Hoppa till innehåll
hero1

FOKUSERA PÅ LEDARSKAPET - JUST NU BEHÖVS DET MER ÄN NÅGONSIN

Står du också inför en helt nya situation med medarbetare på distans, nya ekonomiska förutsättningar och mycket oro. En bra ledare är viktigare i motgång än i medgång. IHMs ledarprogram är för dig som vill utvecklas inom strategi och ledarskap kopplat till affären. För dig som vill kunna förmedla information till dina medarbetare så motivation och engagemang uppstår - tillsammans skapas resultaten

Hör Charlotta Jelkeby, affärsutvecklare och specialist på ledarskap i kombination med affärsutveckling, berätta om ledarskapsutveckling på IHM

Bli en bättre ledare med mer kunskap

Anmäl dig till en givande distansföreläsning eller ladda ner ett webinar eller en guide redan nu

Utbildningar

image

Personligt Ledarskap - 6 dagar

En utbildning för dig som vill bli mer effektfull som chef. Få verktygen att:

 • Leda dina medarbetare utifrån deras behov och förutsättningar
 • Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för ökad effektivitet
 • Ge effektiv feedback på rätt sätt
 • Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Skapa förståelse, engagemang och motivation för kontinuerlig utveckling
 • Skapa effektiva team

 

image

Verksamhetsutvecklande Ledarskap - 9 dagar

Utbildningen syftar till att förstå kopplingen mellan ledarskapet och verksamhetens resultat, Här får du  verktyg för hur du som ledare ska agera för att engagera utmana och motivera dina medarbetare i syfte att öka lönsamheten. Utgångspunkten är dina handlingar som chef eller ledare då dessa påverkar dina medarbbetare och därmed effektiviten och resultat i organisationen.  

image

Strategisk Ledning - 8 dagar

IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

DU FÅR:

 • Ökad förmåga att analysera och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga.
 • Ökad förståelse för hur du bidrar till ett effektivt och samspelt ledningsgruppsarbete.
 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer.
 • Verktyg för att utveckla strategiska ledarskap.
 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga.
 • Verktyg för att initiera och leda förändringar på strategisk nivå.
 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla din verksamhets organisation.
 • Ett affärsfokuserat förhållningssätt med självgående chefer och medarbetare.
 • Effektivare beslutsfattande.
 • Ett nätverk av ledare som leder genom andra chefer.

image

Förändringsledning 2 dagar - Nu även på distans

Just nu kanske det är viktigare än någonsin att kunna leda och möta sina medarbetare på ett bra sätt. Oavsett vilken position du befinner dig i är detta en utbildning som hjälper dig att förstå vad som händer med människors motivation före, under och efter en förändring samt hur du som ledare kan bemöta de olika faserna så medarbetarna fortfarande vill prestera och vara en del av förändringen. 

 

image

Utvecklande Ledarskap

Utbildningen för alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor. Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du.

Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

 

image

IHM Verksamhetsstyrning

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna sätta operativa mål, utforma och utveckla arbetssätt och processer som skapar förutsättningar för en hög prestation samt för att göra den operativa styrningen begriplig och hanterbar för medarbetarna.

image

Säljledning - 7 dagar

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN:

 • Förståelse för säljledarens roll och arbetsuppgifter
 • Ökad förmåga att göra rätt prioriteringar för bästa säljresultat
 • Insikt om ditt personliga ledarskap och hur du kan nyttja det för att leda andra
 • Insikt om din roll som säljledare i förändringsprocesser
 • Förstå och kunna använda praktiska ledarredskap i din roll
 • Ökad förståelse för drivkrafter och hur du kan målstyra för ökad motivation
 • Bygga teamkänsla och utveckla säljkultur
 • Insikt om digitaliseringens möjligheter att driva försäljning

image

Mål och verksamhetstyrning - 2 dagar

Öka din förmåga att fokusera på rätt saker, i rätt tid med rätt arbetssätt.

DU FÅR:

 • Förståelse för vikten av en effektiv styrning och kopplingen till ledarskap
 • Konkreta verktyg och tips för att styra och leda
 • Exempel från andra företag som du kan ta med dig till din egen verksamhet
 • Erfarenhetsutbyte med personer i position att påverka styrning och arbetssätt
 • Användbara tips för hur du kan leda på ett sätt som ger energi och engagemang bland medarbetarna.

image

Indirekt Ledarskap 3 dagar

För dig som leder genom andra chefer, vilket kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Ökad förmåga att analysera, reflektera kring och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga
 • Förståelse för modellen Indirekt Ledarskap och hur de olika delarna skapar effekter i din organisation
 • Ett nätverk av ledare som leder genom andra chefer.
 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer
 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga
 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss direkt via mail eller telefon

Kontaktuppgifter till Charlotta Jelkeby

Roll: Affärsutvecklare, Göteborg

Telefon: +46 705 18 96 42

;