IHM-examen gångbar i hela Europa

IHM Business School blev den 13 juni 2018 den första affärsskolan i Sverige någonsin som kan erbjuda en privat utbildning utan statlig reglering, men som ändå officiellt motsvarar universitetsnivå.

Anledningen är den nya referensramen för hur svenska utbildningar ska värderas utomlands, SeQF.

– Det här innebär att våra utbildningar kvalitetssäkras via SeQF. För den person som ser framför sig en professionell karriär inom yrkeslivet så är det här en meriterande studiegång, vilket SeQF är en garant för. Man kan säga att IHM är en kompetensvaluta som nu noterats i Euro, säger Mats Engström, strategisk utvecklingsschef på IHM.

Examinera dig som affärsledare

Med Sveriges mest verklighetsnära utbildningsprogram i affärsutveckling

IHM:s examensprogram Business Executive Degree är placerad på SeQF nivå 6. Studenter som genomför en utbildning och examineras inom ramen för IHMs yrkeshögskoleutbildningar kvalificeras för SeQF nivå 5.

- Nu kan vi äntligen svara ja till alla som frågar om vår examen Business Executive Degree är jämförbar med en högskoleutbildning, och dessutom på europeisk nivå, säger Jenny Widén, utbildningsrådgivare på IHM.

SeQF, Swedish Qualification Framework (Sveriges referensram för kvalifikationer) och EQF, European Qualification Framework är delar av ett nytt internationellt samarbete samordnat av europakommissionen. Förslaget till EQF godkändes redan 2008 av Europaparlamentet och nu i april, 10 år senare, var allt igång.

Kvalitetssäkrad utbildning över hela Europa

Både EQF och SeQF är definitivt något svenska studenter bör lägga på minnet eftersom en SeQF-godkänd examina alltså är accepterad över hela Europa. Från Island till Sverige till Kosovo till Cypern. Pär Sellberg är handläggare vid Myndigheten för Yrkeshögskolan som har uppdraget att kvalificera svenska utbildningar utifrån det nya systemet.


– SeQF är en referensram som i sin tur refererar till en europeisk referensram för kvalifikationer (EQF). Den handlar om vilken kvalifikationsnivå en examen ligger på, hur avancerad den är.

Vilka är fördelarna med SeQF?

– Att ha en nivåplacerad kvalifikation har en fördel på det sättet att när man kommunicerar med arbetsgivare utomlands så får de direkt en uppfattning om hur avancerad den sökandes utbildningsnivå är.

Är det en fördel även utanför Europas gränser?

– Sannolikt! EQF är en referensram som är känd utanför Europa, och det finns utomeuropeiska länder som har valt EQF som en bra referensram för kvalifikationer. Så det här är egentligen en ganska världsomspännande trend, att man mer och mer börjar titta på referensramar.

Allt som allt är 39 länder involverade i den europeiska reformen, och precis som Pär Sellberg säger så vill fler och fler länder inkluderas. Exempelvis Hong Kong och Australien utvecklar nu sina egna referensramar för att motsvara EQF, och därmed också den svenska standarden SeQF. Referensramen är alltså inget litet projekt. Mats Engström, strategisk utvecklingschef på IHM, berättar att de förberett sig länge.

– Vi har arbetat med det här i flera år och skickade in en ansökan i oktober förra året. Igår fick vi det officiella beslutet att IHM bedöms som en kvalitetsmässig, högtstående institution och att vi klarar av att leverera de resultat vi förbundit oss att leverera.


Monopolet är över!

SEQF-intervju med Mats Engström, utvecklingschef vid IHM