Läraren Helgi berättar om agil projektledning

Helgi Gudmundsson på Agile People är ny lärare på utbildningen Agil projektledare - här svarar han på 6 korta frågor om hans roll, utbildningen och ämnet agil projektledning.

Hej Helgi, vem är du?

Jag beskriver mig ofta som en nyfiken utforskare. Har en sån hjärna som jag inte kan stänga av med nyfikenhet och kontinuerligt lärande inom de fält som intresserar mig. Har en förmåga att väva ihop tankar, idéer och insikter över gränser.

Jag är född och uppvuxen på Island - flyttade till Sverige hösten 2011 och har bott i Göteborg hela den tiden. Gick handelsutbildning på Island, och till Beteendevetaren vid Göteborgs Universitet med djupdykning i Konflikthantering.

Helgi lärare på YH-utbildningen Agil Projektledare

Jag har jobbat professionellt inom ett antal olika fält i min karriär, från brandkåren till sälj- och marknadsföring, varit utbildare i drygt 17 år nu, professionell coach de sista 7 åren, och de sista 5-6 åren haft stort fokus på verksamhetsutveckling. Jag har jobbat med och stöttat olika organisationer, från NGOs, till startups, privata och offentliga.

Jag jobbar idag för Agile People, är medförfattare av vårt certifieringsprogram inom Agile Ledarskap, och varit huvudansvarig sedan mitten av 2019 för tillväxt och utveckling av globalt nätverk av licensierade tränare och coacher. Bredvid det utbildar jag regelbundet inom Agilt Ledarskap, Agilt HR och leder workshops och dojos inom Agil Coachning.

Hur skulle du beskriva utbildningen Agil projektledare?

När det gäller utbildningar inom det agila då finns det en intressant och lite motsägelsefull verklighet. Det finnst ett stort behov av människor som kan stötta och vägleda organisationer i det agila och en stor marknadsplats av olika aktörer som bjuder på kortare certifieringsutbildningar. Du som professionell har ansvaret att pyssla ihop din egen läranderesa, och kvalitén i utbildningar varierar enormt.

Vad som är betydligt mer sällsynt är längre och mer genomtänkta studieprogram som skapar en riktig grund genom att väva ihop kunskap om agila tankesättet och arbetsmetoder, med aktuell kompetensökning i form av kontinuerliga övningspass, coachande, träning och även praktik ute på marken med aktuella organisationer.

Det är exakt detta som gör Agil Projektledning-utbildningen så spännande - det är ett 2-årigt program där du har chansen att utvecklas på riktigt till att bli en aktuell agil utövare, med kunskapen, kompetensen, och erfarenheten för att kunna stötta och hjälpa organisationer i sin agila resa.

För vem passar Agil projektledare?

En av de bästa korta definitionerna av ledarskap som jag har hört är denna:

En ledare är någon som är beredd att ta ansvar och initiativ i en situation där det behövs.

Om du har en ledande roll, eller vill ha en mer ledande roll, då är denna utbildning för dig.

Det är en utmanande tid för alla organisationer och arbetsplatser. Graden av komplexitet ökar, de approacher vi hittills har använt för att strukturera våra organisationer och skapa arbetsklimat har slutat fungera så bra och känns mer och mer obsoleta.

Vi behöver därför nya approacher i hur vi tänker, jobbar tillsammans, och främjar mer robusta arbetsklimat och samarbetskulturer. Vi behöver mer och mer kunna anpassa oss snabbt till förändringar, vara "responsive" istället för "reactive".

Detta kräver människor som är villiga och kan stötta andras utveckling och hjälpa våra organisationer att utvecklas. Om detta är utmaningar som du tycker är spännande och får hjärtat att slå lite snabbare... då är detta utbildningen för dig.

Vad är agil projektledning, enligt dig?

En spännande blandning först och främst. Vad gäller allmänt om agila arbetssätt är acceptans på kontinuerlig utveckling. Vad gäller olika tjänster, då finns en startpunkt men ingen riktig slutpunkt var vi kan konstatera att nu är vi "färdiga". Med andra ord, det kvalifieras inte som projekt enligt definition.

