Grattis DIHM:are! Nu kan du uppgradera din examen

I juni 2018 blev IHM Business School den första affärsskolan i Sverige någonsin som kan erbjuda en privat utbildning på SeQF 6 nivå i hela EU.

Anledningen är den nya referensramen för hur svenska utbildningar ska värderas utomlands, SeQF. Genom att komplettera blir din DIHM-examen internationellt gångbar och sanktionerad av svenska myndigheter. Det hjälper dig i din karriär, då många arbetsgivare i Sverige och Europa kräver en examen på högskolenivå. Ta chansen att utveckla din förmåga att göra verksamhet av idéer!

Vässar din förmåga att utveckla affärer

Strategic Business Development DIHM är olikt de utbildningsprogram du tidigare läst på IHM. Här får du träna dig i att använda en metod för att driva affärsutvecklingsprojekt kring nya eller befintliga affärsmöjligheter i din verksamhet, som intraprenör eller entreprenör.

Du minns säkert ditt examensarbete eller Business Case, som du gjorde sista terminen och det momentet har du ju redan klarat av. Däremot behöver du ta de tre första individuella delkvalifikationerna på det nya programmet Strategic Business Development DIHM.

Programmet förutsätter att du har med dig kunskaper och färdigheter på en tillräcklig nivå från dina tidigare studier, eftersom du här direkt får pröva din kompetens. För att vara väl förberedd bör du repetera innehållet och de examinerande momenten på Business Management, innan starten.

Om du har en äldre version av Marknadsekonom DIHM behöver du ha tillämpat dina kunskaper i en affärsverksamhet och ha breda och djupa kunskaper i marknadsföring. Insikter om företagets affärsmodell är centrala, och du bör vara trygg i analysen av en resultat- och balansräkning.

Vad behöver du komplettera med?

De delkvalifikationer du behöver ta omfattar nio heldagar, uppdelat på 1 plus 4x2 dagar, under totalt 10 veckor.

DELKVALIFIKATION 1: Modellering av en ny affär – att finna en matchning mellan behov och lösning

DELKVALIFIKATION 2: Go-to-Market – att finna en lösning som går att sälja och köpa på marknaden.

DELKVALIFIKATION 3: Implementering av en ny affär – att finna en lösning på hur den nya affären ska genomföras i ny eller befintlig verksamhet.

Programmet ger dig en unik läranderesa som utvecklar din repertoar av kunskaper och färdigheter som affärsutvecklare och intraprenör. I programmets erfarenhetsbaserade moment får du i olika praktiska sammanhang pröva din kompetens. Läs mer om programmet här.