Jonas + IKEA, en tillbakablick

Jonas Jutbring skapade själv sitt drömjobb på IKEA Business. Efter många år som butikssäljare och slutligen även säljledare på IKEA Work, bestämde han sig för att sätta sig i skolbänken igen.

Visst hade han fått mycket praktisk säljträning på IKEA, men han kände ett behov av att fördjupa sina kunskaper inom försäljning och marknadsföring för att kunna komma vidare. Han valde Företagssäljare på IHM.

- Det var under utbildningen som jag konstaterade ”så här jobbar inte Ikea med företagsförsäljning” och det var mina nyvunna kunskaper som också fick mig att ifrågasätta ”varför inte det?”.

Han fick chansen att presentera sitt förslag om proaktiv företagsförsäljning för ledningsgruppen. Och fick jobbet.

Vad fick dig att välja YH-utbildningen Företagssäljare på IHM?

- Jag valde mellan två liknande utbildningar, en på IHM och en hos en konkurrerande skola. Men jag valde utbildningen Företagssäljare på IHM, dels för att jag ville jobba med B2B-försäljning, men också för att IHM har ett väldigt starkt varumärke och är välkända i näringslivet. Och när jag var på antagningsintervjun så kändes det genuint och helt rätt.

Hur var det att gå på IHM?

- Det var ju länge sedan jag satt i skolbänken, så det kändes lite nervöst i början. Men jag hade bestämt mig, jag skulle ge allt! Det var högt tempo från start, jag pluggade mycket och missade inte en enda lektion. Ett måste som jag ser det, för att få djupförståelsen och förmågan att praktiskt kunna använda teorierna i projektarbeten och senare även i examensarbetet. Pressen, som man periodvis känner under utbildningen när det är mycket med tentor, praktikfall och projektarbeten, känner jag nu igen i arbetslivet när man har många projekt och deadlines. IHM försöker verkligen träna oss studenter inför verkligheten, något som jag tycker att jättebra.

Hur har utbildningen hjälp dig i karriären?

- Redan under utbildningen drog jag slutsatsen att IKEA inte jobbar proaktivt med företagsförsäljning på det sättet som vi lärde oss, och jag tänkte ”varför inte det?”. Utan den kunskapen jag fick från IHM hade jag aldrig kunnat göra den resa som jag har gjort. Jag hade inte kunnat påvisa och presentera detta i IKEA Business ledningsgrupper och föra diskussioner på en strategisk nivå med varuhuschefer - det som senare resulterade i att jag fick den första företagssäljartjänsten med uppsökande approach på IKEA Business. Inget av detta hade varit möjligt. Och det är verkligen så att IHM har ett gott rykte i näringslivet. Så fort jag nämner att jag har gått på IHM möter jag bara positiva reaktioner, och jag upplever att det direkt säger något om min kompetensnivå.

Har du några tips till blivande studenter?

Välj väg och välj rätt väg. Kasta inte bort den här chansen. Ge 100% och se till att få ut så mycket som möjligt av de här två åren. Det kommer att löna sig.

Läs mer om YH på IHM här