TA VARA PÅ TIDEN HEMMA - VÄXLA UPP PÅ 3 DAGAR

Hero image

Allt hänger ihop

För att få kunderna att faktiskt köpa dina varor eller tjänster är det flera bitar som måste fungera. Det spelar ingen roll att du är vass på försäljning om du inte kan paketera ett budskap. Har du ett bra budskap men fel målgrupp att presentera det för blir det ändå ingen försäljning. Inte heller om du är bra på analys men har fel data att analysera uppnår du det resultat du är ute efter. Du måste ha koll på helheten, vi kan hjälpa dig med alla bitar!

Fler korta kurser...

Våra kortare kurser syftar till att snabbt ge dig nya verktyg och snabbt fylla på med den kunskap som efterfrågas av näringslivet just nu.

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/carl-johan-lonntorp.jpg

Personligt Ledarskap - 6 dagar

För dig som vill bli mer effektfull som chef och vill få väletablerade verktyg för att öka insikten om styrkor och utvecklingsområden i personlighetsprofilen. 

 

Jag vill veta mer om utbildningen
https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/forandringsled-2dgr-1200x627.jpg

Förändringsledning - 2 dagar

Oavsett vilken position du befinner dig i är detta en utbildning som hjälper dig att förstå vad som händer med människors motivation före, under och efter en förändring samt hur du som ledare kan bemöta de olika faserna så medarbetarna fortfarande vill prestera och vara en del av förändringen. 

Det här är Förändringsledning
https://www.ihm.se/globalassets/.old-new/bilder/blogg/blogg-2023/bild-13.jpg

Strategisk Digital Marknadsföring

IHM Strategisk Digital Marknadsföring ger dig en djup förståelse för det bakomliggande strategiska arbetet inom digital marknadsföring. Du lär dig konkreta verktyg och strategiska metoder som hjälper dig ta företagets digitala närvaro och kommunikation hela vägen från strategi till konvertering och optimering.Det här är Strategisk Digital Marknadsföring
https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/ff-1200x627.jpg

Framgångsrik Förhandling 3 dagar

Förhandling handlar om att hitta en gemensam väg framåt genom att få till en lyckad lösning. Denna kurs tar sitt avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare, oavsett din roll.

Jag vill veta mer om Framgångsrik Förhandling

Vill du veta mer? Kontakta mig

https://www.ihm.se/globalassets/.old-new/webinar/bild_kalender.jpg

Kontakta oss gärna, vi guidar dig rätt

Boka tid i kalendern när det passar dig.

Vi ringer upp dig på den tid du bokar och tillsammans tittar vi på dina mål och behov för att identifiera vilken utbildning som skulle ta dig och ditt företag till nästa nivå. 

Se lediga telefontider nu