8 tips för en hållbar omställning

Att leda en hållbarhetsomställning är spännande, utmanande och givande. Samtidigt är det ett stort projekt, som inte kommer utan sina praktiska svårigheter. Läs vidare för att få konkreta tips, så att du kan uppnå det ni vill med hållbarhetsomställningen.

1. Skapa tydliga ramar som ligger i linje med företaget

I och med att hållbarhet är ett så stort begrepp är det lätt att arbetet med det blir spretigt. Om det inte sätts tydliga ramar för vad företaget vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete, vad som ska göras för att nå dit och hur framgång ska mätas - då blir snabbt rörigt. Om du redan skapat en hållbarhetsstrategi är du på god väg med den här punkten.

I framtiden finns bara hållbara varumärken kvar

säkerställ er varumärkesresa med IHM Business School

2. Gör hållbarhetsarbetet lätt att förstå

Undvik att använda svårförstådda termer och att komplicera saker i onödan. För att få till förändring är det viktigt att hållbarhetsarbetet blir så begripligt som möjligt för så många som möjligt. Kommunicera gärna om hållbarhetsomställningen med termer och argument som knyter an till företagets värdeord och vad som i allmänhet värderas internt, för att på så sätt få ”buy-in” från rätt personer i ledande positioner och för att få med dig medarbetarna på tåget.

3. Förankra hållbarhet i vardagen med nya innovativa arbetssätt

Personer i olika roller på företaget jobbar troligen mot olika mätpunkter eller allmänna mål i sitt dagliga arbete. En lagerarbetare jobbar kanske mot mål som antal packade ordrar i timmen, medan en ekonomichef jobbar mot vinst för företaget.

Så lägg krut på att få hållbarhetsarbetet att gå ihop med de anställdas vardag. Det kan innebära att förändra deras vardag och att diskutera med cheferna vad som ska värderas i medarbetarnas prestation.

4. Planera omställningen med hela organisationen

Involvera gärna medarbetare från olika avdelningar i planeringen av hållbarhetsarbetet. Hur kan ni få det hela att gå ihop från alla olika perspektiven? Skapa en atmosfär där deltagarna upplever det som riskfritt att lufta sina verkliga åsikter. Med fler infallsvinklar och perspektiv får du större möjlighet att hitta bra lösningar.

5. Visa att du tror på medarbetarna

Människor reagerar på förändring på olika sätt. Vissa tycker att det är jobbigt, andra tycker att det är kul att testa nytt. Gå in med utgångspunkten att dina kollegor är kompetenta och villiga att utvecklas och ta ansvar – men att det kanske finns något som får dem att tveka eller känna obehag kring en förändring. Vissa kan till exempel vara rädda att de inte ska klara det nya sättet att jobba eller att deras hjärtefråga på bolaget ska påverkas negativt.

Försök förstå vilken del av det hela som får dem att rygga tillbaka och hjälp dem bli så bekväma med omställningen som möjligt.

6. Mät, följ upp och optimera

Sätt mätbara mål och följ upp dem regelbundet. På så sätt kan du följa utvecklingen av hållbarhetsarbetet och justera hur du arbetar vid behov. Genom att göra arbetet mätbart gör du också framstegen konkreta. Vilket också förenklar kommunikationen om vad du gör till resten av företaget.

7. Ha is i magen

Att driva en förändring eller omställning tar sin tid. Det är ett uppdrag präglat av oförutsägbarhet och komplex mellanmänsklig problemlösning. Avsätt tid för att verkligen kunna ge det den handpåläggning som behövs när nya vanor ska etableras.

8. Få med dig rätt kunskap

Om du ska leda en hållbarhetsomställning kommer du vinna mycket på att ha med dig ordentliga kunskaper. För om du ska få med dig en hel organisation på banan i en förändring som berör i princip varje medarbetare – då gäller det att du tror på dig själv. Något som blir mycket lättare med rätt kunskap i ryggen.

https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-block-313x252/man_morkbla_platta_313x252.jpg

Testa dina affärskunskaper

Vad kan du idag och vad behöver du lära dig för att ta nästa steg?

Gör vårt test och se hur goda affärskunskaper du har!

Har man alla rätt får man 19 poäng. 11,65 är medelvärdet när över 3000 test är gjorda. Hur går det för dig?

Gör testet nu
https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/seqf/be_karriartest_bild.jpg

Testa dina framtidsmöjligheter

Vill du utvecklas som marknadschef, försäljningschef, ekonomichef eller VD.

Gör vårt test och se vilka steg som kan ta dig vidare.

Gör testet nu