Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Business Finance

Om utbildningen

Redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning gör att du kan fatta beslut som får stora finansiella konsekvenser. Vi gör dig som har eller är på väg att axla det ansvaret redo för utmaningen.

aff-ekonomi-960x480.jpg

VAD DU LÄR DIG

När du ansvar för det ekonomiska resultatet förutsätter det att du har förståelse för företagets finansiella mål och på vilka sätt de möter era ekonomiska ramar.

Business Finance säkrar din ekonomiska förståelse av affären och gör att du kan hantera finansiell styrning utifrån en styrelse eller företagslednings direktiv, och fatta beslut därefter.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan självständigt hantera och påverka den finansiella styrningen av verksamheten
 • Du kan utifrån företagets finansiella mål och affärsmodell skapa en relevant inriktning på verksamhetens ekonomiska styrning och finansiella planering
 • Du kan analysera och bedöma olika affärs- och verksamhetsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk
 • Du kan analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och målkonflikter som uppkommer i arbetet med organisationens affärs- och verksamhetsplanering
 • Du är ett steg närmare en Marknadsekonom DIHM-examen

SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Anmälan

Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Stockholm

 • 15 februari 2022
 • 7 september 2021

Göteborg

 • 1 februari 2022

Malmö

 • 10 februari 2022

Distans

 • 10 mars 2022

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SeQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå.

Utgör även del av examen Marknadsekonom DIHM

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinansiering är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Kontakta mig gärna

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till rätt utbildning

alexsandra_1500x1500.jpg

Alexsandra Hedström - Utbildningsrådgivare

Telefon: 08-657 00 06
E-post: alexsandra.hedstrom@ihm.se

Kursmoment

Business Finance omfattar tre delkvalifikationer:

1. Ekonomisk analys av olika affärsval och verksamhetens finansiella planering

I den här delen lära du dig hur affärsmodellen och verksamheten återspeglas i den ekonomiska redovisningen och hur ägare och kreditgivare bedömer företagets prestationer utifrån den informationen.

Vi fokuserar på vad det kostar att finansiera företagets tillgångar och vilka konsekvenser det får för företagets finansiella mål. Här är det viktigt att ta reda på vilken lönsamhet som krävs för att ägarna och kreditgivarna har förtroende för affärsverksamheten. Ur styrelsens synvinkel är kraven som uttrycks i de finansiella målen en restriktion som särskilt måste tas hänsyn till när företagsledningen gör strategiska och taktiska affärsval i verksamheten.

 • Företagets ekonomiska rapporter
 • Resultat- och produktkalkylering
 • Kapitalbindning och finansiering
 • Kapitalkostnad och riskanalys
 • Investeringskalkylering
 • Finansiell planering
 • Målstyrning och analys affärsvalens genomförbarhet

 

2. Utformning av ekonomistyrning

I den här delen utvecklar du din förmåga att påverka utformningen av olika organisatoriska styrmedel. När du ska hantera den finansiella styrningen av verksamheten ställs du inför olika målkonflikter som till exempel prioriteringen mellan volymtillväxt och vinstmarginal.

Redovisningen och kalkyleringen kan då användas för att underlätta hanteringen av dessa målkonflikter. Med rätt styrning och uppföljning blir det lättare för medarbetare och chefer att fatta finansiellt hållbara beslut i verksamheten.

Som affärs- och verksamhetsansvarig måste du själv kunna ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna redovisningen ska vara utformade för att underlätta din hantering av målkonflikterna i verksamheten.

Om du ensidigt överlåter ansvaret för verksamhetsstyrningen till ekonomispecialisterna, är risken stor att de interna redovisningsrapporterna och kalkyleringsunderlagen blir ett självändamål och inte medel för att säkra verksamhetens överlevnad och utveckling.

 • Styrmodell och ansvarsfördelning
 • Prestationsmätning
 • Styrprocessen och hantering av målkonflikter

 

3. Utformning av ett business case i samband med ett affärs- eller verksamhetsprojekt

I den avslutande delen av utbildningen har du i grupp med andra deltagare möjligheten att skapa ett finansiellt underbyggt business case för ett affärs- eller verksamhetsutvecklingsprojekt.

