Wästbygg förflyttar byggbranschen med ledarskapsutveckling

Sedan 2019 har över 100 chefer inom Wästbygg Gruppen genomgått ledarskapsutvecklande utbildningar vid IHM Business School. Satsningen är en del av bolagets förändringsarbete där inkluderande ledarskap och rättviseaspekter ska ges en större plats i branschkulturen. Med initiativet vill Wästbygg placera ribban för vad ett modernt och framåtlutat byggföretag ska representera framåt.

Wästbyggs företagsutveckling rör sig framåt i rask takt. Från att tidigare varit en av de mindre aktörerna i byggsektorn har de nu blivit en koncern med potential att vara med och forma branschen på allvar.

Företaget grundades 1981 i Borås och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg. Via koncernbolaget Logistic Contractor sträcker Wästbygg Gruppen sig vidare ut i Norden med kontor i alla våra grannhuvudstäder och sedan 2019 är de noterade på Stockholmsbörsen.

– Jag tycker storleken på vårt bolag är en fördel. Jämfört med de större byggjättarna är vi familjära, snabbfotade och har en möjlighet att göra stora saker inom de områdena vi går in i, exempelvis inom hållbarhet. Men vi är ändå så pass stora att vi har en central HR-funktion på plats, vilket exempelvis möjliggör för oss att satsa på ledarskapsutveckling, säger Anders Jansson, HR-chef vid Wästbygg.

"Jag tror att om man ska påverka en organisation så måste man skapa ett gemensamt språk för vårt ledarskap"

Anders berättar att hållbarhet är en grundbult i företagets affärsstrategi. 2016 beslutade man att verksamheten ska vara fossilfri inom el, värme, transporter och avfall till 2023, men för Wästbygg innebär hållbarhetsbegreppet mycket mer än ekologiska aspekter.

Den största satsningen på ledarskapsutveckling hittills

Med de fastslagna värderingarna ”Klok”, ”Kreativ” och ”Hjärta” har den sociala aspekten i organisationen fått en större roll de senaste åren – något som drivit fram den största satsningen på ledarskapsutveckling i företagets historia.

– Jag tyckte när jag började på Wästbygg att det försiggick lite för lite kommunikation och reflektion kring hur vi som ledare agerar, att vi kanske inte såg alla individuella skillnader som finns. Jag tror att om man ska påverka en organisation så måste man skapa ett gemensamt språk för vårt ledarskap, säger Anders Jansson som varit en av de drivande i projektet.

Personligt och situationsanpassat ledarskap

Fram tills nu har över 100 medarbetare genomgått utbildning som exempelvis rör Personligt ledarskap och Situationsanpassat ledarskap vid IHM Business School. En av de som genomfört utbildningen är projektchefen Amanda Gustavsson och hon är mycket positiv till att Wästbygg nu flyttar fram positionerna för ett etiskt och inkluderande ledarskap inom branschen.

Amanda Gustavsson har arbetat på Wästbygg i fyra år och märker tydligt av att hon befinner sig i ett bolag i framåtrörelse.

"Jag har gått ett par ledarskapsutbildningar tidigare, men det här var på en helt annan nivå"

Hon beskriver att utbildningsinsatserna inom IHM handlat om att skapa förståelse för både sitt eget ledarskap och medarbetarna i sitt team, någon som exempelvis belysts via olika typer av personlighetstester.

Framöver ska ytterligare 16 av Wästbyggs medarbetare genomgå utbildningsprogrammet och Anders Jansson berättar att han är mycket nöjd med projektets resultat hittills. För honom går utbildning och likabehandling hand i hand med den övergripande hållbarhetsambitionen som framtidens marknad kommer kräva av byggbranschen.

– Vi är ett företag som har mycket hjärta och det var en del av oss innan vi namngav det som ett eget kärnvärde. Därför vill vi fortsätta visa upp ett bra resultat inom likabehandlingsfrågan och hållbarhetsfrågan. Fler värden än enbart rena nyckeltal och blir allt viktigare för banker, investerare och hela branschen i sig.

Frågor om IHM:s företagsutbildningar?