Vilken kompetens krävs av dig imorgon?

Ingen kan lära sig allt. Så hur väljer du vad du ska fokusera på och utvecklas inom? Här ger vi tips på hur du bäst avgör vilken kompetensutveckling du behöver (nu och framåt)

kompass.png

Avgör din riktning

För att lista ut vilken kompetens du behöver imorgon, är en tydlig riktning en bra start. Det behöver inte vara svårare än att du frågar dig själv och reflekterar över:

 • Vart är jag på väg?
 • Vart vill jag förflytta mig
 • Vad krävs av min yrkesroll imorgon?
 • Befinner jag mig på rätt plats?

Har du en tydlig vision kring din utveckling, till exempel "Jag vill nå den här positionen i den här branschen" så kommer kompetensen du eftersöker utkristallisera sig snabbare än om du saknar denna insikt.

Ta nästa steg i din professionella utveckling

Det här gäller även din arbetsplats. Har företaget en tydlig vision framför sig så blir det också mycket enklare för dig att se vilken kompetens som den visionen kräver, vilken i sin tur förenklar utvecklingssamtalet med chefen.

– Vårt företag strävar dit och för att på bästa sätt stötta den resan så behöver jag den och den kompetensen.

På det sättet kan du och ditt företag tillsammans staka ut vilka kompetenshöjande insatser som behövs för att matcha målet ni gemensamt eftersträvar.

världen.png

Omvärldsbevaka

När du börjar planera din kompetensutveckling är omvärlden en värdefull inspirationskälla. Och inte minst stimulerande. Lyft blicken och öppna upp för nya perspektiv. Hur utmärker och utvecklas till exempel:

 • Företagets konkurrenter
 • Branchen i stort
 • Samhället
 • Teknologin
 • Personer du inspireras av

När corona slog till våren 2020 så ställde en hel värld om till en verklighet utan fysiska möten, och de som snabbast utvecklade kompetens för att möta förändringen är de mest framgångsrika idag.

Ett annat exempel är att TikTok förväntas omsätta lika mycket som Youtube i reklaminkomster år 2024 - hur kan du som marknadsförare möta den möjligheten?

En trend som växer lavinartat inom handelsbranschen är live-shopping, vilken kompetens behöver försäljare för att genomföra ett liveshopping-event?

En undersökning från förra året visar att 72 procent av beslutsfattare i europeiska företag anser att agila arbetssätt är viktigt för framgång - säger det något om ditt framtida kompetensbehov?

Kort sagt. Lägg märke till förändingar som ligger i luften. Det kan löna sig!

Lär dig mer än du gör idag

Ofta underskattar vi förändringstakten omkring oss. Det är ett misstag...

Häst.png

Upskill eller reskill?

Det kan låta ödesmättat - men du har förmodligen anledning att fråga dig själv om din yrkesroll överhuvudtaget har en framtid i sin nuvarande form.

Redan 2014 rapporterade Stiftelsen för strategisk forskning att hälften av alla jobb kommer automatiseras bort inom en 20-årsperiod - något som vi idag ser tydliga tecken på.

Var finns bilförsäljaren när kunden både kan designa och köpa en ny bil online? Var finns expediterna i den blomstrande E-handeln eller självscanningssystemen i matvarubutikerna? Var finns receptionisterna när du checkar in dig själv på flyg och hotell?

Föreställ dig att 50% av alla jobb kommer försvinna och 50% kommer förändras. Var faller ditt yrke in då? Beroende på ditt svar kan du förbereda dig på att uppdatera din kompetens (upskill) - eller fundera på att skaffa helt ny (reskill).

Lampa.png

Vilken kompetens behöver företagen? (enligt företagen själva)

Den här frågan är vital för oss på IHM. Vad vi utbildar behöver spegla vad företagen behöver. Och för att veta det så söker vi blanda annat kunskap i våra Advisory boards.

Kompetenskrav inom Ecom-branschen

Vi arrangerade en Advisory board-träff för Ecom-branschen i Göteborg i slutet av juni (2022). Så här sammanfattades kompetenskraven där och då:

 • Förmåga till att lära nytt
 • Förståelse för kommunikation av data
 • Förmåga till implementering och förändringsprocesser
 • Unified commerce

Kompetenskrav inom Försäljningbranschen

Vid ett annat av vårens Advisory boards, då för försäljningsbranschen i Stockholm, lades dessa punkter fram som avgörande för deras segment.

 • Förmåga att kopplar ihop personliga och automatiserade säljprocesser
 • Förståelse för mänskligt beteende och digitalt relationsbygge
 • Kunskap om det digitala landskapet och dess föränderliga struktur
 • Förmåga att kommunicera varumärke, värderingar och känsla

Kompetenskrav över tid

IHM har genomfört advisory boards med företagsrepresentanter i åratal - och vill man rusta sig inför framtidens kompetenskrav har vi två råd:

 • Bli bra på att upptäcka, hantera och dra nytta av förändringar
 • Bli duktig på att lära dig nytt (och sluta aldrig lära dig nytt)

Prioritera tid för din kompetens

Sifforna som visar hur de som lär sig mycket skiljer sig mot de som lär sig lite...