I det konkretiserar du effektmålet för ett projekt i lönsamhetstermer (krav på intäkter, kostnader och kapital) och i operativa termer (kvalité, tid, utjämning av flöden etc.). När du preciserat effektmålet utvärderar du de tänkbara lösningarnas finansiella konsekvenser och risker för uppdragsgivaren.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget som utlöst behovet av projektet
 • Identifiera och precisera effektmålet
 • Utvärdera olika handlingsalternativ/lösningar för projektets genomförande
 • Rekommendera vilka handlingsalternativ/lösningar som bäst infriar de finansiella målen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
image

Smakprov ur Business Finance - Argumentera på ekonomiska

Inget bolag eller organisation har gått oberörd ur pandemin 2020-2021. För de allra flesta har det varit en tuff tid där lönsamheten eller ens överlevnad fått försvaras med näbbar och klor. För andra har pandemin inneburit ett uppsving i omsättning och lönsamhet. Nu ser vi ljuset i tunneln men hur kommer det att se ut efter pandemin? Vilka ekonomiska effekter kan komma att forma ett bolag efter pandemin? Kan vi dra lärdomar av tiden efter finanskrisen 2008?

När: 21:e september klockan 12.00 - 13.00
Pris: Kostnadsfritt
Var: Online

 

image

Webinar: Så stresstestar du resultat och kassaflöde

Webinar: Hur vet du om ett resultat är bra eller inte? Vad händer om resultatet inte blir som du har tänkt dig? Ta del av det uppskattade webinaret där vi stresstestar ett business case och tittar på vilka faktorer som påverkar resultat, kassaflöde och finansieringsbehov

Fler röster om Business Finance

Kontaktuppgifter till PIM-PIM JOHANSSON

Roll: Pim Pim Ace Management

Även om jag drev mitt företag, Pim Pim Ace Management, redan innan utbildningen är jag nu medveten om den affärsmässiga biten på ett helt annat sätt och har kunnat strukturera upp min verksamhet. Att kunna sätta rätt pris på mina tjänster är något jag har nytta av dagligen, liksom många andra kunskaper från skolan. Jag har dessutom fått ett brett nätverk med många nya kontakter, både affärsmässigt och för att få råd och stöd.

Kontaktuppgifter till MARVIN PASTOR

Roll: Konsult, Ramböll Management Consulting

I Business Finance lärde jag mig ekonomistyrning och hur ekonomin är en central del som påverkar alla delar av en organisation. Allt från investeringskalkyler till kassaflödesanalyser. Till viss del påminde det mig om ekonomistudierna på Universitetet, men jag hade nu möjlighet att relatera kunskapen till min vardag och kunde använda den i praktiken.

Kontaktuppgifter till Anna Wallin

Roll: Lärare på Business Finance

Alltför många investerar i utbildningar och ser sedan inte resultat på hemmaplan i organisationen. För mig är det viktigt att deltagarna får en aha-upplevelse av användbarheten som presenteras.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Testa oss genom att komma på en provlektion

Har du fler frågor?

Vill vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image

Företagsanpassa utbildningen

Vill du skräddarsy ett upplägg som passar just ditt företag?
Alla våra utbildningar går att anpassas efter just dina förutsättningar. Vill ni ha en egen grupp eller vill ni att vi ska vara på plats hos er, vill ni ha fler moment eller andra moment? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Region Stockholm
Kontakta Johan Walkendorff  tfn: 0730-43 74 76

Region Väst och Syd
Kontakta Charlotta Jelkeby, tfn: 0705-18 96 42

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professionals - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna

hero1

Ta del av frågor och svar

Ta mig till FAQ-sidan

Relaterade utbildningar

Business Management

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Verksamhetsstyrning

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Strategic Business Development

Program
  |  Deltid / Parallellt med jobb