Högpresterande ledningsgrupp

framgångsrika organisationer behöver effektivt ledningsarbete
1 dag
Säkra gemensam förståelse
Skapa handlingskraft
Bind samman organisationen
Vi vill omvandla vetenskapliga teorier och forskning till konkreta verktyg som hjälper ledningsgrupper att effektivisera sina arbetsformer på ett sätt som är synligt i vardagen.

Verktyg för effekt

Ofta fastnar man i operativa frågor istället för att arbeta strategiskt och strukturerat. Det är vanligt att viktiga agendapunkter inte hinns med och skjuts på framtiden. Fattade beslut blir inte alltid genomförda, och det är svårt att följa upp vad de genererar för resultat. Utbildningen ger dig verktyg för att effektivisera arbetsformen och sätta strukturen för arbetet som en högpresterande ledningsgrupp.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

  • Hur ser vårt uppdrag ut?
  • Vilka spelregler skall vi ha?
  • Vilka mål och aktiviteter ska vi prioritera?
  • Hur effektiviserar vi möten och beslutsfattande?
  • Vilka värderingar bygger vi vårt samarbete på ?
  • Hur bygger vi tillit och förtroende i vårt lagarbete?
  • Hur sker kommunikationen till och från grupper?

Utbildningsinnehåll

I den här delen fokuserar vi på vad företaget skapar idag och på vilket sätt man gör affärer. Vad som kännetecknar organisationen och vad som skiljer den från andra. Och vad som gör den mer eller mindre framgångsrik.

Ledarutveckling på IHM snarare är en process bestående av tre parter; Handledare med egna erfarenheter i ämnet, beprövade verktyg och metoder för ett effektivt ledarskap samt deltagare med sina egna erfarenheter som tas in i rummet. Tempot är högt, arbetet är processinriktat och fokus ligger på att ge dig metoder och verktyg som både utvecklar din ledningsgrupp och ditt strategiska ledarskap. Allt för största möjliga läreffekt.

Företagsutbildning

Den här utbildningen är anpassad för företag och kan i dagsläget inte erbjudas individuella kunder.

Avgift

Kontakta oss så berättar vi mer om utbildningen och vad den kostar för din ledningsgrupp

Omfattning

1 heldag, levereras med fördel som företagsanpassad till en befintlig ledningsgrupp

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Annelie Nordström

Direkt: 073-087 40 83
Växel: 020-024 00 24
Mail: annelie.nordstrom@ihm.se