Hoppa till innehåll
hero1

så övertygar du jobbet att utveckla din kompetens

Har du hittat en intressant utbildning som både du och ditt företag skulle dra nytta av, och som du gärna ser att arbetsgivaren investerar i? Då följer här några tips på vad du ska tänka på för att komma igång med processen:

Pubill.png

Se det från arbetsgivarens perspektiv

För att övertyga arbetsgivaren om att utbildningen du vill gå har ett högre värde än kostnad så måste du sätta dig i arbetsgivarens skor och se investeringen ur deras perspektiv.

Du behöver kunna förklara

  • hur utbildningen höjer din förmåga på din nuvarande position eller den position som du förväntas ta.´
  • vilka resultat som kommer kunna förbättras efter genomförd utbildning.
  • Hur företaget i sin helhet, gynnas av utbildningen - både på kort och lång sikt.
  • Hur utbildningen kompletterar och breddar den kompetens som redan finns på arbetsplatsen.

Om du får en längre och omfattande utbildningen betald av företaget så är det också viktigt att inte glömma bort att arbetsgivaren kommer förväntas sig lojalitet och en förbättrad prestation från din sida

UPSKILL RESKILL ACADEMY

Kurser för kompetensutveckling och karriärsomställning

arbetsgivare.png

Ditt eller arbetsgivarens ansvar?

Du som individ är ansvarig för din egen generella kompetens, men det är arbetsgivares ansvar att tillhandahålla den utbildning som är nödvändig för att du som anställd ska kunna utföra ordinarie dina ordinarie arbetsuppgifter.

Och även om du kan förklara vilken effekt en utbildning skulle ha på både din och organisationens resultat, så är den effekten sällan självklar ur arbetsgivarens perspektiv.Din arbetsgivare kanske inte är lika uppmärksam som du på vad som är det egentliga och förändrade arbetsinnehållet i din roll.

Är du osäker på hur du ska beskriva vilken effekt en IHM-utbildning ger för din arbetsgivare? Kontakta IHM:s rådgivare så hjälper vi dig.

Diagram_kurva_02.png

Skapa ett business case

För att höja arbetsgivarens förståelse för nyttan med din önskan så kan det vara smart att presentera investeringen i din utbildning som ett business case..

  • Business caset bör inkludera
  • en detaljerad genomgång där både nyttor och uppoffringar framgår
  • en inbjudan till din arbetsgivare att vara engagerad i din utbildningssatsning
  • en redovisning om du rent praktiskt planerar att omsätta utbildningens innehåll i verksamheten

Koncentrera Business caset kring vilken nytta det innebär för företaget och undvik att lägga för stort fokus på din egen personliga vilja.

IHM_Pengar.png

Håll koll på förmånsbeskattningen

Om din arbetsgivare går med på att betala din utbildning bör du säkerställa att företaget inte ser det som någon typ av belöning, eller en förmån som ska finansieras av ett bruttolöneavdrag. Det är nämligen ett krav från skattemyndigheten att den förmåga som utbildningen ger ska vara förenlig med arbetsuppgifterna i din nuvarande eller framtida roll inom organisationen.

Uppfylls inte kravet är risken stor att du blir förmånsbeskattad för hela beloppet som utbildningsinvesteringen omfattar.

Vill du gå en utbildning som din arbetsgivare inte kan stötta

Då kan omställningstudiestödet istället vara din väg framåt