IHM skriver historia med nya Marknadsekonom DIHM

IHM har nu bevisat att andra aktörer än högskolor och universitet har vad som krävs för att diplomera på högskolenivå. Nya Marknadsekonom DIHM (Diplomerad vid IHM) har som första svenska affärsutbildning i privat regi kvalificerats för SeQF nivå 6.

Därmed är IHM den enda affärsskolan i Sverige som erbjuder en utbildning på högskolenivå parallellt med arbetet. Det möjliggör för deltagarna att kontinuerligt testa och utveckla sina färdigheter i sin egen professionella verklighet.

– Man kan säga att IHM är en kompetensvaluta som nu noterats i euro, säger Mats Engström, strategisk utvecklingschef på IHM. Vår utbildning Marknadsekonom DIHM har varit helt fri i 50 år, utan någon sanktion från staten. Nu har staten godkänt att IHM är en organisation som kan leverera en kvalitet som motsvarar högskolans.

Med den nya utformningen erbjuder IHM Business School en internationellt gångbar examen som flyttar fram gränserna för svensk affärsutbildning markant.

Kvalificerar för ledande kommersiella yrkesroller i Europa

Men nya Marknadsekonom DIHM är inte enbart ett svar mot en standardiseringsprocess. Det är först och främst en affärsutbildning som möter de krav som ställs på personer i ledande kommersiella yrkesroller i en tid där förändring är konstant.

NYFIKEN PÅ ATT VETA HUR EN MARKNADSEKONOMEXAMEN KAN HJÄLPA DIG?

Prata med våra rådgivare antingen via telefon eller på din ort

Det krävs breda kunskaper, kreativ och analytisk förmåga och förståelse för affärsmodeller och lönsamhet för att kunna leda och styra företagets affärsutvecklingsarbete mot framtiden.

Den nya SeQF-standardiseringen har sitt ursprung i en tio år lång process inom EU för att skapa en officiell standard för Europas alla olika akademiska utbildningsnivåer. Nu när systemet är antaget, likställs en SeQF 6-examen med den internationellt övergripande nivån EQF nivå 6.

Det gör examen Marknadsekonom DIHM är på samma nivå som en Bachelor vid alla EU:s lärosäten och inom hela kontinentens näringsliv.

Äldre versioner av DIHM kan uppgraderas

Den nya DIHM-utbildningens är utvecklad för att nå de höga krav som ställs för att certifieras på nivå SeQF 6.

Du som har en äldre version av examen Marknadsekonom DIHM kan komplettera din utbildning för att nå upp till SeQF 6. I de flesta fall omfattar kompletteringen tre delkvalifikationer från det nya programmet Strategic Business Development DIHM. Läs mer om uppgraderingen här.

MARKNADSEKONOMEXAMEN DIHM - NU PÅ HÖGSKOLENIVÅ

De utbildningar som ingår i DIHM är på högskolenivå - kan läsas fristående eller 4 tillsammans för att få en examen. Du väljer!

Mer om Marknadsekonomexamen DIHM

https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/as-220313345-960x480.jpg

Första steget för att ta en examen är Business Management

Business Management lär dig balansera de faktorer som gör verksamheten affärsmässigt hållbar och ger en förståelse för kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap.

Nu kan du även läsa Business Management på distans - samma utbildning men i ett nytt format. 

Läs allt om Business Management
https://www.ihm.se/globalassets/bloggbilder/159_regular-block-313x252.jpg

Läs om Hopes VD - en av alla våra marknadsekonomer

Efter otaliga jobb har Åsa Sånemyr nu landat i rollen som VD på klädföretaget Hope. Läs om hennes krokiga väg kantad av många jobb, hennes sug att göra saker man inte riktigt får göra och en Marknadsekonom DIHM som gett henne mer än hon kunde ana...

Läs om Hopes VD
https://www.ihm.se/globalassets/kontakta-oss/utb-parallellt-med-jobb/elisabet-ek-ihm-v14_0.png

Funderar du på om IHM:s utbildningar är rätt för dig?

Prata med våra rådgivare för att ta reda på om vi kan hjälpa dig att ta nästa steg

Se lediga tider nu
https://www.ihm.se/globalassets/om-oss/hjulet.jpg

Vilken väg väljer du?

En person kan ha teoretiska kunskaper i ett ämne men ändå sakna den praktisk förmågan att göra affärer. På IHM sätter vi därför det medvetna och uppmärksamma praktiska handlandet i fokus. Vilken väg väljer du?

Läs om vilka valmöjligheter det finns