Så arbetar vi med företagsanpassade utbildningar

En grundbult i pedagogiken bakom IHM:s företagutveckling är att analysera nuläge, tillsammans med kund specificiera önskat läge och därefter stega ut processen därimellan. Det handlar om att skapa en förflyttning i kompetens vilket i de allra flesta fall berör olika grader av beteendeförändring.

IHM:s pedagogiska process delas in i fem huvudkategorier:

 • Helhetssyn
 • Problemlösningsförmåga

 • Samarbetsförmåga

 • Förmåga att övertyga

 • Självinsikt

Dessa förmågor kräver särskilt fokus från både deltagare och utbildningshandeldare, ett fokus IHM säkerställer i vår process.

 

 

Blended Learning

På IHM tillämpar vid Blended Learning som utgångspunkt i hela vårt utbildningserbjudande då dess effekt för kunskapsmemorering visat sig vara mycket effektiv. 

Konceptet innebär att studierna genomförs innan, under och efter de schemalagda lektionstillfällena med hjälp av både digitala metoder och personlig coachning.

Läs mer om Blended Learning här:

Ladda ner PDF-filen

HUR MÄTS RESULTATET?

Ett utbildningsbehov uppstår vanligtvis när en individ eller organisation behöver utvecklas eller förändras och har därmed ett mer övergripande syfte. För att veta om utbildningen varit framgångsrik och syftet har uppnåtts, behöver vi utgå från det övergripande syftet, sätta upp målen, mäta effekterna och utvärdera resultatet.

KIRKPATRICK’S UTVÄRDERINGSMODELL

Den mest använda modellen idag för utvärdering av resultat från utbildning har lanserats av professor Daniel Kirkpatrick. Denna modell kom till redan 1959, men fick sin utspridning först på senare delen av 1990-talet, då Kirkpatrick presenterade modellen i sin bok “Evaluating Training Programs”.

Modellen inbegriper utvärdering av utbildningsresultat på fyra nivåer:

 • Nivå 1 Reaktion – hur upplevde deltagaren utbildningen?
 • Nivå 2 Inlärning/kunskap – har deltagaren uppnått önskad kunskapsökning?
 • Nivå 3 Beteende – har den nya kunskapen lett till nytt önskat beteende?
 • Nivå 4 Resultat – har det nya beteendet lett till bestående resultat och i förlängningen till önskade effekter hos individen/organisationen?

Kirkpatrick’s modell kan vara mycket användbar när vi vill mäta resultat och effekterna av en företagsanpassad utbildningsinsats. Modellen styr medvetenheten om vilken nivå utbildningsinsatsen vill möta: att förmedla kunskap eller åstadkomma beteendeförändring?

AKTUELL FORSKNING OCH BEPRÖVADE UTBILDNINGSKONCEPT

Här är några exempel på de etablerade modeller, teorier och tester som våra certifierade handledare arbetar med:

 • JTI (Jungian Type Index)
 • CareerView™
 • StyleView™
 • Situationsanpassat Ledarskap®
 • Utvecklande ledarskap (UL) ​
 • Indirekt ledarskap (IL)
 • ECR® (Emotional Capital Report)
 • Förändringens fyra rum
 • Pussel DISC

Läs mer om våra koncept