Därför måste du prioritera tid för din kompetens

Upplever du att din arbetsgivare prioriterar bort kompetenshöjande insatser eftersom det inte "hinns med"? Du kanske till och med delar den inställningen? Då är det hög tid för dig att omprioritera, för en platt utvecklingskurva sätter både din livskvalité och professionella karriär på spel.

"The Bad news is that time flies, The good news is you're the pilot.”

- Michael Altshuler, föreläsare

Tick tack, tick tack - klockan tickar på och dagarna går. Hinner du att lägga någon av denna tid på din professionella utveckling?

Om det visar sig att du har mer tid att lägga har vi goda nyheter! Förutom det uppenbara, att strukturerat lärande gör dig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Så finns det fler fördelar med att priorietera sitt lärande:

"We just completed some interesting research with LinkedIn, and the results are in: if you want to really enjoy your job, spend more time learning."

En undersökning från LinkedIn visar att bland de som lägger 5 timmar eller mer jämför med de som lägger mindre än en timme i veckan på att lära sig nytt:

  • Är risken för stress 47% lägre
  • Är chansen att känna sig produktiv och framgångsrik 39% högre
  • Är chansen att känna självsäkerhet och lycka 21% högre

Och de som lägger tid på lärande är dessutom 23% mer beredda att ta större ansvar.

Ta nästa steg i din professionella utveckling

Timglas.png

Tidsbrist eller brist på prioritering?

I boken Upskill och Reskill skriver utbildningsexperten Pär Lager att bland de tusentals medarbetare han frågat om vilket som är det största hindret för kompetensutveckling - så svarar 75 procent tidsbrist.

Om det verkligen stämmer så blir nästa fråga - när råder det inte tidsbrist? På dagens arbetsplatser är tidsbrist sällan en övergående fas, snarare status quo.

Med andra ord kommer det inte skapas tidsutrymme för utveckling i framtiden per automatik - du måste aktivt prioritera det.

Ett första steg kan vara så enkelt som att schemalägga tid för planering av din kompetensutveckling.

ansvar.jpg

Din utveckling - ditt ansvar

Du måste själv lyfta frågan på din arbetsplats. Det är mycket vanligt att man lägger över ansvaret för sitt lärande på arbetsgivaren, att det är chefens uppgift att planera, presentera och implementera ny kompetens.

Det kan man i och för sig tycka, men den som drabbas värst av innestående utveckling är inte arbetsgivaren, utan du själv.

Det är dessutom du som själv mest pricksäkert kan välja vilken kompetens som gynnar dig mest i din specifika yrkessituation.

Så ta upp din kompetenstuveckling med din arbetsgivare - och förbered dig med bra argument, exempelvis varför ditt företag behöver röra sig bort från brandsläckarkulturen.

Vad är brandsläckarkulturen? Precis vad det låter som.

Lär dig mer än du gör idag

Ofta underskattar vi förändringstakten omkring oss. Det är ett misstag...

Eldsläckare.png

Spola brandsläckarkulturen

Det finns tusen ingångar till de positiva effekterna med kompetensutveckling, en av dem är brandsläckarkulturen.

Hur många bränder har du släckt på din arbetsplats den senate veckan? Det senaste året? Räknar man ihop hur mycket tid som läggs på att "släcka bränder", att hantera oförutsedda situationer och problem, så resultar det i en överhängande del av din arbetstid.

Det är de flesta beredda att hålla med om...

Hur mycket skulle ditt företag spara på att minimera uppkomsten av oförutsedda situationer genom att lägga tid på att utveckla personalens förmåga att effektivisera ineffektiva system?

Istället för att lägga tid på att hantera situationerna...

Kom igång

Hur du än väljer att argumentera för din professionella utveckling, så är det viktigaste steget att faktiskt komma igång med den - och sluta skjuta den på framtiden.

En sista sak. Det är inte ofta man tar sig tiden att reflektera över en fråga som ställs i en bloggartikel... Men om du har en minut, eller flera.

Då är detta värt att fundera över.

Hur kan du ta upp din kompetens redan idag?

Funderar du på att uppdatera din kompetens?