Hoppa till innehåll

Vad vill ni förändra?

Vad har ni för organisation, kompetenser och framtidsvisioner? Tillsammans kommer vi fram till vilken förändring ni vill åstadkomma och bestämmer hur vi ska mäta och dokumentera insatsen efteråt.

Innehållet i alla våra öppna utbildningar kan skräddarsys och utvecklas för företagsanpassat genomförande.

Vi handleder grupputveckling av ledningsgrupper, vi driver talangprogram för "high potentials" och vi genomför utvecklingsprogram för medarbetare och grupper inom management, ledarskap, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och ekonomi.

Ett grundligt förarbete ger bästa resultat

Vi arbetar på flera sätt för att utbildningsinsatserna ska svara upp mot våra kunders utmaningar. Ett sätt kan vara en inledande workshop, där representanter ur målgruppen bjuds in till analys och diskussioner om behov och utmaningar.

VAD BEHÖVER DU OCH DINA MEDARBETARE?

Ring våra affärsutvecklare!

Aktuell kunskap och praktisk förmåga

Ett annat sätt är att erbjuda coaching mellan utbildningsblocken. I samtalen fångar vi upp deltagarnas frågeställningar och funderingar för att kunna anpassa innehållet i kommande block utifrån det som är mest relevant. Det gör utbildningen konkret och hands-on och läreffekten förstärks när exempel och uppgifter kommer från deltagarens egen verklighet.

Nära samarbete före, under och efter

En av våra framgångsfaktorer är ett nära samarbete med våra kunder. Gemensamt tittar vi på prioriteringar, specifika behov, tidplaner etc. Tillsammans identifierar vi nuläge och önskat läge, hur vi skall leverera och hur insatserna ska mätas och följas upp. Vi förser er också med det stöd ni kan behöva under tiden.

Efter utbildningsinsatsen följer vi upp vilken effekt den har gett. Vi undersöker om vi nått de uppsatta målen och lägger samtidigt grunden för framtida insatser.