Yrkesrollen med alla branscher som arbetsgivare

Med lång erfarenhet av personalfrågor inom svensk rymdindustri driver Cecilia Jonsson sedan några år tillbaka sin egen rådgivande konsultfirma - dessutom utbildar hon lönekonsulter vid IHM. Vi tog kontakt med henne för att prata om yrkesrollens framtid… och lite om rymden.

Du utbildar framtida lönekonsulter vid IHM:s Yrkeshögskola, vad gör egentligen en lönekonsult?
– Förr hette det lönehandläggare och löneadministratör, men en lönekonsult är en person som sköter allt som har att göra med lön och förmåner för personal. Jobbar du som lönekonsult så är du oftast anställd av ett bolag som hyr eller säljer tjänsten till någon annan. Det kan handla om att man är ansvarig för ett antal företags lönehantering. Då gäller det för lönekonsulten att kunna hantverket, kunna lönesystemet, men också vara behjälplig när det sker olika förändringar i bolagen.

Hur förändras yrkesrollen?
– Jag tror att man måste inse att lönekonsulten kommer ha andra arbetsuppgifter i framtiden. Man ska nog inte vara rädd för att jobba i digitala system, samtidigt blir den mänskliga servicen allt mer viktig när kontaktpunkterna blir färre. Som lönekonsult måste du förstå att du är konsult till en kund, en rådgivare, och det är en viktig del vi tar upp på utbildningen.

Berätta mer?
– Att man ska kunna sätta sig in i kundens perspektiv och ställa frågor, då skapar man värde för sin kund. Frågor som: Hur jobbar ni med rekrytering? Hur jobbar ni med avtalen? Är det något jag kan göra för att underlätta? Man kan ibland tjäna mer på en befintlig kund än att skaffa en ny kund.

Hur stor andel av de svenska bolagen vill ha lönehanteringen inhouse för att slippa hyra in konsulter?
– När jag började i början av 2000-talet var det ganska ovanligt att man tog in konsulter, då ville man ha det inhouse. Då hade man ofta en struktur där lönehandläggaren var bryggan mellan ekonomiavdelningen och personalavdelningen och det fungerade ganska bra. Nu är det mer vanligt att företagen lägger ut det till konsulter för då behöver man bara köpa in så många timmar man behöver, eftersom man inte riktigt har en heltidstjänst för lönehantering.

Så de inhyrda lönekonsulterna blir fler?
– Ja, jag tror att lönekonsult-rollen kommer bli mer av att man köper tjänsten än att man har den inhouse. Förmånen blir att man kan ta flera företag och då blir det mer effektivt på arbetsmarknaden. Samtidigt vill många organisationer ha tjänsten inhouse där lönekonsulten känner till allting som sker runtomkring.

Hur ser det ut vid IHM:s utbildning, kan man jobba inom båda sidorna efter examen?
– Absolut. Många som går utbildningen är väldigt inställda på att jobba inhouse men vill prova konsultrollen. En del gillar konsultrollen och kan inte tänka sig något annat eftersom den innebär mycket variation, exempelvis får man möjligheten att arbeta i helt olika branscher samtidigt.

Och uppdragsgivarna finns inom alla branscher?
– Ja uppdragsgivare och blivande arbetsgivare är hela näringslivet, och även offentlig sektor. Hela Sveriges arbetsmarknad har någon form av lönehantering och studenterna kan gå till i princip vem som helst.

Hur viktig är utbildning för en lönekonsult?
– Utbildningen är viktigt för då får man skickligare människor där ute och allt blir effektivare. För att bli auktoriserad lönekonsult så krävs det sex års arbete inom löneområdet utan utbildning, har man gått en utbildning som den vid IHM så tar det istället tre år (totalt 4,5 år) att bli auktoriserad.

Vad skiljer sig IHM:s YH-utbildning från andra?
– Jag och andra lärare som har tittat på utbildningen man får vid IHM ser att den är otroligt mycket mer tillämpbar än den man får på universitet, därför att vi som lär ut är yrkesverksamma. Det gör att omvärldsanalysen når våra deltagare snabbare än den gör i en akademisk kontext.

Så du rekommenderar inte universitet till den som drömmer om att bli lönekonsult?
– Ska du inte forska och inte är akademiskt intresserad så kan du lika gärna studera vid IHM. Om det viktiga för dig är en akademisk examen så bör du nog inte läsa här, men om det viktiga är att du får så mycket yrkeskunskaper som möjligt och kan börja arbeta från dag ett så bör du välja YH-utbildningen vid IHM. Helt klart.

Innan vi avslutar måste jag fråga hur det var att arbeta inom rymdindustrin?
– Det var spännande. Svensk rymdindustri producerade utrustning som används på rymdraketer så det var väldigt mycket ingenjörskonst, det var däremot inte så mycket astronomi. Slutprodukterna ska ut i rymden och då måste man använda material som måste klara sig i vakuum, vilket innebär att det blir ganska mycket ädelmetaller. Det var guld och andra metaller som klarade av den hårda miljö som rymden innebär med strålning och liknande. Vi jobbade med ingenjörskonst som skulle sväva i rymden kan man säga.

Och nu driver du eget inom HR-consulting?
– Ja, mitt bolag Beech Tree har två ben. Jag hjälper företag med den strukturella personalekonomiska biten och jag hjälper företag med den emotionella biten. Människor behöver både den känslomässiga intelligensen och det logiska tänkandet, inte antingen eller. Jag brukar säga att jag jobbar med EQ och EI i en värld full av AI. Jag tror det är det som gör mig lite annorlunda mot många andra, jag har min naturvetenskapliga högteknologiska erfarenhet i ryggen plus att jag får in ett annan dimension, den mellanmänskliga. Vi kan jobba digitalt, men om vi inte får mötas så mår vi inte bra - då måste vi vara smarta och få ihop de här två på den nya tidens arbetsplatser.