Därför måste du lära dig mer än du gör idag

Ofta underskattar vi förändringstakten omkring oss. Det är ett misstag. Förändringstrycket i din bransch kan vara mer eller mindre uppenbar. Men att förändring pågår, är ofrånkomligt.

Ofrånkomlig förändring? Det låter dramatiskt. Tanken är inte att skrämma dig. Snarare att visa vilka möjligheter du har i din yrkesroll, eller som företag.

Testa att tänka på vad digitalisering, urbanisering eller någon annan megatrend betyder för dig och din organisation. Allra minst blir det uppenbart ATT din bransch eller roll förändras över tid.

Men framförallt kan omvärldsbevakning belysa nuvarande eller potentiella kunskapsluckor. Men du kan också se det som kunskapsbehov. Det vill säga, kompetens som gör dig mer konkurrenskraftig.

Tricket (som vi ser det) är att lära sig mer eller i samma takt som omvärlden förändras.

IHM_Omfattning.png

Framtidens krav: Mer kompetensutveckling

Brist på kompetensutveckling är inget unikt för din specifika situation, hela samhället lider av brist på kunskapsutvecklande insatser - vilket bekräftas av den nya LAS-reformen och dess tydliga fokus på kompetensförsörjning och kompetensomvandling.

I reformen presenteras bland annat omställningsstöd som ger dig som befinner dig mitt i yrkeslivet bidrag på upp till 80 procent av din befintliga lön för kompetensomställande studieinsatser.

Med andra ord rör den svenska arbetsmarknaden på sig - på fler än ett sätt - och vad man än gör så vill man inte stå still i den här situationen.

RESKILL UPSKILL ACADEMY - Kurser för kompetensutveckling och karriärsomställning

question.png

Varför mer kompetensutveckling?

För tidigare generationer så kunde jobbet te sig ganska likt år efter år. Så ser inte situationen ut idag. Nu omvandlas samhällets strukturer och arbetsätt betydligt snabbare än längden på ett genomsnittligt arbetsliv.

Den här utvecklingen är något som vi alla märker, men kanske inte reflekterar över särskilt mycket.

Faktum är att om du som invidvid inte håller samma förändringstakt som din omvärld, så kommer du med säkerhet hamna längre bort från utvecklingens framkant.

PNG mer.png

"Kompetens i generella termer har en halveringstid på fem år"

En studie från IBM menar att kompetens i generella termer har en halveringstid på fem år - utifrån det perspektivet behöver vi alla säkerställa att vår kompetens uppdateras med 25 procent under ett tidsintervall på 2,5 år (beroende på hur man väljer att räkna).

5 timmar i veckan

En annan studie från World Economic forum lägger fram att den genomsnittliga arbetaren behöver 5 timmar av strukturerad kompetensutveckling i veckan för att nå framtidens kompetensskrav - och många (kanske även du) kan krasst konstatera att vi inte ens är i närheten av den nivån idag.

Lampa.png

Vad behöver du satsa på?

Det första steget är att komma till insikt om är att ingen, varken arbetstagare eller arbetsgivare, kommer undan kompetenskravens förändringar längre.

Det andra steget är att komma till insikt om att det är du personligen som behöver ta ansvar för din fortsatta utveckling...

Därför är det en god idé att själv planera för fler kompetensutvecklande insatser och ställa frågor som:

  • Vilka kompetenser behöver jag uppdatera för att göra ett bättre jobb?
  • Vilka kompetenser behöver jag lära mig för att göra ett bättre jobb?
  • Vilka kompetenser i min omvärld är värda att titta närmare på?
  • Hur ser framtiden för min bransch ut?
  • Hur kommer mitt yrke se ut om två år?

Med dessa svar i hand har du tagit dig en bra bit på vägen.

Upskill Reskill Academy

Kurser för kompetensutveckling och karriärsomställning