Hoppa till innehåll
hero1

FOKUSERA PÅ LEDARSKAPET - JUST NU BEHÖVS DET MER ÄN NÅGONSIN

Står du också inför en helt nya situation med medarbetare på distans, nya ekonomiska förutsättningar och mycket oro. En bra ledare är viktigare i motgång än i medgång. IHMs ledarprogram är för dig som vill utvecklas inom strategi och ledarskap kopplat till affären. För dig som vill kunna förmedla information till dina medarbetare så motivation och engagemang uppstår - tillsammans skapas resultaten

Hör Charlotta Jelkeby, affärsutvecklare och specialist på ledarskap i kombination med affärsutveckling, berätta om ledarskapsutveckling på IHM

Lär dig mer om olika ledarskapssituationer redan nu

Kommunikation och situationsförståelse är två av grundbultarna i bra ledarskap. Ta del av webinaren nedan och stärk din ledarskapsförmåga redan nu. Det situationsanpassade ledarskapet kan du ladda ner och se när det passar dig, webinaret om kommunikation och ledarskap sänds den 25/8, säkra din plats redan nu.

image

Smakprov ur Personligt Ledarskap 25/8: Att leda och kommunicera utifrån olika personligheter

Att kommunicera på ett tydligt sätt oavsett om du är ledare eller medarbetare är långt ifrån självklart. Vad kan jag som ledare och medarbetare göra för att bli tydligare i min kommunikation och på så vis påverka till ett bättre resultat?

När: 25/8 klockan 11.30-11.50
Var: På Teams
Pris: Kostnadsfritt

 

image

Webinar: Det situationsanpassat Ledarskap

Lär dig mer om en av världens mest populära ledarskapsmodeller -  Situationsanpassat Ledarskap. Madeleine Gyllenpalm, en av få Global Master Trainers i Sverige, ger dig grunderna som hjälper ledare att anpassa sitt ledarskap och grad av styrning beroende på situation och medarbetarens kompetens. 

 

Utbildningar

image

Personligt Ledarskap - 6 dagar

Kanske är det viktigare nu än någonsin att jobba med ditt ledarskap. Få verktygen som hjälper dig att:

 • Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Leda dina medarbetare utifrån deras behov och förutsättningar
 • Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för ökad effektivitet
 • Ge effektiv feedback på rätt sätt
 • Skapa förståelse, engagemang och motivation för kontinuerlig utveckling
 • Skapa effektiva team

 

image

Verksamhetsutvecklande Ledarskap - 9 dagar

Utbildningen fokuserar på resultatet av dina handlingar och din samverkan med dina medarbetare. Du får verktyg för hur du som ledare ska agera för att engagera utmana och motivera dina medarbetare i syfte att öka lönsamheten.

DU FÅR:

 • Verktyg för att analysera och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar
 • Personlig feedback på ditt ledarskap och ett tydliggörande av dina utvecklingsbehov
 • Insikt om hur dina ledarbeteenden påverkar andra
 • Trygghet i att hantera medarbetarnas reaktioner och leda verksamheten framåt i förändring
 • En personlig utvecklingsplan för att vidareutveckling av dig själv, dina medarbetare och verksamheten
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback, coachar, konfronterar och stöttar
 • Kunskap och verktyg för effektivt förändringsarbete
 • Kunskap om värderingars betydelse för att bygga en stark kultur
 • Verktyg för att motivera och engagera unga förmågor

image

Mål och verksamhetstyrning - 2 dagar

Öka din förmåga att fokusera på rätt saker, i rätt tid med rätt arbetssätt.

DU FÅR:

 • Förståelse för vikten av en effektiv styrning och kopplingen till ledarskap
 • Konkreta verktyg och tips för att styra och leda
 • Exempel från andra företag som du kan ta med dig till din egen verksamhet
 • Erfarenhetsutbyte med personer i position att påverka styrning och arbetssätt
 • Användbara tips för hur du kan leda på ett sätt som ger energi och engagemang bland medarbetarna.

image

Strategisk Ledning - 8 dagar

IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

DU FÅR:

 • Ökad förmåga att analysera och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga.
 • Ökad förståelse för hur du bidrar till ett effektivt och samspelt ledningsgruppsarbete.
 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer.
 • Verktyg för att utveckla strategiska ledarskap.
 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga.
 • Verktyg för att initiera och leda förändringar på strategisk nivå.
 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla din verksamhets organisation.
 • Ett affärsfokuserat förhållningssätt med självgående chefer och medarbetare.
 • Effektivare beslutsfattande.
 • Ett nätverk av ledare som leder genom andra chefer.

image

Säljledning - 7 dagar

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN:

 • Förståelse för säljledarens roll och arbetsuppgifter
 • Ökad förmåga att göra rätt prioriteringar för bästa säljresultat
 • Insikt om ditt personliga ledarskap och hur du kan nyttja det för att leda andra
 • Insikt om din roll som säljledare i förändringsprocesser
 • Förstå och kunna använda praktiska ledarredskap i din roll
 • Ökad förståelse för drivkrafter och hur du kan målstyra för ökad motivation
 • Bygga teamkänsla och utveckla säljkultur
 • Insikt om digitaliseringens möjligheter att driva försäljning

image

Indirekt Ledarskap 3 dagar

För dig som leder genom andra chefer, vilket kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Ökad förmåga att analysera, reflektera kring och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga
 • Förståelse för modellen Indirekt Ledarskap och hur de olika delarna skapar effekter i din organisation
 • Ett nätverk av ledare som leder genom andra chefer.
 • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer
 • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga
 • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

image

IHM Verksamhetsstyrning

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna sätta operativa mål, utforma och utveckla arbetssätt och processer som skapar förutsättningar för en hög prestation samt för att göra den operativa styrningen begriplig och hanterbar för medarbetarna.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss direkt via mail eller telefon

Kontaktuppgifter till Charlotta Jelkeby

Roll: Affärsutvecklare, Göteborg

Telefon: +46 705 18 96 42

Kontaktuppgifter till Sara Rönnqvist

Roll: Affärsutvecklare, Stockholm

Telefon: +46 705 98 43 05