”Digital marknadsföring, sälj & analys kommer växa enormt”

Magnus Äng är entreprenören bakom flera lyckade internetsatsningar. En visionär som drivs av att tidigt upptäcka trender inom digital teknik och applicera dem i sina bolag.

Utöver detta håller han även föreläsningar och utbildningar, bland annat på IHM Yrkeshögskola.

Du har en gedigen bakgrund inom digital marknadsföring berätta mer!

– Kom in i e-handelsbranschen och den digitala världen 1999 när jag började som trainee på Euroflorist, som då var ett entreprenörsdrivet bolag. Jag blev sedermera vd i Danmark, därefter i Sverige och var med på expansionen från 3 till 8 länder. Mina sista år var jag ytterst ansvarig för Digital Marketing & E-commerce för alla 8 europeiska länder och en del av koncernledningen.

Efter mina 10 år hos EuroFlorist började entreprenörskulturen minska i takt med att grundaren lämnade och då var det dags även för mig att röra på mig. Även om mitt hjärta fortfarande bultar för EuroFlorist, och jag är delägare i företaget, så är jag inte aktiv på något vis längre. Som ny egenföretagare fick jag en mängd konsultuppdrag till höger och vänster och startade då olika bolag – såväl själv som tillsammans med andra entreprenörer. Bland dessa projekt kan nämnas SkickaTårta. se, Ranktrail, och TopVisible mfl.

Jag fokuserar numera mer på eget ägande än att driva projekt som är beroende av riskkapitalinvesteringar. Just nu är jag involverad i 4-5 bolag och inkubator-verksamheter, plus att jag föreläser och kör utbildningar inom ämnet digital marknadsföring.

Har synen på digital marknadsföring förändrats genom åren bland företag, och i så fall på vilket sätt?

– Man kan se två parallella spår. Det finns de företag som lever och verkar i de digitala, de är långt framme och har koll. Men sedan har vi andra företag inom traditionella branscher där kärnverksamheten inte har en direkt anknytning till det digitala. Även om man börjat vakna även här så ligger man lite efter. Fast det finns undantag.

Några som utmärker sig i industrisektorn, som normalt inte har kommit särskilt långt med sin digitala transformation, är Trelleborg däck. De har tagit fram flera digitala verktyg bland annat ett som talar om status för däcket, när det är slitet och när det är dags att beställa nytt.

Hur är det annars bland företag som är medvetna om att de behöver bli mer digitala. Är de även medvetna om hur det ska gå till? Och vilken kompetens som de har behov av?

– Företag som är inriktade direkt mot konsument var tidigt ute och har kommit långt, men bland B2B-företag har vi märkt en boom sedan 2-3 år tillbaka. Många vill ha hjälp att komma igång med Facebook till exempel, men de har ingen strategi för vad de ska göra där men känner pressen från chefer och kollegor. Det saknas fortfarande mycket kompetens och det är tufft att hålla sig uppdaterad eftersom det händer så mycket inom området. Det märker även våra elever när de är ute på LIA och jag säger också det till dem: ”Grundkunskaperna har ni, nu ska ni bara ut och skaffa er självförtroende!” Hamnar man ute på ett företag som CDON så vet de såklart vad de sysslar med men generellt är kunskaperna låga.

Om du får spekulera lite, vad kommer att hända härnäst inom digital marknadsföring?

– Det är svårt att sia exakt vad som kommer hända framöver. Ny teknik kan förändra vårt beteende enormt. Ta till exempel lanseringen av smartphones, framförallt iPhone, som har gjort att vi idag i stort sett inte behöver en dator längre och har ett helt nytt beteende i hur vi använder våra mobiler idag.

Men jag tror att vi kommer se ett ökat behov av digitala byråer på marknaden, både nischade och breda i sina kompetenser. Eftersom det är svårt för många företag att hänga med i den snabba utvecklingen och själva vara specialister på allt.

