Appen SpeakUp hjälper elever mot mobbning

Digitala lösningar i offentlig sektor är en ny marknad som växer fram. Offentlig sektor innebär offentlig upphandling - och där kommer Public Bid Managers in. Tobias Wernius startade appen SpeakUp och vet vad som krävs för att sälja in digitala lösningar till offentlig verksamhet.

– SpeakUp ger de unga en egen röst så de kan berätta om positiva och negativa saker som skett i skolan eller på nätet.

Tobias Wernius har en bred erfarenhet av både B2B- och startup-branschen. Idéen till appen SpeakUp föddes ur en tanke om att arbeta emot skolskjutningar och har därifrån utvecklats till ett verktyg som vill greppa hela problematiken runt utsatthet och mobbning i skolan.

– För elever kan det vara svårt att hitta någon att prata med om något hänt i verkligheten eller i sociala medier. Tanken med SpeakUp är att man ska kunna rapportera, anonymt om man vill, och kunna göra det på ett enkelt sätt med sin mobil.

Hur går det till, berätta!

– I appen väljer man vad man vill berätta om, exempelvis näthat, mobbing eller rasism och sedan anger man var händelsen skett någonstans, exempelvis på sociala medier eller skolgården. Man kan berätta i text vad som skett och meddelandet går till de som ansvarar för Elevhälsan på skolan. De kan svara eleverna och försöka reda ut händelsen.

Tobias berättar att en del av företagets mål har varit att försöka effektivisera den svenska skolans egna föråldrade modeller - modeller som även problematiserar hela upphandlingsprocessen.

– När vi tittade närmare på arbetet med mobbning och utanförskap såg vi att eleverna sällan var involverade i arbetet - det var väldigt analogt. Det var föreläsningar, det var teatrar - som man gjorde en gång per halvår. Jag tror skolor är lite långsamma, det har lite att göra med att varje skola sköter sig själv. De upphandlar själva och har sina egna lösningar.

Public Bid Manager på IHM Yrkeshögskola?

Nya Public Bid Manager är kort, kostnadsfri och på distans.

Hur viktig är kunskap inom offentlig verksamhet och offentlig upphandling för ett företag som ditt?

– Många företag har massor nya idéer som offentlig verksamhet borde kunna ta del av men det är jätteviktigt att veta hur offentlig upphandling fungerar. Det är många start-up bolag som arbetar med sociala innovationer där kunderna finns inom offentligheten.

Försäljning till offentlig sektor sker via anbud, och 2019 var värdet av de inköp som omfattas av upphandlingslagarna cirka 873 miljarder. För att fler ska lyckas sälja till offentlig utbildas nu specialister, Public Bid Managers – en kvalificerad yrkesroll för företag som jobbar mot offentlig sektor.

De sociala innovationerna finns inom flera delar av den offentliga sektorn; videosamtal inom vården, nattkamera för e-hemtjänst, P-appar för kommunala parkeringar - listan kan göras lång.

Vilka strategier behövs för att kunna nå kunder från kommunala institutioner som halkat efter i den digitala utvecklingen?

– Man kan titta på vilka kostnader problemen orsakar. Om man kan lösa problemen, kan man också berätta för kommunen hur mycket pengar sparar med hjälp av vår tjänst eller produkt.

Tror du det kommer bli en större efterfrågan på kompetens inom försäljning till offentlig verksamhet?

– Ja, det tror jag! Man måste kunna förstå hur offentlig upphandlig fungerar. Det är viktigt att känna till reglerna - vem man ska kontakta och var gränsen går för när det ska bli offentlig upphandling. Utan kunskapen i ryggen törs man inte kontakta kommunerna utan satsar istället på vanliga företag som man redan känner till.

Tobias Wernius berättar att i nuläget används SpeakUp på skolor i Sverige, USA, Storbritannien, Sydafrika, Nederländerna och precis startat igång i Australien.

– Nu tittar vi på hur vi ska nå ut och kunna marknadsföra och försöka skala upp. Vår målsättning är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att komma åt de här problemen. Alla vi har pratat med tycker det här en superpositiv idé och det stärker oss.


https://www.ihm.se/globalassets/.old-new/utbildningar/yh/.korta-yh/pbm-liten.png

PUBLIC BID MANAGER

Omfattning: Distans, halvfart under 24 veckor. 

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

Kurser:
- Juridik vid offentlig upphandling
- Upphandlings- och anbudsprocessen

Mer om kursen