Låt-gå-ledarskap: Så känner du igen den sämsta ledarstilen

Låt-gå-ledarskap är en av de sämsta ledarskapsstilarna som du kan stöta på. En låt-gå-ledare finns egentligen inte som ledare, utan avsäger istället sitt ansvar genom ett passivt och destruktivt beteende. Så här gör du för att tackla låt-gå-ledarskap och undvika låt-gå-tendenser i din egen ledarroll.

Vad innebär låt-gå-ledarskap?

Låt-gå-ledarskap står för en chef som varken är engagerad i personalens arbete eller dess indivudella egenskaper. Låt-gå-ledaren uppmärksammar gärna misstag och brister, men glömmer beröm för framsteg och väl genomförda insatser.
Låt-gå-ledaren är mycket passiv och väldigt frånvarande i sin roll och skiljer sig markant från både den demokratiska och den auktoritära ledaren.

Varför är ledarstilen farlig för verksamheten?

För att en verksamhet ska röra sig framåt krävs det motiverade medarbetare. Det är ledarens roll att med olika medel motivera och inspirera personalen till att fortsätta göra ett bra jobb. En ledare som använder en låt-gå-ledarstil har i princip slutat att ta hand om sitt team. Med andra ord saknar hen förståelse och respekt för det ansvar som hen har på sina axlar.
Låt-gå-ledarskapet medför allt ifrån omotiverade medarbetare till instabila arbetslag där både konflikter och missförstånd gror. I takt med att arbetsklimatet sakta försämras kommer medarbetarnas motivation att rinna ut i sanden.

Där en låt-gå-ledare härjar ser man de anställda som söka till nya arbetsplatser - där gräset faktiskt är grönare.

Är transformativt ledarskap den bästa vägen till förändring?

Så känner du igen en låt-gå-ledare

Låt-gå-ledaren arbetar oftast i tron om att hen utövar ett demokratiskt ledarskap, där personalen får vara med och bestämma - men hur känner du igen skillnaden mellan de olika ledarskapen? Här listar vi några exempel på spår som identifierar en låt-gå-ledare.

  • Bristande strategisk förmåga

  • Ointresse för trivsel och välmående

  • likgiltigt kroppsspråk, exempelvis axelryckningar

  • Otydlighet kring delegering och ansvarsfördelning

  • Passivitet

Hur övermannar du en låt-gå-ledare?

Det finns flera vägar att gå för att överkomma låt-gå-ledarskapet. Under listar vi exempel på hur du kan agera för att hantera och förbättra situationen.

➤ Försök förstå dig på ledaren

Om du lär dig att förstå din ledares personlighet kan du anpassa ditt beteende och handlingssätt efter det. Självklart är det ingen optimal lösning att ständigt rätta sig efter låt-gå-ledaren för att själv bli rätt behandlad. Men din attityd kan hjälpa ledaren på rätt spår och skapa en bättre arbetsmiljö för dig som medarbetare och kollega.

Försök att lista ut vad ledarens motiveras av, vad som driver hen. Du vill kunna identifiera vad som faktiskt är viktigt för ledaren för att belysa dessa delar och nå hela vägen fram. Utifrån din observation kan du dra potentiella slutsatser om hur ledaren mäter framsteg hos sina medarbetare, men också sig själv. Du kan ta reda på vad ledaren bryr sig om mest i verksamheten, om har en dålig självbild eller oroar sig över någonting.

Transaktionellt ledarskap

Att leda genom utbyte av transaktioner

➤ Var ingen bromskloss

Det kan kännas frestande att sätta käppar i hjulet för låt gå ledaren genom att ta ledigt, sjukskriva sig eller arbeta ineffektivt, men det är uppenbart kontraproduktivt, inte bara för företaget i stort utan för din egen personliga utveckling - var istället den större personen i situationen och var alltid lösningsorienterad.

➤ Förtydliga all kommunikation

Att låt-gå-ledare saknar god kommunikationsförmåga säger nog sig självt. Det är inte ovanligt att viktigt information faller mellan stolarna eller att missuppfattningar blir en del av vardagen under låt-gå-ledarskapet.

Istället för att förlita dig på en opålitlig person bör du ta kontroll över situationen, till exempel genom att hjälpa din ledare att kommunicera. Det kan du göra genom att bland annat upprepa det låt gå ledaren sagt till dig för att få informationen bekräftad och förtydligad.

Utvecklas som ledare hos IHM

Vill du utveckla dina kunskaper inom ledarskap? IHM erbjuder ledarskapsutbildningar som gör dig till framgångsrik ledare och förebild för dina medarbetare.