Omställnings- studiestödet: så kan det bidra till din kompetens

Befinner du dig på arbetsmarknaden och vill genomföra en kompetenshöjande utbildning som faller utanför arbetsgivarens ansvar eller möjligheter? Då kan istället omställningsstudiestödet vara ett alternativ för dig!

kompass.png

Omställningsstudiestödet är här

Det nya omställningsstudiestödet gäller dig som redan är utbildad, och/eller har lång yrkeserfarenhet - och till skillnad från andra studiestöds-fomer förutsätter det inte att du är i riskzonen för övertalighet eller för att din arbetsplats ska läggas ned.

Var dock uppmärksam på att handläggningstiden för omställningsstudiestödet är lång och att resurserna för stödet är begränsade i varje period. Du behöver alltså ha både god framförhållning och en tydlig plan för ett scenario där din ansökan inte godkänns.

Så fungerar omställningsstudiestödet i detalj

Nyckel_02.png

Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör

Utbudet av utbildningsalternativ och ersättningen är också beroende av vilken omställningsorganisation du tillhör, vilket avgörs av vilket kollektivavtal som din arbetsplats tillhör.

Omställningsorganisationen kommer också ha synpunkter på ditt behov och på vilken typ av utbildning du ska välja. Det främsta kravet är att utbildningens ska stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Möjligheten att söka omställningsstudiestödet startar den 1 oktober 2022.

chatt-2.png

Prata med din arbetsgivare innan du ansöker

Om det finns en specifik utbildning du vill genomföra bör du först och främst vända dig till din arbetsgivare med ditt önskemål.

De kanske ser på dina arbetsuppgifter och din framtida roll inom organisationen på ett annat sätt än vad du själv gör - och faktiskt är villiga att stötta ditt önskemål om kompetensutveckling.

En dialog med din arbetsgivare kan då räta ut alla frågatecken om hur din arbetsgivare ser på dina möjligheter att utvecklas inom företaget och att ta nya roller inom verksamheten.

Vill du att jobbet ska investera i en utbildning?

Så övertygar du din chef att investera i din kompetens