Hoppa till innehåll
hero1

Fortsätt jobba med ditt ledarskap

Just nu behövs verkligen bra ledare, vi hjälper dig oavsett om du är ny som chef, erfaren eller leder genom andra ledare

Populära ledarskapsutbildningar på distans

Förändring kräver förändring. För att du ska kunna leda dina medarbetare på ett effektivt sätt under rådande omständigheter har vi två ledarskapsutbildningar på distans som hjälper dig att skapa motiverade och engagerade medarbetare. Hållbart Ledarskap och Förändringsledning, vilken är du mest nyfiken på?

image

Förändringsledning 2 dagar - nästkommande starter på distans

Just nu kanske det är viktigare än någonsin att kunna leda och möta sina medarbetare på ett bra sätt. Oavsett vilken position du befinner dig i är detta en utbildning som hjälper dig att förstå vad som händer med människors motivation före, under och efter en förändring samt hur du som ledare kan bemöta de olika faserna så medarbetarna fortfarande vill prestera och vara en del av förändringen. 

Fortfarande några platser kvar på starten den 10/2

image

Hållbart Ledarskap

Utbildningen för dig som vill ha verktyg och kunskap för att skapa framgångsrika team och förmågan att hantera utmaningar i en snabbrörlig värld.

6 tillfällen på distans
Start 26:e januari 2021

Vad är hemligheten bakom framgångsrikt ledarskap?

Kan man egentligen svara på den frågan? Vad vi vet är att bra ledarskap bedöms inte av ledaren själv utan av den som blir ledd varför det finns många svar på den frågan. Dock vet vi att medarbetare som känner tillit till sin chef eller ledare trivs och presterar bättre, känner ett större engagemang för verksamheten och sina arbetsuppgifter och är därför mer benägna att stanna kvar. Läs om några röster från våra uppskattade lärare och partners

image

Han leder ledare med glimten i ögat

Carl-Johan Lonntorp coachar svenska företagsledare i ledarskap. Vi träffade den populäre ledarskapskonsulten för att prata om vad bra och dåligt ledarskap innebär och vad som gör just hans ledarskap så populärt.

image

Hur stor ska egentligen en ledningsgrupp vara?

Många ledningsgrupper misslyckas med att uppnå sin fulla potential, kanske för att det är svårt att veta vilken sammansättning och storlek som är mest produktiv och effektiv. Hur ska man egentligen göra för att ledningsgruppen skall spegla organisationen på ett sådant sätt att gruppen representerar verksamheten som helhet utan att mötena enbart blir avrapportering från en viss enhet?

Det finns mycket du som ledare kan göra för att bli bättre på att skapa tillit

Maria Fors Brandebo är forskare i tillitsskapande och destruktivt ledarskap vid Försvarshögskolans Ledarcentrum. I den här intervjun berättar hon vad du som ledare kan göra för att skapa tillit och hur du kan undvika destruktiva ledarbeteenden som raserar förtroendet.

Bli en bättre ledare med mer kunskap

Anmäl dig till en givande distansföreläsning eller ladda ner ett webinar eller en guide redan nu

Utbildningar

image

Personligt Ledarskap - 6 dagar

En utbildning för dig som vill bli mer effektfull som chef. Få verktygen att:

 • Leda dina medarbetare utifrån deras behov och förutsättningar
 • Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för ökad effektivitet
 • Ge effektiv feedback på rätt sätt
 • Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Skapa förståelse, engagemang och motivation för kontinuerlig utveckling
 • Skapa effektiva team

 

image

Verksamhetsutvecklande Ledarskap - 9 dagar

Utbildningen syftar till att förstå kopplingen mellan ledarskapet och verksamhetens resultat, Här får du  verktyg för hur du som ledare ska agera för att engagera utmana och motivera dina medarbetare i syfte att öka lönsamheten. Utgångspunkten är dina handlingar som chef eller ledare då dessa påverkar dina medarbbetare och därmed effektiviten och resultat i organisationen.  

image

Strategisk Ledning - 8 dagar

IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

DU FÅR:

 • Ökad förmåga att analysera och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga.
 • Ökad förståelse för hur du bidrar till ett effektivt och samspelt ledningsgruppsarbete.
 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer.
 • Verktyg för att utveckla strategiska ledarskap.
 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga.
 • Verktyg för att initiera och leda förändringar på strategisk nivå.
 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla din verksamhets organisation.
 • Ett affärsfokuserat förhållningssätt med självgående chefer och medarbetare.
 • Effektivare beslutsfattande.
 • Ett nätverk av ledare som leder genom andra chefer.

image

Förändringsledning 2 dagar - nästkommande starter på distans

Just nu kanske det är viktigare än någonsin att kunna leda och möta sina medarbetare på ett bra sätt. Oavsett vilken position du befinner dig i är detta en utbildning som hjälper dig att förstå vad som händer med människors motivation före, under och efter en förändring samt hur du som ledare kan bemöta de olika faserna så medarbetarna fortfarande vill prestera och vara en del av förändringen. 

Fortfarande några platser kvar på starten den 10/2

image

Utvecklande Ledarskap

Utbildningen för alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor. Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du.

Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

 

image

IHM Verksamhetsstyrning

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna sätta operativa mål, utforma och utveckla arbetssätt och processer som skapar förutsättningar för en hög prestation samt för att göra den operativa styrningen begriplig och hanterbar för medarbetarna.

image

Säljledning - 7 dagar

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN:

 • Förståelse för säljledarens roll och arbetsuppgifter
 • Ökad förmåga att göra rätt prioriteringar för bästa säljresultat
 • Insikt om ditt personliga ledarskap och hur du kan nyttja det för att leda andra
 • Insikt om din roll som säljledare i förändringsprocesser
 • Förstå och kunna använda praktiska ledarredskap i din roll
 • Ökad förståelse för drivkrafter och hur du kan målstyra för ökad motivation
 • Bygga teamkänsla och utveckla säljkultur
 • Insikt om digitaliseringens möjligheter att driva försäljning

image

Mål och verksamhetstyrning - 2 dagar

Öka din förmåga att fokusera på rätt saker, i rätt tid med rätt arbetssätt.

DU FÅR:

 • Förståelse för vikten av en effektiv styrning och kopplingen till ledarskap
 • Konkreta verktyg och tips för att styra och leda
 • Exempel från andra företag som du kan ta med dig till din egen verksamhet
 • Erfarenhetsutbyte med personer i position att påverka styrning och arbetssätt
 • Användbara tips för hur du kan leda på ett sätt som ger energi och engagemang bland medarbetarna.

image

Indirekt Ledarskap 3 dagar

För dig som leder genom andra chefer, vilket kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Ökad förmåga att analysera, reflektera kring och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga
 • Förståelse för modellen Indirekt Ledarskap och hur de olika delarna skapar effekter i din organisation
 • Ett nätverk av ledare som leder genom andra chefer.
 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer
 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga
 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss direkt via mail eller telefon

Kontaktuppgifter till Charlotta Jelkeby

Roll: Affärsutvecklare, Göteborg

Telefon: +46 705 18 96 42

;