Monopolet är över!

Tidigare har enbart högskolor och universitet med statlig examensrätt fått utbilda på högskolenivå i Sverige. Nu är IHM certifierad för det också.

Den 13 juni 2018 blev det officiellt att en Business Executive Degree likställs med läranderesultat på högskolenivå. Allt tack vare SeQF. Vi har pratat med Mats Engström, strategisk utvecklingschef på IHM, om vad SeQF innebär.

Varför behövs SeQF och EQF?

– Politikerna inom EU har insett att om vi ska klara skatterna och välfärden, så måste medborgarna förkovra sig under hela sitt yrkesliv. Näringslivet, arbetslivet och teknologin förändras snabbt. Rutinmässiga arbeten försvinner och ersätts av kvalificerade tjänster, där man sysslar med komplex problemlösning. Det innebär att den högre utbildningen måste kunna erbjudas under hela yrkeslivet.

Därför har man inom EU skapat en standard för att arbetstagare och arbetsgivare ska kunna veta vilken nivå en viss examen har bland de aktörer som erbjuder utbildning för yrkesverksamma och för livslångt lärande.

Hur går det till?

– Man ansöker om nivåplacering i det här systemet och får sen sin SeQF-kvalifikation utifrån åtta olika nivåer. Yrkeshögskoleutbildningarna ligger på nivå 5, och nu har IHM som första aktör i Sverige fått nivåplacering på vår egen studiegång Business Executive Degree. Den placeras på nivå 6, vilket är en gamechanger. Det innebär att yrkesverksamma nu kan få en kvalifikation på högskolenivå inom affärsutveckling genom kombination av heltidsarbete och studier.

Varför är det en gamechanger?

– Om du jämför med bilindustrin, så hade tidigare märkesverkstäderna monopol på orginalservice till fordonen. EU avreglerade det här och släppte in andra aktörer, som exempelvis Mekonomen. EQF är samma fenomen eftersom det gör att Högskolan nu tappar sitt monopol att lära ut på högskolenivå.

Och IHM är bland de första i Sverige med detta?

– Ja, vi är den första svenska affärsskolan utanför det författningsstyrda systemet som kan examinera på den nivån.

Vad innebär SeQF för IHMs Yrkeshögskoleutbildningar?

– De flesta av dem är nivåplacerade på SeQF nivå 5. Studenterna kan sen fortsätta sin fortbildningskarriär på IHM efter examen, de kan tillgodoräkna sig vissa delkvalifikationer på IHM för att sen kunna ta en SeQF nivå 6.

Låt oss säga att en student precis examinerats från sin YH-utbildning på två år, hur länge till behöver studenten studera för att nå SeQF nivå 6?

– De beror på vad de läst. Nivå 6 i IHMs regi är en tydlig managementorienterad kvalifikation inom affärsutveckling. Det kan handla om 1-1,5 års deltidsstudier som man behöver lägga till för att få ut nivå 6 efter en yrkeshögskoleexamen.

Det är också intressant för en person som tidigare genomfört högskolestudier inom ett annat ämnesområde, och som nu söker en kvalifikation inom affärsutveckling. Studiegången kan då anpassas till den personens nuvarande kunskaper och färdigheter.

Finns det fler fördelar?

– Ja, att EQF-systemet gäller i hela Europa och därmed är gångbart över större delar av världen. Att man har en offentligt erkännande av att det här en kvalifikation som ligger på högskolenivå; i många andra länder än Sverige så är meritering oerhört viktigt, inte minst inom Europa.

Är du nöjd med utvecklingen?

– Jo, men det är jag. Vår utbildning Business Executive Degree (tidigare marknadsekonom DIHM) har varit helt fri i 50 år, utan någon sanktion från staten. Nu har staten godkänt att IHM är en organisation som kan leverera en kvalitet som motsvarar högskolans.

Lästips: SeQF nivå 6 - gångbar i hela Europa