Webinar - Att leda på distans

Att leda på distans kräver andra förmågor än när man träffas dagligen. Här kan du ta del av webinaret där Mia ger dig tips på vad du ska tänka på.

https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/adobestock_305327457.jpeg

Hur kan du fortsätta att utvecklas som ledare?

Många befinner sig just nu i en helt ny situation med medarbetare på distans, nya ekonomiska förutsättningar och mycket oro. En bra ledare är viktigare i motgång än i medgång. Nyfiken på hur du kan jobba med ditt ledarskap?

Läs mer om våra utbildningar som hjälper dig att ta nästa steg.

Jag vill veta mer om ledarskapsutveckling på IHM
https://www.ihm.se/globalassets/kontakta-oss/utb-parallellt-med-jobb/elisabet-ek-ihm-v14_0.png

Prata med våra rådgivare

Det är svårt att veta vilken utbildning som passar bäst för att kunna ta ditt nästa steg. Prata med våra rådgivare, de har lång erfarenhet av att matcha vilken kompetens som hjälper dig att få den roll du vill ha.

Se lediga telefontider nu