YH-FLEX

Hero image

YH-flex är ett snabbspår för dig som vill läsa ett YH-program som du redan har erfarenhet inom. Det betyder att om du har erfarenhet som motsvarar flera av programmets kurser, kan du tillgodoräkna dig dessa kurser och "bygga på" med det du saknar för att nå din examen.

Ett snabbspår till examen

Har du fastnat för en av våra YH-utbildningar som erbjuder YH-flex? Och som verkar innehålla flera kurser som du redan kan? Det kan vara kurser som du redan har läst. Eller kurser som ska lära dig det du redan kan och har jobbat med...

Med YH-flex kan du tillgodoräkna dig tidigare kunskaper för att bara läsa det som är relevant för dig. Eller om man vänder på det: Du slipper läsa det du redan kan - en gång till.

Resultatet är samma YH-examen som någon som läser hela programmet får.

 

YH-examensprogram som har YH-flexplatser:

Agil Projektledare 24H

Public Bid Manager 24H

Key Account Manager 25V

 

Ansökan till en YH-flexplats

För att få läsa YH-flex behöver vi bedömma och validera den kunskap du vill tillgodoräkna dig.

Detta sker i två steg:

Första steget är en kompetenskartläggning av dina kunskaper, färdigheter och kompetenser. De bedöms genom en validering för att se om möjligheten finns för dig att tillgodoräkna dig en betydande del av examensprogrammet.

Den andra delen består av att bedömma vilken kompetens du saknar för att uppnå en examen.

  1. Kompetenskartläggning och validering

När vi gör en första bedömning och validering av tillgodoräknande tittar vi på dina faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor som du redovisar i ett YH-flex kartläggningsformulär för utbildningen du vill läsa (det finns att ladda ner på programmets utbildningssida under rubriken YH flex). 

Det spelar ingen roll hur du har fått kompetensen. Du kan ha uppnått den genom tidigare utbildning, via ditt arbete eller på annat sätt.

Dina redan förvärvade yrkeskunskaper eller meriter sammanställs och styrks i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat. För att din ansökan ska vara komplett behöver du även uppfylla den grundläggande behörigheten och de särskilda förkunskaperna för examensprogrammet.

  1. Komplettering med ett individuellt upplägg

Om din ansökan går vidare till steg två anses du ha betydande kunskaper som motsvarar cirka 50 procent av programmet. Ett möte bokas med utbildningsledare för vidare validering och genomgång, vilket behövs för att bedöma vilka kurser du behöver komplettera för att få en fullständig examen.

Det är begränsat antal platser för YH-flex som hanteras löpande. Men det går självklart bra att samtidigt ansöka till en ordinarie plats, för att öka chansen att få läsa programmet. 

 

Så här ansöker du till YH-flex

  1. Säkerställ din behörighet.
  2. Registrera dig på YH-antagning.se.
  3. Bifoga gymnasiebetyg.
  4. Fyll i YH-flex formuläret enligt instruktionerna och ladda upp och bifoga betyg, intyg eller certifikat som styrker innehållet i YH-flexformuläret.
  5. Lämna in din YH-flex ansökan på YH-antagning.se.

Har du frågor om YH-flex?

Kontakta oss här

 

Är YH-flex berättigat till CSN?

Våra YH-examensprogram och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Kom ihåg att du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

 

Kan jag tillgodogöra mig LIA-praktiken?

Har du jobbat länge inom branschen och uppfyller kursmålet för det som du ska lära dig på din praktikperiod, så kan du tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den.

 

Studieupplägg YH-flex

För varje sökande som bedöms utarbetas ett individuellt studieupplägg för att snabbare nå en examen. Först genomförs en kartläggning av den sökandes kompetens. Därefter bedöms kompetensen gentemot förutbestämda uppställda krav, i detta fall läranderesultaten (kursmålen) för yrkeshögskoleutbildningen.

Kompetenskartläggningen kan innefatta olika typer av tester och intervjuer. Syftet är att tydligt identifiera vilka kurser som behöver genomföras och vilka kurser som kan tillgodoräknas där du redan har kunskaper.