Vad är revenue management?

Målet med revenue management är att optimera intäkter för företag. Metoden kan bli en nyckel till förbättrad lönsamhet, inte minst inom branscher som hör besöksnäringen till. Men vad är egentligen revenue management? Vad gör en revenue manager? Vilken utbildning ska du gå för att få jobb inom det här? Läs vidare för att få svar på allt det och lite till.

Definition av revenue management

Revenue management går ut på att anpassa prissättning efter efterfrågan för att maximera företagets intäkter. Metoden vann tidigt mark inom hotell- och flygindustrin, men kan appliceras på många andra branscher också. På svenska kallas revenue management ibland intäktsoptimering.

Att ta hänsyn till marknadskrafterna vid prissättning ger helt nya möjligheter att optimera intäkter för ett företag med en mer eller mindre fast tillgång på resurser.

Vad är en revenue manager och vilka arbetsuppgifter har rollen?

En revenue manager arbetar med just revenue management. Ofta finns den här sortens roll hos hotell eller flygbolag, men den kan även finnas i andra branscher. Men vad gör en revenue manager?

Revenue managers samarbetar ofta med ledningsgruppen och avdelningar som försäljning och marknadsföring. Allt för att kunna fatta rätt beslut med rätt bakgrundsinformation, se till att de arbetar i linje med de gemensamma affärsmålen och hålla en öppen dialog med rätt personer.

I en revenue managers arbetsuppgifter ingår det som krävs för att sätta en strategi för prissättning och att utföra den. De kan bland annat analysera faktorer som påverkar efterfrågan och konkurrens – och att optimera pris därefter i olika distributionskanaler. De kan också forma olika paketerbjudanden, system för rabatter och liknande.

Lär dig att öka en verksamhets lönsamhet genom intäktsoptimering.

Ansök till Revenue Management - kort, kostnadsfri och på distans!

Hur går revenue management till i praktiken?

För att sätta upp och genomföra prissättningsstrategier arbetar man inom revenue management med olika verktyg. Det kan till exempel handla om ett property management system för att hantera alla sorters rumstyper och prisplaner i ett hotell. Ett revenue management system kan användas för att få insikter om marknaden.

Det övergripande målet om att optimera intäkterna styr arbetet. Utöver att sätta strategier går det i praktiken ofta ut på att bevaka och löpande finjustera en rad parametrar. Inte minst:

 • Studera konkurrenter
 • Studera efterfrågan
 • Skapa erbjudanden och rabatter
 • Hantera distributionskanaler
 • Sätta smarta villkor och policys

I många lägen handlar revenue management i praktiken om att vända och vrida på för- och nackdelar med att genomföra förändringar. Det gäller att se saker och ting från olika perspektiv för att få så bra resultat som möjligt på sikt. En viktig kompetens är att kunna förklara för beslutsfattare varför du vill göra som du har tänkt.

I vilka branscher finns revenue management?

Revenue management är allra mest väletablerat inom hotell- och flygbranscherna. Men metoden används i stora delar av besöksnäringen och kan även appliceras på branscher utanför det området. Revenue management används till exempel inom biluthyrning, teatervärlden och telekom.

Det finns ett par huvudsakliga förutsättningar för att det ska fungera:

 • Möjlighet att göra informerade prognoser om nivån på efterfrågan
 • Fasta kostnader som inte skiftar beroende på försäljningen
 • Att kunderna är villiga att betala varierande priser för samma produkt/tjänst.

Växer efterfrågan på revenue management?

Ja! Betydelsen av revenue management ökar inom besöksnäringen, eftersom fokus håller på att flyttas från tillväxt till lönsamhet. Rikard Lindqvist, som jobbar med revenue management på Vinstoptimering i Stockholm AB, pratar om behovet av en ”Besöksnäring 2.0”.

”Under pandemin visar det sig tydligt att historiskt sett har man inte arbetat med lönsamhetsberäkningar och revenue management. Nu gäller det att utveckla branschen för att den åter ska växa och överleva i framtiden.”
- Rikard Lindqvist, Vinstoptimering i Stockholm AB

Även inom andra branscher ökar efterfrågan på kompetens inom det här området.

Varför är revenue management viktigt för de här företagen?

Väl utförd revenue management bidrar till flera fördelar för företagen som använder lösningen:

 • Attrahera gäster som bidrar till förhöjda intäkter – oavsett om det handlar om att nå nya segment eller byta målgrupp
 • Ökad eller bibehållen konkurrenskraft, i och med att priserna hålls på en nivå som varken är för hög eller låg.
 • Möjlighet att uppnå förbättrad lönsamhet utan att nödvändigtvis minska

Den största fördelen ligger naturligtvis i namnet – revenue eller inkomst på svenska. Maximerad inkomst och ett långsiktigt tänk är en vinnande kombination.

Vilken utbildning behövs för ett jobb inom revenue management?

Det finns många utbildningar inom revenue management på yrkeshögskolan (YH). Ett exempel är vår egen kurs ”Revenue Management för besöksnäring”, som passar dig som vill förena studier med arbete. Kursen riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig på just det här området för att kunna växa i din karriär inom besöksnäringens marknads-, ekonomi- och försäljningsavdelningar.

Utbildningen kommer ge dig rätt verktyg för att kunna arbeta effektivt med revenue management inom besöksnäring. Dina kunskaper inom ekonomi och affärsstrategi kommer också utvecklas.

Vår utbildning i revenue management sker på distans och går på halvfart. Läs mer om Revenue Management för besöksnäring.

https://www.ihm.se/globalassets/.old-new/utbildningar/yh/.korta-yh/rmb-liten.png

REVENUE MANAGEMENT FÖR BESÖKSNÄRINGEN

Omfattning: Distans, halvfart under 20 veckor. 

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

Kurser:
- Ekonomi och affärsstrategi för besöksnäringen
- Revenue Management för besöksnäringen

Öppen för ansökan