Vilken kompetens krävs i Kalmars besöksnäring?

I höst startar YH-utbildningen Konceptutveckling – Event & besöksnäring i Kalmar. En välkänd aktör som varit med och tagit fram utbildningen är Kalmarsalen - och där är Catrin Stighammar verksamhetschef (och strategi-ess). Vi tog ett Teams-samtal med henne om varför utbildningen behövs och vad den kan leda till för de studerande - och regionen i stort.

Kalmarsalen ligger mitt i Kalmars stadskärna och är regionens största renodlade mötesanläggning – och förutom att arrangera konferenser och konserter, så erbjuder de biljettförsäljning för event över hela Sverige.

– Vi ingår i ett brett nätverk av eventföretag, mötesbokare, arrangörer, biljettbokare vilket gör att vi i vår verksamhet behöver ta höjd för många olika perspektiv och delar av besöksnäringen – en bransch som dessutom är i ständig förändring, vilket gör det hela ännu mer spännande, säger Catrin Stighammar.

Catrin Stighammar, verksamhetschef vid Kalmarsalen

Behövs det bredare kompetens i regionen för att kunna möta utvecklingen?

– Absolut och det märker vi vid rekrytering. Vi behöver personal som både har en stark social kompetens, men som samtidigt är väldigt noggranna och strukturerade, har ett affärssinne och förmåga att både förhandla och fira när det går bra. Vi behöver personal med öronen utåt och förmåga att fokusera.

Den här utbildningen lär dig att omsätta idéer och koncept till nya affärsmöjligheter inom Event & besöksnäringen, vilket bland annat rör fält som turism, musikkonserter och festivaler. Söker du en karriär i en föränderlig och spännande bransch så kommer dessa studier öppna många dörrar.

Plats: Kalmar (eller på distans från Vimmerby)

Omfattning: 80 veckor, inklusive 25 veckor LIA

YH-poäng: 400

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

Läs mer om utbildningen här

En del av branschen som Catrin ser som extra relevant för Kalmarregionen är hållbarhetsaspekten, vilket exempelvis kan bestå i förmågan att knyta samman samarbeten mellan redan befintliga verksamheter i stället för att bygga nya komplex. Därför har hållbarhet fått ta stor plats i utbildningen Konceptutveckling: Event & Besöksnäring.

– Hade jag inte trivts så bra på mitt jobb så hade jag nog själv hakat på utbildningen, för jag tycker det är så roligt med allt det här nya. Att någonstans väva ihop allt som finns och skapa nya möjligheter utifrån det, säger Catrin.

Christofer Johansson, verksamhetsansvarig vid Hotell Borgholm

"Här har besöksnäringen den viktigaste rollen, för det är vi som formar upplevelsen"

Hon beskriver också att utbildningens innehåll linjerar med branschens egna ambitioner om att stärka och utveckla Kalmar som en året-runt-destination – en framtidsplan där andra stora aktörer som exempelvis Destination Kalmar med sin Convention Bureau är med och bidrar.

"Hade jag inte trivts så bra på mitt jobb så hade jag nog själv hakat på utbildningen"

– Det behövs ny kompetens helt enkelt. Besöksnäringen rullar inte bara av sig själv, utan den behöver nya talanger och spetskompetens för att möta förändringarna. Det är så vi lyckas eftersom omvärlden utvecklar nya krav o det hela tiden kommer med nya trender. Förmågan att förstå och hägna med i branschens utveckling, får man förutsättningarna för i den här utbildningen.

Planerar ni att ta emot LIA-praktikanter från utbildningen?

– Det gör vi gärna. Här på Kalmarsalen skulle man kunna grotta sig ner ordentligt i utveckling av nya koncept och projekt – och i sådana fall skulle jag som verksamhetschef blir deras handledare eftersom utbildningen rör sig på en så pass strategisk nivå.

Kalmarsalen är en av de viktigaste mötesplatserna i Kalmarregionen. De har arbetat med upplevelser i över 30 år och bolaget har gått från ett renodlat konserthus till en modern mötes- och evenemangsanläggning som dessutom hanterar biljettförsäljning för arrangörer och evenemang över hela Sverige.

Läs mer om Kalmarsalen på deras webbplats