Hitta balansen mellan innehåll och räckvidd

I den digitala världen skapas resultat genom kontinuerlig uppföljning, analys och utvärdering. Kursen IHM Digital Marketing lär dig allt du behöver veta för att optimera den digitala marknadsföringen. Du ska kunna förstå och använda de verktyg som finns på marknaden och hur de kan integreras för bästa effekt.

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/5-digital-marknadsforing-max-wimnell-webb-1080x675.jpg

Webinar: Hitta balansen mellan innehåll och räckvidd

Lär dig balansera de faktorer som påverkar resultatet:

  • Innehåll
  • Räckvidd
  • Kanalval

 

Se webinaret nu
https://www.ihm.se/globalassets/.old-new/bilder/blogg/blogg-2023/bild-13.jpg

Strategisk Digital Marknadsföring

IHM Strategisk Digital Marknadsföring ger dig en djup förståelse för det bakomliggande strategiska arbetet inom digital marknadsföring. Du lär dig konkreta verktyg och strategiska metoder som hjälper dig ta företagets digitala närvaro och kommunikation hela vägen från strategi till konvertering och optimering.Det här är Strategisk Digital Marknadsföring
https://www.ihm.se/globalassets/bild-o-text-block-main-image-646x522/270_text-o-bild-block-main-image-646x522.jpg

Digital Marketing Goals & Analytics - nästkommande start är på distans

Kraven på kunskap i digital analys ökar. Att ha förståelse för och kunna ta beslut baserat på data bli allt viktigare för allt fler funktioner och medarbetare. Utbildningen Digital Marketing Goals & Analytics är för dig som jobbar inom marknadsföring, försäljning eller annan befattning med resultatansvar oavsett om du är egenföretagare eller arbetar inom en stor organisation.

Anmäl dig till nästkommande start den 22/4  

Läs allt om IHM Digital Marketing Goals & Analytics

Har du frågor? Kontakta mig gärna så hjälper jag dig!

Alexsandra Hedström

Utbildningsrådgivare