Så övertygar du arbetsgivare att utveckla din kompetens

Har du hittat en intressant utbildning som både du och ditt företag skulle ha nytta av? Som du gärna ser att arbetsgivaren investerar i? Här är några tips på vad du kan tänka på för att komma igång med processen.

Pubill.png

Se det från arbetsgivarens perspektiv

För att övertyga arbetsgivaren om att utbildningen du vill gå har ett högre värde än kostnaden så måste du sätta på dig arbetsgivarens skor och se investeringen ur deras perspektiv.

Du behöver kunna förklara:

  • Hur utbildningen höjer din förmåga på din nuvarande position eller den position som du förväntas ta.
  • Resultaten som kommer kunna förbättras efter genomförd utbildning.
  • Hur företaget i sin helhet, gynnas av utbildningen - både på kort och lång sikt.
  • Hur utbildningen kompletterar och breddar den kompetens som redan finns på arbetsplatsen.

Om du får en längre och omfattande utbildningen betald av företaget så är det också viktigt att inte glömma bort att arbetsgivaren kommer förvänta sig lojalitet och en förbättrad prestation från din sida.

Ta nästa steg i din professionella utveckling

arbetsgivare.png

Ditt eller arbetsgivarens ansvar?

Du som individ är ansvarig för din egen generella kompetens, men det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla den utbildning som är nödvändig för att du som anställd ska kunna utföra dina ordinarie arbetsuppgifter.

Och även om du kan förklara vilken effekt en utbildning skulle ha på både din och organisationens resultat, så är den effekten sällan självklar ur arbetsgivarens perspektiv.
Din arbetsgivare kanske inte är lika uppmärksam som du på vad som är det egentliga och förändrade arbetsinnehållet i din roll.

Är du osäker på hur du ska beskriva vilken effekt en IHM-utbildning ger för din arbetsgivare? Kontakta IHM:s rådgivare så hjälper vi dig.

Diagram_kurva_02.png

Skapa ett business case

För att höja arbetsgivarens förståelse för nyttan med din önskan så kan det vara smart att presentera investeringen i din utbildning som ett business case.


Ett Business case bör inkludera:

  • En detaljerad genomgång där både nyttor och uppoffringar framgår.
  • En inbjudan till din arbetsgivare att vara engagerad i din utbildningssatsning.
  • En redovisning om hur du rent praktiskt planerar att omsätta utbildningens innehåll i verksamheten.

Koncentrera Business caset kring vilken nytta det innebär för företaget och undvik att lägga stort fokus på din egen personliga vilja.

IHM_Pengar.png

Håll koll på förmånsbeskattningen

Om din arbetsgivare går med på att betala din utbildning bör du säkerställa att företaget inte ser det som någon typ av belöning, eller en förmån som ska finansieras av ett bruttolöneavdrag.

Det är nämligen ett krav från skattemyndigheten att den förmåga som utbildningen ger, ska vara förenlig med arbetsuppgifterna i din nuvarande eller framtida roll inom organisationen.

Uppfylls inte kravet är risken stor att du blir förmånsbeskattad för hela beloppet som utbildningsinvesteringen omfattar.

Vill du gå en utbildning som din arbetsgivare inte kan/vill stötta

Då kan omställningstudiestödet vara din väg framåt