Hur driver jag affärsutveckling inom digital handel?

När omnichannel var nytt öppnade det nya möjligheter för handeln att sälja via flera försäljningskanaler. Nu är nästa steg på intåg. Unified commerce är arbetssättet som gör det möjligt för dig att använda flera försäljningskanaler, men samla all data på ett ställe. Utifrån denna data kan du sedan affärsutveckla din verksamhet för att möta morgondagens krav. Läs vidare för att ta reda på mer.

Vad är unified commerce?

Unified commerce är ett arbetssätt inom handeln som samlar all data som har med dina kunder och försäljningskanaler att göra på ett ställe.

Målet är att erbjuda kunderna en enhetlig köpresa, där de kan röra sig sömlöst mellan dina olika kanaler utan att behöva ”börja om från början” med sina köp varje gång. Det höjer din servicenivå och ökar sannolikheten för kundlojalitet.

Det här möjliggörs genom att informationen om beställningar och kunddata från alla försäljningskanaler uppdateras i realtid. Utöver förhöjd servicenivå ger den här datainsamlingen möjligheter även ur andra perspektiv.

Till exempel kan du övervaka inventarier på ett mer rättvisande sätt. Du kan också dra nya insikter från din samlade data om hur kunderna beter sig - och vad som fungerar bättre och sämre. Utifrån det kan du fatta välgrundade beslut i affärsutvecklingen av din handelsverksamhet.

Skillnad mellan omnichannel och unified commerce?

Med omnichannel har du flera försäljningskanaler. Det stämmer även för unified commerce, men med skillnaden att alla kanaler arbetar som en.

Många företag som går över till unified commerce har jobbat med omnichannel tidigare, men upptäckt problem med att de olika kanalerna inte ”pratar med varandra”.

Det kan bland annat leda till sämre service gentemot kunder, eftersom friktion uppstår när de rör sig mellan olika kanaler. Med unified commerce får kunderna en sömlös upplevelse som sänker trösklarna för köp. De kan börja handla i en kanal och slutföra köpet i en annan, utan problem!

Förutsättningen för att det ska fungera är att all relevant datainsamling ska vara sammankopplad. Antingen i ett enda system, eller med en lösning som låter alla system kommunicera med varandra i realtid.

Om du redan jobbar med omnichannel är det inte fy skam. I och med att företaget redan arbetar med flera kanaler är det på god väg att börja med unified commerce också.

Vad möjliggör unified commerce för företag?

Unified commerce gör det möjligt för ditt företag att optimera köpprocessen och kundkommunikationen. De här faktorerna blir allt viktigare, i och med att konkurrensen på nätet ökar.

Unified commerce ger dig:

 • Inventarier och ordrar från alla kanaler som uppdateras i realtid
 • Mer korrekt datainsamling och förenklad analys
 • Ökad flexibilitet när du vill skala upp verksamheten
 • Fler avslutade köp (och färre övergivna kundkorgar)
 • Ökad kundlojalitet

Exempel – så kan det fungera med unified commerce

Låt oss ta ett exempel på vad som kan ske i samband med ett köp hos ett företag som använder unified commerce.

Kunden Karin gör ett första köp i din e-handel. Informationen om vad hon har köpt uppdateras mot inventarierna direkt. Det säkerställer att du inte säljer för många enheter. Det blir också lättare att matcha inköp med efterfrågan.

I samband med Karins första köp har du dessutom samlat in en första uppsättning kunddata, vilket till exempel kan innefatta namn, adress, e-post och information om betalkort.

Nu kan du följa den här kundens relation till företaget löpande. Till exempel om Karin senare gör ett köp i en av dina fysiska butiker och använder samma betalkort som vid sitt första köp.

Vad som är mer intressant är naturligtvis vilka insikter du kan dra om kunderna som grupp – utifrån deras interaktioner med dina försäljningskanaler. Det här blir riktigt matnyttigt underlag för din affärsutveckling. Till exempel:

 • Hur många köp gör den genomsnittliga kunden hos dig?
 • Hur ofta handlar den genomsnittliga kunden hos dig?
 • Vilka försäljningskanaler föredrar dem? Blandar de och i så fall hur?
 • I vilka kanaler gör de sitt första köp?
 • Hur beter sig de lojala kunderna? Finns det lärdomar här för att skapa ökad lojalitet?
 • Finns det något de ”illojala” kunderna har gemensamt som kan visa på förbättringspotential?
 • Hur föredrar kunder att betala?
 • När genomförs flest köp?
 • Vilka kundsegment har du och hur skiljer de sig åt i beteendemönster?

Jobba med affärsutveckling inom handeln

Handeln är mitt uppe i en stor omställning. För några decennier sedan fanns e-handeln inte alls – och år 2030 kan den stå för 40 procent av all detaljhandel. Det visar en prognos från Svensk Handel.

Hur framtidens handel kommer se ut står fortfarande skrivet i stjärnorna. Just därför är kompetens inom affärsutveckling viktigt för den här branschen. Om du vill vara med och driva företags omställning för att möta framtidens behov, då är unified commerce väl värt att utbilda dig inom.

Utbildning i unified commerce

Vår rekommendation till dig som är intresserad av att jobba med affärsutveckling och unified commerce är att börja med en utbildning på yrkeshögskola (YH). Här får du praktisk kunskap och rätt verktyg för att ta dig an optimering av fysiska och digitala butiker.

IHM Yrkeshögskola erbjuder två utbildningar inom unified commerce: Affärsutveckling Unified Commerce och Visual Merchandiser - Unified Commerce

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/blogg/2021-vt/210302-visual-merchandiser/visual-merchandiser.jpg

Visual Merchandiser - Unified Commerce

Omfattning: Platsbunden, heltid under 80 veckor. 

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

 

Mer om utbildningen
https://www.ihm.se/contentassets/ff6c908602fb4450ad9792d5e0bc9e59/teenag~1.jpg

Affärsutveckling Unified Commerce

Omfattning: Distans, heltid under 12 veckor. 

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

Mer om kursen