SE WEBINAR FRÅN TVÅ AV VÅRA UPPSKATTADE UTBILDNINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/5-digital-marknadsforing-max-wimnell-webb-1080x675.jpg

Webinar: Hitta balansen mellan innehåll och räckvidd

Lär dig balansera de faktorer som påverkar resultatet:

 • Innehåll
 • Räckvidd
 • Kanalval

 

Se webinaret nu
https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-block-313x252/046_regular-block-313x252.jpg

Webinar: Digital Marketing Goals & Analytics

Se webinaret där vi djupdyker i:

 • Datadriven marknadsföring
 • Digitala mål
 • Nyckeltal

 

Se webinaret nu

Varför ska du läsa Digital Marketing?

 • Förståelse för det digitala ekosystemet samt hur olika moment samverkar
 • Kunskap kring hur marknadsföring används inom de vanligaste digitala kanalerna
 • Kunna analysera och förstå digitala konsumentbeteenden
 • Kunna tillämpa mätbegrepp samt formulera mål och nyckeltal för digitala aktiviteter som linjerar med övergripande affärsmål.
 • Kunna behärska och förstå system/verktyg som bidrar till utveckling av den digitala närvaron
 • Kunna förstå och arbeta med ett agilt förhållningssätt och förstå hur det påverkar arbetsprocess, budget och planering
 • Kunna identifiera kundresan och se till att rätt målgrupp serveras med rätt innehåll vid rätt tidpunkt
 • Kunna ta fram en digital strategi med fokus på mål, målgrupper, kanaler samt innehåll
 • Kunna förstå, tolka samt analysera tillgängliga data för att kunna mäta effekt och bedriva ett förbättringsarbete av sina digitala aktiviteter.
 • Kunna ge förslag baserade på data rörande komplexa affärsbeslut kring ökad trafik, konvertering, försäljning och lönsamhet
 • Kunna kravställa samt utvärdera digitala leverantörer
 • Förstå vikten av att kombinera innehåll och budget för räckvidd
 • Förstå samt lära sig terminologin inom digitala marknadsföring

Läs mer och anmäl dig här

Varför ska du läsa Goals and Analytics?

 • Du får kunskap i att sätta digitala mål utifrån övergripande affärsmål och färdigheter inom mätning och analys för att kunna fatta strategiska beslut som leder till ökad effekt och försäljning.
 • Du lär dig hur du kan ta fram rapporter för ledningsgrupp och andra intressenter i organisationen.
 • Kursen ger dig även det senaste inom verktyg och teknik för att kunna optimera företagets digitala närvaro.
 • Praktisk kunskap i att sätta upp mätbara digitala mål utifrån övergripande affärsmål
 • Förmågan att läsa av och korrekt analysera data
 • Ge rekommendationer kring optimering av det egna företagets marknadsföring och försäljning baserat på data
 • Konkret kunskap i att sätta upp och administrera mätning via Google Tag Manager och hur man följer upp respektive aktiviteter i analysverktyget kopplat till mål
 • Ta fram avdelningsspecifika rapporter för ledningsgrupp och andra intressenter i organisationen
 • Terminologi för att förstå och använda Google Analytics

Läs mer och anmäl dig här