På teknikfronten märker vi en förändring med VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality), där man använder simuleringar eller information tillsammans med en fiktiv eller användarens verklighet och omgivning. Detta kommer förändra enormt mycket för oss och på så vis öppna upp nya möjligheter för kommunikation och marknadsföring. Även AI (Artificiell Intelligens) där man utvecklar självlärande teknik som program och robotar kommer att fortsätta slå igenom stort exempelvis genom att vi nu kan förbättra servicegraden mot kund, i kundserviceärenden som handlar om att snabbt få svar på sin fråga.

Upplever du att det finns en annan medvetenhet, och kanske även förväntan, bland konsumenter idag på relevant och kvalitativ kommunikation?

– Ja, vi kan ta det klassiska exemplet när du bombaderas med annonser med erbjudanden om att köpa exakt samma par skor som du precis har beställt. Det skapar bara irritation och visar på ren kunskapsbrist hos annonsören.

Vi har lämnat traditionell bannerannonsering till att istället bygga varumärke och kännedom i tidiga faser av en kundresa. Aktuellt här är till exempel influensbiten, att använda sig av kändisar som pratar om varumärket i sina egna kanaler. Vi ser också mer och mer redaktionellt material, smakfull paketering av information som levereras till kunden när man behöver den. Tekniken finns idag och företag behöver bli bättre på att nyttja den, att börja med att skapa intresse och förtroende innan man försöker sälja. När någon besöker sajten för kanske tredje eller fjärde gången, först då kan det vara aktuellt att skicka ut ett säljerbjudande inte förr.

Du var med och tog fram YH-utbildningen Digital Marketing & Sales Analytics, och är även lärare på densamma. Hur hamnade du här?

– Det byggde på min egen frustration att inte kunna hitta kompetens. Men det svåra med en sådan här utbildning är att bygga en läroplan med grundläggande och bestående kunskaper. Vad är det? En del kunskaper kan ju bli inaktuella nästa år? Till exempel lär vi eleverna hur man inom SEO och Sociala Medier arbetar med olika analysverktyg och även Google Analytics. Idag. När de har avslutat sin utbildning kanske det är andra verktyg som är aktuella? De måste vara medvetna om detta och förstå vikten av att hålla sig uppdaterade.

I mina kurser delar jag in det i två delar. Dels ger jag eleverna grundläggande kunskaper och fokusområden att ta med sig. Till exempel helhetstänket att förstå samband mellan marknadsföring och försäljning, både e-handel och fysisk kassaförsäljning. Och dels vill jag implementera ett mindset hos eleverna att vara aktivt nyfikna och ständigt vilja hålla sig uppdaterade. Vi inleder därför alltid lektionerna med 15 minuter där vi pratar om aktuella nyheter inom digital marknadsföring, ehandel och ny teknik.

Du sitter också som ordförande i ledningsgruppen för Digital Marketing & Sales Analytics. I dagarna startar utbildningen för andra gången på tre orter i Sverige. Har ni ändrat något i utformningen sedan förra utbildningsstarten, med anledning av den snabba förändringstakten inom området?

– Utbildningsplanen ligger fast men vi har tittat en del på kursmaterialet. Mindre böcker, som snabbt blir inaktuella och mer youtube och fokus på nyhetsbevakning. Eftersom vi pratar och diskuterar nyheter och trender på lektionerna gäller det att eleverna är närvarande, det går inte att läsa ikapp på samma vis som i andra utbildningar.

Avslutningsvis, varför ska man läsa Digital Marketing & Sales Analytics?

– Digital marknadsföring, sälj och analys är ett område som kommer fortsätta att växa enormt. Även om tekniken har funnits ett tag är vi fortfarande i ett tidigt skede och har bara skrapat på ytan bland möjligheterna. Behovet av kompetens på marknaden är stort och utbildningen är därför väldigt jobborienterad. Det kommer att komma fler tjänster och nya tjänster. De som går ut utbildningen nu kommer även kunna starta eget, eftersom konkurrensen fortfarande är relativt liten bland digitala byråer.

Slutligen så underlättar det om man är intresserad och känner en passion för det digitala, då kommer man naturligt att hänga med bland nyheter och trender.