständigheter.

– Det vi ser i det här mötet är lite av en inflygning till vår distansutbildningsförmåga, det sätt vi bedriver utbildning på numera. Inom IHM är vi på väg mot är en ökad satsning på digital utbildning. Den här omställningen har fått fart av pandemin, men har länge varit nödvändig och det gäller nu att öppna upp för den nya verkligheten och dess positiva följdeffekter för kompetensutvecklingen av svensk arbetsmarknad, säger Tommy Persson, affärsområdeschef för IHM Yrkeshögskola.


Vill du utvecklas där du befinner dig?

Ta en titt på IHM:s distansbaserade Yrkeshögskoleutbildningar


IHM har jobbat hårt med utvecklingen av distanstubildningar, något som mötets konferansierer Peter Haaland Svensson och Ilvana Hodzic exemplifierade med tydlighet via mötets träffsäkra genomförande. Mellan redovisningar och presentationer från IHM:s olika delar, gick diskussionerna varma bland de runt 20 deltagarna - minst lika effektivt som i ett fysiskt mötessammanhang. En återkommande punkt blev just den digitala framtiden för svensk utbildning, så här uttrycke sig exempelvis läraren Johan Victor under mötets gång.

Även om det digitala besöket i första hand berörde IHM:s yrkeshögskoleverksamhet i Malmö så fick även IHM-familjens senaste YH-tillskott, IHM Kalmar, möjlighet att presentera sin verksamhet och även där var den digitala kontexten given. Utbildningsledaren Jessica Bergsjö talade varmt om både Kalmars mottagande av utbildningen E-commerce Manager och möjligheterna med distans.

"I ett grupparbete kan man exempelvis sitta en i Kalmar, en i Nybro, en i Uppsala och en i Australien"

– Distansupplägget gjorde att inte alla flyttade till Kalmar som hade tänkt att börja på den fysiska utbildningen här. Det betyder att vi har blandade grupper. I ett grupparbete kan man exempelvis sitta en i Kalmar, en i Nybro, en i Uppsala och en i Australien. Han hade tänkt att flytta hem, men det gjorde han inte utan har vänt på dygnet, bokstavligt talat, och följer undervisningen därifrån, berättade hon.

Även studerande och företagare var med och berättade om deras erfarenhet av yrkeshögskolan och IHM under mötet. Detta samtal mellan Johan Victor och företagsrepresenaten Kristina Holmkvist, Agil coach vid Avega Group, underströk än en gång vikten av förmågan att samarbeta utan geografisk anknytning.

Avslutningvis vill vi redovisa det tack som generaldirektören Thomas Persson riktade till de Malmö-företag som engagerar sig i Yrkeshögskolan och därmed framtiden för svensk kompetensutveckling.


Vill ditt företag ta emot LIA-studenter eller föreläsa på IHM?