MVP hjälper dig hitta kundvärdet

Minimum Viable Product kan översättas till Minsta möjliga produkt och kortfattat går strategin ut på att testa sin produkt eller tjänst mot kund i ett tidigt skede av dess utveckling - istället för att arbeta fram en helt klar produkt innan man vet om kunderna ens är intresserade.

År 1996 satsade McDonalds hundratals miljoner på produktutveckling och marknadsföring av lyxhamburgaren, Arch Deluxe, år 1996. Om de istället testat idén enligt Minimum Viable Product metoden innan de slagit på stort, hade de sparat in de miljoner som gick förlorade. För då hade de fått veta att deras kunder inte på något sätt var intresserade av någon lyxhamburgare.

Minimum Viable Product, Minimum Likeable Product eller kanske Minimum Lovable Product? Alla är besläktade metoder för att snabbt ta reda på det reella kundvärdet i affärsidéer - för utan insikt i produktens kundvärde är verksamheten snart förlorad, enligt affärsexperten Johan Maresch.

Allt överflödigt ska bort

Minsta möjliga produkt bör uppfattas som det låter. När man testar av i vilken grad en produktlösning matchar det som kunden vill ha bör allt överflödigt skalas bort och sedan skickas till potentiell kund för feedback. Det du vill ha reda på är:

  • Hur intresserad är kunden av produkten?
  • Vad fungerar inte?
  • Vad kan förbättras?

För detta test krävs varken kostsam produktion, marknadsföring eller försäljning. Du behöver bara en tillförlitlig testgrupp, och de tre punkterna nedan bör finnas med i deras respons - innan affärsutvecklingen fortsätter och vidare testning görs.

  • Produkten har tillräckligt värde för att människor är villiga att köpa och använda den.
  • Produkten visar så pass mycket framtida möjligheter att användarna är villiga att fortsätta använda produkten.
  • Feedback som guidar den fortsatta produktutvecklingen.

Vad är Minimum Likeable product?

Johan Maresch har sett hur Minimum Viable Product-metoden tagit över den globala affärsvärlden och påpekar att man nu också pratar om Minimum Likable product, vilket är en uppdatering av Minimum Viable product.

– Minimum Likable Product handlar om att man måste kunna se att kunden verkligen vill ha produkten, för även om den är möjlig och genomförbar är det fortfarande minst lika grundläggande att kunden verkligen gillar produkten - innan den utvecklas vidare.

Vägen till kundvärdet

Johan Maresch beskriver den ursprungliga termen Minimum Viable Product som vägen till kundvärdet i affärsidén.

– Andemeningen i Minimum Viable Product är att man ska försöka fokusera på varför någon till exempel går på ett nöjesfält. Förmodligen är det för att man sett den där nya coola attraktionen och vill gå och testa den, och så åker man allt annat också av bara farten. Man måste hitta kundvärdet i sitt erbjudande, för det kan vara dolt.

- Hur menar du att kundvärdet kan vara dolt?
- Ta som ett exempel ett café, som satsar alla pengar på att göra det bästa kaffet, eftersom man tror att kundvärdet är själva kaffet. Det hade resulterat i att inga kunder dykt upp. Kundvärdet kanske snarare är miljön, en trevlig bekväm miljö är väl det som lockar kunder. Då ska man satsa på det istället för kaffet, som kunderna egentligen inte bryr sig så mycket om.

Johan Maresch menar att Minimum Viable Product tar fram en “prototyp” på kundvärdet som sedan kan kontrolleras mot kund, för att säkerställa att kundvärdet dels är rätt uppfattat, dels är starkt nog för attrahera framtida kunder. Dessutom slipper du besväret med att släppa en produkt som förvisso går bra, men utan exakt vetskap om varför produkten går bra, eftersom kundvärdet ligger dolt.

– Har man en massa lull-lull runt omkring, är det svårt att se vad det egentligen är kunden vill ha utav allt som finns med i produkten. Förstår du inte kundvärdet, kan du inte heller förbättra din produkt, för du vet inte varför du gör den, du vet bara att någon köper den. Det räcker inte för framtiden.

Låt dig inte förföras

Sist men inte minst, är mänsklig bias en stor utmaning i allt affärsutvecklingsarbete. Det innebär att affärsutvecklarna lätt blir så förtjusta i sin idé till produktlösning att de börjar skönmåla verkligheten och bara uppmärksammar det som bekräftar idéns hållbarhet.

Kundernas behov är komplexa och motsägelsefulla. För att inte gå fel behöver du som affärsutvecklare behärska de metoder som finns för att utveckla kunskap om vad kunden vill ha utfört på en professionell nivå, MVP är en sådan metod.

En annan omständighet som ökar risken för mänsklig bias är att ett affärsutvecklingsprojekt innehåller många intressenter – företagsledningen, kunderna, leverantörerna, aktörerna i distributionsledet, säljarna och diverse ledningspersoner inom företagets verksamhet. Som affärsutvecklare är det lätt att alltför mycket uppmärksamma ett enda av dessa intressenters perspektiv, t ex kan företagsledningens behov av snabb tillväxt och lönsamhet tvinga affärsutvecklarna till att ta risker som de annars inte skulle ha tagit.

Vad kunden vill ha utfört och är beredd att betala för är grunden för vad övriga intressenters kan förvänta sig av affärsutvecklingsprojektet. Blir det fel här, blir också övriga faser i projektet fel.

Johan Maresch är expert på innovation och delaktig i utvecklingen av IHMs examen Marknadsekonom DIHM, som i somras godkändes på SeQF nivå 6 – en kvalitetssäkring på europeisk nivå som visar att det är en avancerad utbildning på högskolenivå. Den som genomgår den nya studiegången för Marknadsekonom DIHM kan meritera sig som proffs i affärsveckling på kandidatnivå. Läs mer om nya Marknadsekonom DIHM här och om SeQF.