Toppbetyg i upplärning av digitala specialister

Marknadsföringskonsulten Deniz Yildiz fick högsta betyg från sina Digital Analytics Specialist-studenter, 5.0 av 5.0 möjliga i kursutvärdering - trots att det här var första gången han steg in i lärarrollen. Deniz tror att en del av framgången ligger i att han själv vidareutbildat sig via IHM:s yrkeshögskola och därför snabbt kunde sätta sig in i studenternas situation

– Min resa började här på IHM. Jag läste Digital Marketing och Sales Analytics (Idag Digital Analytics Specialist) 2016 till 2018 och tyckte det var superspännande. Jag såg potential i den digitala affären och insåg att det här var något som jag var redo att satsa på efter att kommit en bit in i karriären. Ganska snart efter examen började jag jobba där jag är idag, på Curamando.

Hur kommer det sig att du nu står som lärare på din tidigare utbildning?

– Jag och min utbildningsledare Peter Beckne har hållit kontakten. Med tanke på coronaeffekten så pratade jag med Peter för att se hur ni hade det med anstormning av nya elever och sökningar, så mitt läraruppdrag låg rätt i tiden.

Peter Beckne Deniz Yildiz bloggbild.jpg

Utbildningsledaren Peter Beckne delade ut blommor till Deniz Yindiz i oktober, en tradition när en YH-lärare slår högt i sin kursutvärding.

Hur kändes det att komma tillbaka till IHM:s lokaler?

– Det var superkul att få komma tillbaka till den skola som inledde min karriär i den här branschen och få berätta lite om vad jag gör idag och ge mitt perspektiv. Jag tror det kan vara bra för eleverna som går här att få tillbaka kunskap från någon som faktiskt gjort den här resan själv och kan relatera tillbaka till de här första veckorna. Jag kände nog lite vad de kände, vilket gjorde att vi fick en bra förståelse för varandra och en god sammanhållning.

Hur upplevde du rollen som lärare?

– Det var jättekul, men också lite nervöst naturligtvis. Det var ett nytt medium också att sitta över Teams och göra det här med 40 nya personer, men det blev snabbt väldigt bra. Jag är ganska van att hålla presentationer och att prata med kunder och beställare, så jag tror jag har förmågan att förmedla ett budskap. Pedagogiken tror jag att jag har med mig eftersom jag själv är intresserad av att både lära och att lära ut.

Vad tror du gjorde att du fick 5,0 poäng, full pott, i studenternas utvärdering av din kurs?

– Jag tror att det handlar om att vara lyhörd och plocka upp signalerna som eleverna skickar och se till att alla är med på tåget. Den stora massan hängde med på ett bra sätt, men sen finns det alltid några som är lite mer tillbakadragna, som inte tar lika stor plats och som kanske har andra utmaningar – då är det viktigt att man plockar upp även dem och ser till att alla känner att de får feedback, respons och svar på sina frågor.

Vad gör en dataanalytiker?

Vill du veta mer om vad en dataanalytiker faktiskt gör? Vad har man i lön? Finns det ett behov av yrkes på arbetsmarknaden? Läs mer om detta i vår yrkesguide

Vilken kurs utbildade du inom?

– Jag har utbildat inom Digital Analytics Specialist i höst och har hållit i kursen Den datadrivna organisationen. Så vi har pratat om hur en datadriven organisation fungerar, vad det är som definierar den och hur man arbetar på ett datadrivet sätt. Så det har rört sig mycket kring analys, marknadsföring, resursplanering, personal, ja alla de här bitarna som ingår i att bygga en bra organisation. Vi har haft många diskussioner där jag har kunnat relatera både till min studietid och till där jag sitter och arbetar idag som konsult.

Det känns som ämnet datadriven organisation är väldigt aktuellt just nu, hur stort intresse finns det för ämnet bland svenska företag?

– Det är på de flesta företags agenda att göra någon typ av digital omställning, eller digital transformation om jag använder ett slitet uttryck. Det är som du säger väldigt aktuellt nu för coronaeffekten har skyndat på det här. Just nu accelererar många bolag sin omställning vilket gör att efterfrågan ökar på de tjänster vi utbildar.

Hur ser kompetensbehovet inom digital analys ut just nu?

– Man märker att många företag mognar nu och i deras mognad så efterfrågar de mer specialkompetens. När man tidigare pratat om att man behöver någon som kan det digitala så behöver man idag specialiserade tjänster. Det behövs analytiker, det behövs personer med trafikanskaffaningsansvar, det behövs social media managers, det behövs contentplanerare. Det är fler uttryckta roller idag.

Och avslutningsvis, vill du fortsätta lära ut?

– Det har varit en superspännande erfarenhet och jag har lärt mig massor av hur jag framstår och lär ut, så jag tänker absolut inte stänga den dörren.

Vill du ha en efterfrågad roll i dagens och framtidens digitala samhälle?

Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig kompetensen att arbeta med digital och datadriven affärsutveckling.