Framtidsyrke inom dataanalys som leder till nöjda kunder

Hur låter det med ett framtidssäkert jobb där du får komma med facit på frågorna som är viktiga för hela företaget? På IHMs YH-utbildningar inom området får du lära dig allt du behöver för just det. Helena Fuchs är affärsområdeschef på Microsoft och var med i framtagandet av en av dessa utbildningar. Hur ser hon på framtiden för studenterna och hur det är att jobba med dataanalys av kunddata?

Vad är kunddata och datanalys?

Kunddata är information som samlas in om kunder via exempelvis hemsidor, butiker eller andra situationer där kunder delar information med dig. Några exempel är namn, adress och telefonnummer. Mer avancerade exempel kan vara vilken sorts musik personen gillar eller vilka sociala medier personen använder.

Genom dataanalys kan du titta på kunddata och dra olika slutsatser. Om majoriteten av dina kunder inte finns på Facebook, men företaget framför allt annonserar där, kan du genom dataanalys komma fram till att ni kanske ska annonsera på en plattform som används av kunderna istället.

Helena menar att arbetet med dataanalys av kunddata blir allt viktigare för företag, eftersom kundernas förväntningar växer.

– Det spelar ju ingen roll om jag är konsument eller medborgare. Min förväntan är ju väldigt hög på hur jag ska behandlas. Därför är det här en viktig utbildning, för behovet av att göra kundanalys blir ju bara större och större. Vi blir ju bara mer och mer krävande i vad vi förväntar oss, förklarar Helena.

Helena Fuchs rund.png

Helena Fuchs, affärsområdeschef på Microsoft.

Därför bryr sig företagen om kunddata – och satsar på dataanalys nu

Helena menar att det finns ekonomiska fördelar för företagen med att satsa på dataanalys och att de är medvetna om det.

– Företag vill med så liten investering som möjligt öka sin omsättning och samtidigt få nöjda kunder. Denna ekvation brukar inte gå ihop. Nöjda kunder kommer med en högre kostnad vilket syns direkt på bottenraden. Genom att analysera den data som redan finns skapas möjligheten att få bättre insikter vilka ofta leder till proaktivitet istället för reaktivt agerande. Nu uppstår läget där det går att skapa en bättre kundupplevelse och samtidigt öka omsättningen eftersom omkostnaderna blir lägre. Allt baserat på att företaget blivit datadrivet och fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Det är inte bara ökad försäljning som analys av kunddata kan bidra till. En
organisation kan ta i princip vilket mål som helst och använda data om
målgruppen för att arbeta mot det. Kommuner kan arbeta för att få fler att flytta till sin kommun, universitet kan arbeta för att få fler studenter och
rekryteringsföretag kan arbeta för att få fler kandidater.


Tre vägar vidare till ett framtidsyrke inom dataanalys:


Kunddata är alltså värdefullt, men det har varit svårt att koppla samman all
information för att dra värdefulla slutsatser om kunden som helhet.

– Vi har svårt att få in alla datapunkter idag. Låt oss ta ett exempel. Om jag är kund hos dig så vet du förmodligen vad jag har köpt och du kanske ser en möjlighet att sälja mer. Vad du kanske inte vet är att mina leveranser de senaste sju gångerna har varit försenade eller att det har varit problem med betalningar.

Helena berättar att det här blir ännu mer komplicerat om man lägger till
ytterligare ett skikt av data i sin analys som inte finns inom företaget. Exempelvis vad kunden Helena har sagt i sociala kanaler.

– Då är man rätt borttrollad idag. För det är svårt att samla allt det här och få en bild av Helena. När borde jag ringa henne? När är hon köpsugen? Och när är hon irriterad för att det kanske inte gick så bra förra gången?

Med nya tekniska lösningar blir det lättare att koppla ihop information från
exempelvis sociala medier och företagets egen plattform. I och med det blir det möjligt att göra bättre dataanalyser. Helena menar att det inte minst är därför som det här området växer just nu.

Customer Data Developer

Analysera kunddata, bedriv systemintegration och hantera tekniska plattformar för att optimera kundupplevelsen

Konkret exempel: Så går det till att analysera kunddata och dra slutsatser

Ibland märks det att företag inte har gjort dataanalysen av sin kunddata
ordentligt. Helena tar ett exempel.

