IHM:are undervisar i Digital Analytics: conversion & analytics

Deniz Yildiz är en av lärarna på IHM:s korta YH-utbildning Digital Analytics - Conversion & Visualization. Vi ställde fyra frågor till honom om ämnet och varför han utbildar på IHM.

Berätta, vad har du för relation till IHM?

– Min resa började här på IHM. Jag läste Digital Marketing och Sales Analytics (Idag Digital Analytics Specialist) 2016 till 2018 och tyckte det var superspännande. Jag såg potential i den digitala affären och insåg att det här var något som jag var redo att satsa på efter att kommit en bit in i karriären. Ganska snart efter examen började jag jobba där jag är idag, på Curamando. Under hösten har jag utbildat inom Digital Analytics Specialist hållit i kursen Den datadrivna organisationen.

Hur upplever du rollen som lärare?

– Det är jättekul, men också lite nervöst naturligtvis. Det var ett nytt medium att sitta över Teams, men det blev snabbt väldigt bra. Jag är ganska van att hålla presentationer och att prata med kunder och beställare, så jag tror jag har förmågan att förmedla ett budskap. Pedagogiken tror jag att jag har med mig eftersom jag själv är intresserad av att både lära och att lära ut.

Det känns som ämnet datadriven organisation är väldigt aktuellt just nu, hur stort intresse finns det för ämnet bland svenska företag?

– Det är på de flesta företags agenda att göra någon typ av digital omställning, eller digital transformation om jag använder ett slitet uttryck. Det är som du säger väldigt aktuellt nu för coronaeffekten har skyndat på det här. Just nu accelererar många bolag sin omställning vilket gör att efterfrågan ökar på de tjänster vi utbildar.

Hur ser kompetensbehovet inom digital analys ut just nu?

– Man märker att många företag mognar nu och i deras mognad så efterfrågar de mer specialkompetens. När man tidigare pratat om att man behöver någon som kan det digitala så behöver man idag specialiserade tjänster. Det behövs analytiker, det behövs personer med trafikanskaffaningsansvar, det behövs social media managers, det behövs contentplanerare. Det är fler uttryckta roller idag.


Deniz Yildiz

MARKNADSFÖRINGSKONSULT, CURAMANDO

Lärare på YH-utbildningen Digital Analytics - Conversion & Specialization