Webinar DM Innehåll och räckvidd (Update)

Hitta balansen mellan innehåll och räckvidd

I den digitala världen skapas resultat genom kontinuerlig uppföljning, analys och utvärdering. Kursen IHM Digital Marketing lär dig allt du behöver veta för att optimera den digitala marknadsföringen. Du ska kunna förstå och använda de verktyg som finns på marknaden och hur de kan integreras för bästa effekt.

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/5-digital-marknadsforing-max-wimnell-webb-1080x675.jpg

Webinar: Hitta balansen mellan innehåll och räckvidd

Lär dig balansera de faktorer som påverkar resultatet:

  • Innehåll
  • Räckvidd
  • Kanalval

 

Se webinaret nu