– Du kanske har köpt en resa till Grekland och då börjar du plötsligt få en massa annonser om att resa just till Grekland. Sannolikheten är låg att du köper en till och då har man som annonsör missat poängen och borde istället försöka sälja något annat, säger Helena med ett skratt.

Helena fortsätter med att hon ofta får riktad annonsering för konkurrerande produkter som finns i Microsofts erbjudande, för att företagen enbart ser henne som affärsområdeschef – inte affärsområdeschef på Microsoft.

– Vi kan ju skratta åt det här, men det blir ju ingen jättebra upplevelse för mig utan då blir jag ju snarare lite negativ mot det varumärket som inte har gjort hemläxan bättre om att förstå vem jag är och vad som potentiellt kan vara relevant.

Passar jobbet med kunddata och dataanalys mig?

Så hur vet du om det här jobbet passar dig? Helena menar att du ska tycka att det är roligt att analysera, du ska vara förändringsbenägen och tycka att det är kul att driva kundnöjdhet.

– Man måste inte vara tokteknisk för att ha den här typen av roll, för det kommer IT att hjälpa till med. IT kommer att ta fram olika typer av machine learning eller AI för att presentera resultat för vad man kan läsa ut av kunddatan.

Helena poängterar att jobbet framför allt går ut på att kunna förstå en dataanalys och vad du ska ta för action på den.

Vad innebär rollen mer konkret?

Du analyserar och använder kunddata för att optimera upplevelsen för en målgrupp. Det kan handla om företagets kunder, kommunens medborgare eller kandidaterna som ska rekryteras – beroende på var du jobbar.

Ditt jobb blir att titta på data, dra slutsatser och presentera förbättringsförslag som tar din arbetsgivare närmare sina mål. Rollen kan kallas tvärfunktionell. Till exempel menar Helena att den här personen kan binda samman IT och resten av organisationen.

– Det finns ofta stora gap där idag. IT har begränsad kunskap om verksamheten och verksamheten har ofta väldigt dålig kunskap om IT. Och där kan man behöva brygga det här med personer som förstår båda hållen.

Framtiden för dig som går en utbildning i dataanalys

Helena tar upp bristen på digital kompetens i alla delar av samhället. Hon påpekar också att det behovet bara kommer öka, i och med hur mycket utvecklingen fortsätter gå framåt.

– Det stärker ju också varför man ska investera sin tid i att gå en utbildning inom just detta område. För det är inte så att det fattas 600 människor inom det här skrået i Sverige och när de är tillsatta så är vi klara. Utan det här kommer ju vara ett pågående arbete under oändligt många år framöver.

Därför ska du gå en utbildning i dataanalys på IHM

Helena menar att svenska företag har ett starkt behov av att bli bättre på att hantera IT. Hon lyfter att trots att vi kommer ha andra jobb i framtiden är investeringen i en utbildning inom området dataanalys något du kommer ha nytta av.

– Det kommer att finnas andra rollbeskrivningar, där precis den här kompetensen är jätteviktig att ha i sitt CV.

Att det är kompetensbrist i Sverige innebär enligt Helena att det kommer vara lätt att hitta jobb efter utbildningen. Dessutom tror hon att du kommer ha kul på jobbet.

– Jag tror att det är ett väldigt roligt arbete eftersom det är framåtlutat och mycket datadrivet. Och framför allt så kommer man ju att sitta med facit. Det måste vara en ganska skön känsla att ha en färdig ide. Pang! Så här säger kunderna, så här kommer vädret bli imorgon och jag har underlag för att det här blir en bra lösning.

Utbildningarna i dataanalys på IHM ger dig högaktuell kunskap som matchar just det arbetsgivarna söker. Det säkrar vi genom att ha expertpaneler med personer som Helena för varje utbildning. Med sina erfarenheter från verkligheten hjälpte de oss att forma utbildningen från början – och att uppdatera den löpande för att säkra att det du lär dig är relevant. När du väljer IHM kan du alltså räkna med att få med dig just den kompetens som behövs för att komma in på din nya karriär med rätt grund för att nå dina högt satta mål.