Samtidigt (särskilt utanför IT) har vi en mängd olika tjänster som har ett bestämt leveransdatum, vilket vi kan anse är ett projekt. Traditionell projektledning utgår ifrån att vi planerar det vi ska leverera i förhand, och jobbar sedan åt att leverera exakt det i en rad förutsägbara steg.

Det som har ändrats är att även med dessa tjänster har vi haft omgivning och miljö som har ändrat under de sista 10-15 åren, och särskilt nu under och efter covid-perioden, är att vi i förhand inte exakt vet hur det ser ut som vi ska leverera på datum.

Komplexiteten har ökat - en mängd faktorer från omgivning, till konkurrenter, till att även behovet som kunden utrycker i början av resan ändrats från tiden vi börjar tills vi levererar.

Vi behöver därmed denna förmåga som finns i det agila - att vara responskapabla och adaptiva under projektens resa - ha kapaciteten att ändra vår approach i takt med yttre förändringar.

Denna förmåga och dessa kompetenser som möjliggör för oss att vara adaptiva och responskapabla är det jag skulle kalla för agil projektledning.

Vill du driva agil transformation?

Utbilda dig till Agil projektledare på distans

Varför brinner du för det här ämnet?

Jag är beteendevetare, med inriktning Arbets- och Organisationspsykologi - fält som jag brinner för, eftersom jag vill se arbetsplatser där vi människor kan trivas och utvecklas, istället för så som det ofta är... känna att vi inte duger och att vi är utnyttjade som varannan resurs, att vi jobbar inom system som inte tar hänsyn till våra egna behov.

Som beteendevetare känner jag mig utmanad i detta. I min egen utbildning som avslutades 2015 lärde jag mig mycket om det som får oss människor att må som bäst, kunna prestera och trivas på arbetsplatser. Däremot från vad jag lärde mig om hur vi driver organisationer verkade som att majoriteten av organisationer till stor grad envist nekar och håller bort de faktorer vi vet får oss trivas bra.

Inom det agila hittade jag nyfikenhet och vilja att ta det vi har lärt oss, testa det och utforska bättre sätt att främja en kollaborativt samarbets- och arbetsmiljö. Trots det hade jag ingenting lärt mig om det agila som del av min utbildning. Samma gäller idag när jag pratar med folk som utbildar sig inom beteendevetenskap, personalvetenskap, handels, och även projektledning. Huvudfokus är fortfarande på äldre tider och allt mer obsoleta metoder.

Det är dags för förändring. Det agila är inte perfekt. Men det som är bra är att det finns denna vilja, att utforska hur vi kan både prestera bättre i takt med att trivas bättre. Nyfikenhet, och viljan till att gå med i kontinuerligt lärande och utveckling. Det är det jag brinner för.

Vad ser du för fördelar med en utbildning på distans?

Vi som jobbade mycket med fysiska utbildningar har fått lära oss oss mycket under sista 1,5 året. Många av mina kollegor, inklusive jag, kände oss oroliga, även rädda, att med online- och distansutbildningar skulle vi tappa den magi som kan skapas i klassrummet. Och visst är det så, att vi har inte vissa element till samma grad. Den fysiska närvaron och energin som kan skapas.

Men märkligt nog visade det sig att vi fick så mycket annat som vi inte hade under fysiska kurser. Studenter kunde lära mer i sin takt. Vi kunde applicera "flipped classroom" - spela in teorin och använda det digitala klassrummet för att diskutera, testa och öva på.

Det har visat sig att vi i många fall minns bättre vad vi lär oss på distans. Vi har bättre tid för att reflektera, låta smälta, kombinera ihop med annat och lära på egna förutsättningar.

Vi har mer möjligheter att diskutera det vi lär oss med kollegor och även börja applicera redan under kursens gång. Vilket skapar ännu mer spännande diskussioner i utbildningsforumet.

Och det som är viktigast - i distansutbildningar samlas folk med betydligt mer mångfald, verksamma på olika nivåer, och därmed får vi in mycket högre grad av erfarenheter och högre kvalitet i samtal, samarbete och diskurs.

Något annat innan vi avslutar?

Bara att jag ser otroligt mycket fram emot hösten - det kommer vara sjukt roligt och kul.